17:23 uur 22-09-2021

Get Real Health maakt verdere internationale uitbreiding bekend om ‘patient engagement’-tools (patiëntbetrokkenheidstools) naar Nederland te brengen

Samenwerkingsverband zal ondersteuning bieden bij verbeterde gezondheidszorglevering en patiëntenzorgresultaten in de Achterhoek

ROCKVILLE, Md.–(BUSINESS WIRE)– Get Real Health, een lid van de CPSI-groep (NASDAQ: CPSI) van bedrijven en leverancier van veelomvattende patiëntbetrokkenheidstools, heeft zijn internationale vertegenwoordiging uitgebreid via een implementatie in de Achterhoek (Nederland), samen met de lokale partners MIJNPGO en WeDoTrust.

Deze implementatie is bedoeld om de ambitie van de regio te ondersteunen om per 2030 de gezondste regio in Nederland te worden. Met dat doel heeft het project implementaties getimed en inzet geregeld gericht op het verbeteren van de gezondheidszorg voor alle demografische groepen.

De oplossing voor de Achterhoek is gebaseerd op het bestaande platform van Get Real Health en is op maat gemaakt voor de behoeften van de regio onder de naam ‘MIJNPGO’ (Mijn Persoonlijke Gezondheidsomgeving). Deze aangepassingsinspanning omvat het verzekeren van compliance met Medmij, de technologiestandaard in geheel Nederland, wat vraagt om de veilige uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders en patiënten. De eerste pilot bediende een select cohort van zorgorganisaties, waaronder Sensire, de grootste zorgorganisatie voor ouderen in de regio. Bij een uitgebreide uitrol zal gebruik worden gemaakt van feedback en zal men zich richten op het verbeteren van de gebruikerservaring na verloop van tijd.

“We zijn ontzettend blij dat wij deel kunnen nemen aan dit belangrijke initiatief. Ons platform loopt perfect in lijn met de missie van de Achterhoek met betrekking tot verbeterde gezondheidszorglevering en patiëntenzorguitkomsten, zowel nu als in de toekomst,” aldus Robin Wiener, president van Get Real Health.

“In de Nederlandse regio de Achterhoek werken we constant aan het toevoegen van professionelere applicaties van moderne technologie in de gezondheidszorg, samen met andere gezondheidszorgorganisaties en partners,” aldus Maarten van Rixtel, chief executive officer van Sensire, de grootste organisatie voor ouderenzorg in de regio. “Met MIJNPGO krijgen de patiënten meer inzicht in hun eigen gezondheid. Daarnaast kunnen patiënten informatie delen met gezondheidswerkers of zorgverleners. MIJNPGO geeft patiënten hierdoor veel meer controle over hun eigen zorg- en behandelingsproces. Dit brengt gelijkwaardige gesprekken tot stand en bepaalde beslissingen kunnen gezamenlijk worden genomen. Voor ons is MIJNPGO een van de fundamentele gezondheidszorgdraagvlakken voor de toekomst. We kijken uit naar het moment waarop MIJNPGO door veel patiënten gebruikt gaat worden.

Volgend op de eerste introductie van de pilot in 2020 heeft Get Real Health eind augustus 2021 de release van het platform uitgebreid, samen met het opfrissen van het websiteontwerp en een portalupgrade om patiëntuitkomsten te verbeteren, gezondheid te verbeteren en een meer betrokken platform voor het totale gebruikersbestand te implementeren.

Door vergelijkbare opstellingen in Canada, Nieuw-Zeeland, het Midden-Oosten en het Verenigd Koninkrijk, heeft Get Real Health naam gemaakt als een internationale vertegenwoordiging in de arena van de patiëntbetrokkenheid. “We zien patiëntbetrokkenheid als mondiaal onderwerp en ontwikkelen applicaties met die filosofie in gedachten,” verklaarde Wiener. “Ons platform is flexibel en schaalbaar, om personen wereldwijd van dienst te zijn.”

Over Get Real Health

Get Real Health, lid van de CPSI-groep van bedrijven, combineert een wereld van nieuwe informatie van patiënten, apparaten en apps met bestaande klinische gegevens om personen en gezondheidszorgprofessionals te helpen om betrokken te raken en elkaar sterker te maken. Door dienstverleners en patiënten de informatie en tools te geven die ze nodig hebben om samen te werken, helpen we onze klanten om tegemoet te komen aan hun steeds veranderende behoeften wat betreft patiëntbetrokkenheid. Onze suite van producten helpt op waarde gebaseerde zorg te leveren, uitkomsten te verbeteren, patiënten te activeren en patiëntloyaliteit en -tevredenheid te verhogen, en dit allemaal terwijl we aan de vereisten van regelgevende instanties voldoen. Ga voor meer informatie naar www.getrealhealth.com.

Over WeDoTrust

WeDoTrust is een advies- en auditorganisatie. Deze organisatie staat gezondheidszorginstellingen bij, onder andere bij het opstellen van een realistische digitaleveranderingsagenda gebaseerd op hun strategie en financiële mogelijkheden. Hierbij houden zij rekening met de sterke punten van de organisatie, de marktvraag en de (on)mogelijkheden van de technologie.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken, die vallen onder de ‘safe harbor’-bepalingen, binnen de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte uitspraken kunnen over het algemeen worden geïdentificeerd door het gebruik van de toekomstgerichte terminologie en woorden zoals ‘verwacht,’ ‘anticipeert,’ ‘schat,’ ‘gelooft,’ ‘wordt geraamd,’ ‘gericht op,’ ‘voorspelt,’ ‘van plan zijn,’ ‘plant,’ ‘potentieel,’ ‘kan,’ ‘continueren,’ ‘zou,’ ‘zal’ en woorden met gelijke betekenis. Zonder de algemeenheid van de voorgaande verklaring te beperken, zijn alle verklaringen in dit persbericht die verband houden met het succes van oplossingen van Get Real Health in de regio van de Achterhoek, Nederland, toekomstgerichte verklaringen. We waarschuwen investeerders dat dergelijke toekomstgerichte uitspraken slechts voorspellingen zijn en geen garanties voor toekomstige prestaties. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten zoals die worden genoemd in de toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke factoren kunnen onder meer zijn: het vermogen van de technologie en tools van Get Real Health om patiënten met succes meer controle over hun gezondheidszorginformatie te geven en hen in staat te stellen tot betere toegang tot klinische teams en gezondheidsregistraties; het vermogen van Get Real Health’s platform om te voldoen aan de Medmij technologiestandaard; de impact van de voortdurende COVID-19-pandemie en ermee in verband staande economische verstoringen die CPSI’s inkomsten wezenlijk hebben geraakt en CPSI’s brutowinst en inkomen wezenlijk kunnen raken, evenals de financiële positie en/of liquiditeit van CPSI; acties die door CPSI ondernomen moeten worden als reactie op de pandemie; de wettelijke, regelgevings- en administratieve ontwikkelingen die zich voordoen op federaal, staats- en plaatselijk niveau; veranderingen in inkomsten door afnemende vraag van ziekenhuizen en verslechterende macro-economische omstandigheden (waaronder toename van onverzekerde en onderverzekerde patiënten); CPSI’s mogelijk onvermogen om gekwalificeerd klantendienst- en ondersteuningspersoneel aan te trekken en te behouden, alsmede het verstorende effect van verkooppersoneelherstructureringen; blootstelling aan talrijke wetten, regelgevings- en andere vereisten vanwege CPSI’s internationale bedrijfsactiviteiten; mogelijk mislukken om producten te ontwikkelen of te verbeteren in antwoord op vragen van de markt, evenals niet-ontdekte fouten in nieuwe producten of uitbreidingen; potentiële verstoringen, breuken, of andere incidenten die de juiste uitvoering, beschikbaarheid of veiligheid van de informatiesystemen van CPSI of diens partners raken, waaronder ongeautoriseerde toegang tot of diefstal van patiënt-, business-associate- of andere gevoelige informatie of onvermogen patiëntenzorg te leveren door onbeschikbaarheid van het systeem; afhankelijkheid van licenties of rechten, producten en diensten van derden; serviceverstoringen die verlies van elektriciteits- en/of telecommunicatiecapaciteit tot gevolg hebben; potentieel toegenomen uitgaven in verband met arbeid of andere uitgaven; de impact van onze substantiële schuldenlast en de mogelijkheid van herfinancieren, zoals de schuldenlast tegen aanvaardbare voorwaarden of sowieso, alsmede de risico’s die in verband staan met financiële markten en de activiteiten van financiële markten en de activiteiten van financiële instellingen als het gevolg van de COVID-19-pandemie die ons vanuit financieel perspectief kunnen raken; en andere risicofactoren die zo nu en dan worden beschreven in persberichten van CPSI en de rapporten die ingediend zijn bij de Securities and Exchange Commission, waaronder onder meer, CPSI’s meest recente jaarverslag op Formulier 10-K. We waarschuwen investeerders ook dat de toekomstgerichte informatie die hierin wordt beschreven slechts CPSI’s vooruitzicht weergeeft van de huidige datum, en CPSI neemt geen verplichting op zich om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren of te reviseren om de gebeurtenissen of ontwikkeling na de datum van dit persbericht te reflecteren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Tracey Schroeder

Chief Marketing Officer

Tracey.schroeder@cpsi.com
(251) 639-8100

Check out our twitter: @NewsNovumpr