23:51 uur 24-09-2021

Merrill Lynch B.V. deponeert financieel halfjaarverslag

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– Merrill Lynch B.V. heeft vandaag zijn aandeelhouders meegedeeld dat het bedrijf zijn niet-geauditeerde tussentijdse cijfers voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021 heeft ingediend bij de Autoriteit Financiële markten (de ‘AFM’), de bevoegde instantie van Nederland, de thuislidstaat van Merrill Lynch B.V.

Merrill Lynch B.V. stelt zijn bij de AFM ingediende jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële rapporten kosteloos op zijn website beschikbaar zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nadat Merrill Lynch B.V. deze documenten elektronisch heeft gedeponeerd bij de AFM. Deze documenten zijn te vinden op de website van Bank of America Corporation op http://investor.bankofamerica.com/financial-information/subsidiary-and-country-disclosures#fbid=C0rA-iMt6oC.

De AFM onderhoudt een website die rapporten en andere informatie bevat die verplicht door de uitgevende instellingen bij deze moeten worden ingediend. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen door naar de pagina van de AFM te gaan op http://www.afm.nl/en/professionals/registers/alle-huidige-registers.aspx.

Kopieën van de hierboven genoemde informatie zullen ook kosteloos beschikbaar worden gesteld door te bellen naar +31-20-5925-606 of op schriftelijk verzoek aan:

Merrill Lynch B.V.

Amstelplein 1, Rembrandt Toren

27e verdieping, 1096 HA Amsterdam

Nederland

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Armstrong Okobia, Merrill Lynch B.V., +31-20-5925-606

Check out our twitter: @NewsNovumpr