13:13 uur 07-10-2021

Post-investeringsperiode van EU-malariafonds gaat van start

BERLIJN–(BUSINESS WIRE)– Op 30 september sloot het EU-malariafonds (EUMF) haar investeringsactiviteiten af tijdens een online topevenement door investeringen in vier innovatieve bedrijven die zich bezighouden met R&D op het gebied van malaria af te ronden. De EUMF heeft met succes het ontwikkeltraject van R&D op het gebied van malaria uitgebreid door negen veelbelovende en innovatieve malariaprojecten te financieren, waaronder behandelingen, vaccins en methoden voor diagnostiek.

De omstandigheden zijn sterk veranderd door de COVID-19-pandemie. Dit heeft geleid tot de inzet van vier door het EMA goedgekeurde, veilige en effectieve vaccins in nog geen 12 maanden. Met deze nieuwe behoefte om een groot project te ontwikkelen op een technologieplatform dat zich nu heeft bewezen, heeft de EUMF haar missie eerder dan verwacht met succes volbracht. Nu gaat voor het EUMF de post-investeringsperiode van start.

Het EUMF is de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB), de belangrijkste bijdragers aan het fonds via het EU-programma InnovFin dat wordt gefinancierd door EU Horizon 2020 en het Europees Fonds voor strategische investeringen, zeer dankbaar.

Andere inversteerders en donateurs zijn de Investitionsbank Berlin, de Bill & Melinda Gates Foundation, Fondazione Monte Dei Paschi Di Siena, Jacques und Gloria Gossweiler Stiftung, Invethos AG, FINDdx en Novartis AG. Het fonds is een initiatief van de kENUP Foundation in samenwerking met EIB en wordt beheerd door de IBB Group Berlin.

De investeringen zouden niet mogelijk zijn geweest zonder het uitstekende werk van de Wetenschappelijke Adviesraad voor Fondsen en de Commissie Investeringsbesluiten.

Op 26 juli kondigde BioNTech SE de start aan van een malariaproject dat gericht is op de ontwikkeling van een veilig en zeer effectief malariavaccin, en de implementatie van duurzame oplossingen voor de levering van vaccins op het Afrikaanse continent. Het programma is een initiatief van de kENUP Foundation. Aanvullende soortgelijke programma’s zijn momenteel in ontwikkeling en kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor andere infectieziekten, zoals tuberculose en hiv.

Pedro Alonso, directeur van het mondiale malariaprogramma van de Wereldgezondheidsorganisatie, merkt op: “Het EU-malariafonds is een mooi voorbeeld van hoe innovatieve nieuwe instrumenten uiteindelijk een positieve uitwerking kunnen hebben. Malaria is de grootste killer van de mensheid. Het treft de armsten en draagt ertoe bij dat ze in armoede blijven. Ik wil iedereen die betrokken is bij het project van het EU-malariafonds bedanken voor hun bijdrage aan de bestrijding van malaria.”

Mariya Gabriel, Commissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jongerenzaken: “Malaria is een van de lastigste ziekten om te overwinnen, en alle inspanningen om nieuwe vaccins of preventieve middelen te vinden zijn belangrijk. Decennialang hebben de onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de Europese Unie steun gegeven om bij te dragen aan de mondiale onderzoeksagenda voor malaria, en we zijn vastbesloten om deze inspanningen voort te zetten.”

Werner Hoyer, President van de Europese Investeringsbank: “Malaria kost dagelijks meer dan 1000 mensen het leven, de meeste daarvan kinderen. Elke stap in de strijd tegen de ziekte is welkom en hard nodig. Dankzij het succesvolle werk van het EU-malariafonds, dat negen veelbelovende projecten heeft gefinancierd, hebben we onze kansen op het vinden van nieuwe geneesmiddelen, methoden voor diagnostiek en vaccins aanzienlijk vergroot. Het vervult me met trots dat de EIB een aandeel heeft in deze inspanningen.”

De video-opname en meer informatie zijn te vinden op https://www.controlmalaria.eu/news#conclusion

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Tobias Mac-Lean, maclean@kenup.eu, +356 2169 5955

Check out our twitter: @NewsNovumpr