18:45 uur 27-10-2021

GoodFuels, milieukoploper op marien gebied en Renewable Energy Group leiden de weg naar een duurzamere toekomst

Als belangrijkste partner van GoodFuels zorgt de Renewable Energy Group voor het versnellen van duurzame biobrandstoffen voor de zeevaart

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– GoodFuels, wereldwijd vooraanstaand aanbieder van duurzame mariene biobrandstoffen en Renewable Energy Group, Inc. (NASDAQ:REGI) (REG), wereldwijd producent en leverancier van hernieuwbare brandstoffen, hebben een langdurige overeenkomst gesloten voor de levering en ontwikkeling van duurzame mariene biobrandstofoplossingen voor de wereldwijde scheepvaartindustrie.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20211027005895/nl/

Met de expertise in biobrandstoffen van REG en de grensverleggende sterke punten van GoodFuels spelen beide bedrijven een belangrijke rol bij het mogelijk maken van de decarboniseringsinspanningen voor scheepvaartbedrijven.

Deze aankondiging bevestigt de missie van GoodFuels om de groenebrandstofleverancier van voorkeur te worden voor alle scheepvaartsegmenten en de ambitie om de productie van geavanceerde mariene biobrandstoffen op de juiste manier op te schalen, met gebruikmaking van duurzaam basismateriaal.

Voor REG is de overeenkomst een duidelijk signaal van de missie van het bedrijf om een schonere wereld mogelijk te maken en broeikasemissies te reduceren. Biobrandstoffen van REG hebben echte impact in de huidige markt door het bieden van oplossingen voor veel transportsectoren, waaronder de mariene sector.

Bart Hellings, Chief Operating Officer bij GoodFuels, zei: “Bij GoodFuels werken we samen met impact-gestuurde partners om duurzame scheepvaart te bevorderen met onze kant-en-klare decarboniseringsoplossing. Onze duurzame mariene biobrandstoffen hebben een uitstekende positie om onmiddellijk klimaatdoelen te realiseren en behoren tot de weinige opties die in de huidige markt beschikbaar zijn. We hebben gedurende verscheidene jaren nauw samengewerkt met REG en verwachten een geweldige toekomst samen bij het versnellen van de energietransitie binnen de scheepvaart.”

Raymond Richie, Vice President en Managing Director, International Business bij REG becommentarieerde de aankondiging ook en zei: “We zetten ons ervoor in om de decarbinisateringsbeweging van de scheepvaartindustrie te ondersteunen door te werken met GoodFuels om duurzame mariene biobrandstoffen te gebruiken en te ontwikkelen. Onze biobrandstoffen zorgen dat echte koolstofreductie nu plaatsvindt en vraagt niet van gebruikers significante veranderingen door te voeren of technologieaankopen te doen. We kijken uit naar het voortzetten van ons geweldig samenwerkingsverband met GoodFuels.”

GoodFuels en REG zullen doorgaan met de ontwikkeling en levering van biobrandstoffen voor de internationale scheepvaartindustrie.

Informatie voor redacteuren

Over GoodFuels

GoodFuels is een in Nederland gevestigde wereldwijde pioneer in duurzame mariene brandstoffen. Het bedrijf heeft een one-stop-shop gecreëerd voor scheepvaartindustrieklanten, waarbij de gehele toevoerketen voor duurzame mariene biobrandstoffen is geïntegreerd. Van het basismateriaal tot en met de tank omvat de propositie van GoodFuels elementen van sourcing van het basismateriaal en het verzekeren van de 100% duurzaamheid ervan, de productie, de wereldwijde distributie kwaliteitszorg en marketingprogramma’s met havens, overheden en eindklanten. GoodFuels is onderdeel van de GoodNRG Group, die actief is onder verschillende labels en bedrijven op het gebied van verkoop, marketing, handel, R&D en productie van werkelijk duurzame brandstoffen voor de transportsegmenten waarvoor biobrandstoffen één van de beste of enige levensvatbare langetermijnalternatief zijn. Kom meer te weten over GoodFuels bij www.goodfuels.com.

Over Renewable Energy Group

Renewable Energy Group, Inc. leidt de transitie van de energie- en transportbranche naar duurzaamheid door hernieuwbare bronnen om te zetten in duurzame brandstoffen van hoge kwaliteit. Renewable Energy Group is een internationaal producent van duurzame brandstoffen die de broeikasgasemissies significant verlagen om de koolstof-impact onmiddellijk te reduceren. Renewable Energy Group maakt gebruik van een wereldwijd geïntegreerd inkoop-, distributie- and logistieknetwerk voor het exploiteren van 12 bioraffinaderijen in de VS en Europa. In 2020 produceerde Renewable Energy Group 519 miljoen gallon (ca. 1964,4 miljoen l) schone brandstof die zorgt voor 4,2 miljoen ton koolstofreductie. Renewable Energy Group komt tegemoet aan de groeiende vraag naar brandstoffen met een lager koolstofgehalte en leidt de weg naar een duurzamere toekomst.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken binnen de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act of 1995, waaronder uitspraken die verband houden met GoodFuels en REG die de weg naar een duurzamere toekomst leiden, door het mogelijk maken van het versnellen van biobrandstoffen voor de scheepvaart, de decarboniseringsinspanningen voor scheepvaartbedrijven, een schonere wereld en het reduceren van broeikasgasemissies, het versnellen van de energietransitie in de scheepvaart, de inzet van REG om de decarboniseringsbeweging van de scheepvaartindustrie te ondersteunen, waaronder het ontbreken van een vereiste voor gebruikers om significante veranderingen door te voeren of technologie-aankopen te doen, dat GoodFuels en REG doorgaan met uitbreiden van de ontwikkeling en levering van geavanceerde biobrandstoffen voor de internationale scheepvaartindustrie en REG tegemoet blijft komen aan de groeiende vraag naar brandstoffen met een lager koolstofgehalte en de weg blijft wijzen naar een duurzamere toekomst. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, schattingen, aannames en ramingen die onderhevig zijn aan verandering en de werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte uitspraken. Factoren die er voor kunnen zorgen dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen omvatten onder meer het succes van ons businessplan, marktfactoren die biobrandstoffen ondersteunen en specifiek biobrandstoffen voor de scheepvaartindustrie, de wens van de scheepvaartindustrie om te decarboniseren en andere risico’s beschreven in het jaarverslag van REG op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020, de kwartaalrapporten op Formulier 10-Q voor de kwartalen eindigend op 31 maart 2021 en 30 juni 2021 en van tijd tot tijd in andere periodieke deponeringen van REG bij de SEC. Alle toekomstgerichte uitspraken zijn gedaan op de datum van dit persbericht en we verplichten ons niet om toekomstgerichte uitspraken te actualiseren op basis van nieuwe ontwikkelingen of veranderingen in onze verwachtingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media Contact:

Renewable Energy Group
Katie Stanley
Katie.stanley@regi.com

GoodFuels
Sandra Baars
sandra@goodfuels.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr