13:00 uur 20-09-2021

Tiedemann Group en Alvarium Investments kondigen transactie aan om Alvarium Tiedemann Holdings te vormen en zich te laten noteren op Nasdaq via bedrijfscombinatie met Cartesian Growth Corporation

 • De groepen Tiedemann en Alvarium zijn van plan een combinatie met Cartesian Growth Corporation (NASDAQ: GLBL), een overnamebedrijf voor speciale doeleinden, om Alvarium Tiedemann Capital (‘Alvarium Tiedemann’ of ‘AlTi’) te vormen. Hiermee ontstaat een toonaangevende onafhankelijke, wereldwijde vermogens- en activabeheerder die ondernemers, families bestaande uit meerdere generaties, instellingen en opkomende leiders van de volgende generatie voorziet van zowel fiduciaire mogelijkheden als alternatieve beleggingsideeën en strategische adviesdiensten.
 • Naar verwachting gaat het gecombineerde bedrijf toezicht houden op $ 54 miljard aan activa onder beheer (AUM) en activa onder beraad (AUA) ten behoeve van families en instellingen over de hele wereld.
 • Het gecombineerde bedrijf zal naar verwachting na de transactie een vermogenswaarde hebben van ongeveer $ 1,4 miljard.
 • Na de afronding van de transactie, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022, zullen de gewone aandelen van Alvarium Tiedemann openbaar worden verhandeld op Nasdaq.
 • Institutionele beleggers, alsmede strategische partners van Tiedemann en Alvarium, hebben toegezegd ongeveer $ 165 miljoen aan gewone aandelen van Cartesian Growth Corporation te kopen via een privé-investering in publiek kapitaal (‘PIPE’).
 • Een conference call voor beleggers met de Tiedemann Group, Alvarium en Cartesian staat gepland voor vandaag om 08:00 uur ET.

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)– Tiedemann Group 1 (‘Tiedemann’), Alvarium Investments Limited 2 (‘Alvarium’) en Cartesian Growth Corporation 3 (‘Cartesian’) (NASDAQ: GLBL) hebben vandaag gezamenlijk het aangaan van een definitieve bedrijfscombinatieovereenkomst (de ‘Bedrijfscombinatieovereenkomst’) aangekondigd.

Met deze voorgestelde transactie ontstaat Alvarium Tiedemann Holdings, een naar verwachting toonaangevende onafhankelijke, wereldwijde beleggingsonderneming die instellingen, ondernemers, families en opkomende leiders van de volgende generatie voorziet van fiduciaire mogelijkheden en beleggingsstrategieën en -diensten. Verwacht wordt dat het uitgebreide internationale netwerk verspreid over vier continenten, de uiteenlopende expertise en de toegang tot particulier en institutioneel kapitaal van de betrokken bedrijven een aantrekkelijk dienstenportfolio zullen opleveren. De nadruk bij dit uitgebreide aanbod zal liggen op een verbintenis tot impactvolle of op waarden afgestemde investeringen, en het zal voorzien in vertrouwde adviesdiensten aan familiebedrijven, evenals directe en co-investeringsmogelijkheden met reële activa. De gewone aandelen van Alvarium Tiedemann zullen na afsluiting van de transactie openbaar worden verhandeld op Nasdaq onder het symbool ‘GLBL’, wat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 zal plaatsvinden. Alvarium Tiedemann wordt gevestigd in New York.

“We zijn verheugd samen te werken met Alvarium om een echt unieke, wereldwijde beleggingsonderneming te vestigen in de vorm van Alvarium Tiedemann,” aldus Michael Tiedemann, CEO van de Tiedemann Group. “Alvarium brengt een cultuur van ondernemerschap en een verscheidenheid aan wereldwijde mogelijkheden en expertise mee, die een aanvulling zal zijn op onze bestaande klantervaring. Ik ben van mening dat de combinatie van talent en geografische reikwijdte met de toegang tot kapitaal van Cartesian de duurzaamheid zal bieden die nodig is om te blijven groeien en een dynamisch investeringsplatform te ontwikkelen. We hebben een eensgezinde visie die gericht is op diversiteit en inclusie, terwijl we onze klanten van dienst zijn en ons traject voortzetten om een gedifferentieerde leider in beleggingsstrategieën en -diensten te worden.”

Alexander de Meyer, CEO van Alvarium, verklaarde: “Bij onze eerste kennismaking met Tiedemann werden we meteen getroffen door het feit dat de ondernemingen elkaar zo goed aanvullen, van de beleggingsfilosofie tot de klantenservice en de bedrijfscultuur. Deze afstemming maakt van Tiedemann een optimale partner in ons streven naar uitbreiding van onze wereldwijde aanwezigheid, in het bijzonder in de Verenigde Staten. Ik ben ervan overtuigd dat deze combinatie de groei van onze gecombineerde bedrijven zal versnellen, door een toename van ons vermogen om onze klanten te helpen toegang te krijgen tot innovatieve investeringsstrategieën en het bieden van langetermijnmogelijkheden voor onze medewerkers.”

Peter Yu, voorzitter en CEO van Cartesian, stelde: “Het doet ons genoegen Alvarium Tiedemann te introduceren op de openbare markten. Ik zie met deze combinatie een krachtig, uniform ecosysteem van mogelijkheden ontstaan, ten dienste van een multigenerationeel klantenbestand, met behoud van zelfstandigheid. Dit is zowel op strategisch als cultureel vlak een perfecte fusie, met een robuuste infrastructuur die gepositioneerd is voor versnelde groei en innovatie.”

Michael Tiedemann wordt Chief Executive Officer van Alvarium Tiedemann. Alexander de Meyer wordt voorzitter van het uitvoerend comité van de onderneming, waarin toonaangevende professionals zitting hebben die beschikken over een brede en diepgaande wereldwijde expertise en ervaring.

Bijzonderheden Alvarium Tiedemann:

 • Vorming van een naar verwachting toonaangevende, onafhankelijke wereldwijde vermogensbeheerder gericht op het zeer vermogende segment met een leidende positie in impactvolle en op waarden afgestemde investeringen
 • Naar verwachting gezamenlijk $ 54 miljard aan gecombineerd vermogen onder beheer (AUM) en vermogen onder beraad (AUA) met kantoren verspreid over 4 continenten, 11 landen en 25 steden
 • Boutiquebenadering ten aanzien van een wereldwijd geschaalde, multifamily office (MFO)-strategie met een onderscheidend aanbod van impactvolle of op waarden afgestemde investeringen, trustdiensten, dienstverlening op het gebied van family office, governance, wereldwijd onroerend goed, en onze particuliere marktengroep met inbegrip van merchant banking en directe investeringsmogelijkheden
 • Een sterk en groeiend institutioneel investeringsaanbod, met extra aankopen van GP-belangen gepland in onroerend goed, impact private-equity en andere alternatieve activaklassen
 • Tientallen jaren van operationele geschiedenis in alternatieven en onroerend goed hebben uitgebreide relaties gecreëerd in het gehele ecosysteem voor beheer van alternatieve activa, met als gevolg herhaalbare groeimogelijkheden

Impactinvesteringen en ESG-focus:

Alvarium Tiedemann zal de aanzienlijke wereldwijde groei van impactvolle of op waarden afgestemde investeringen als vastgesteld doel van de betrokken bedrijven blijven hebben. Bovendien wil het bedrijf een wereldwijde onderneming opzetten die een onbetwiste leider is in genderbalans en diversiteit binnen de financiële dienstverleningssector. Het operationele team van het gecombineerde bedrijf nadert genderbalans bij de oprichting. Het management is van plan om het senior leiderschap de komende vijf jaar verder te diversifiëren.

Transactieoverzicht

De transactie levert naar verwachting een gecombineerd bedrijf op met een pro forma eigen vermogen van $ 1,4 miljard en wordt gefinancierd door een combinatie van trustgeld van Cartesian en ongeveer $ 165 miljoen aan volledig toegezegde gewone aandelen uit hoofde van privé-investeringen van Cartesian in publiek kapitaal (‘PIPE’). De PIPE-kapitaaltoezeggingen zijn verkregen van institutionele beleggers en strategische partners van zowel Alvarium als de Tiedemann Group. Cartesian heeft $ 345 miljoen aan contant geld in zijn trustaccount.

Naar verwachting wordt meer dan 96% van het eigen vermogen van de actieve operationele partners in het gecombineerde bedrijf gestoken, waarbij alle opbrengsten van deze transactie worden gebruikt voor optimalisatie van de kapitaalstructuur. Alle verwijzingen naar beschikbaar contant geld van de trustrekening en behouden transactieopbrengsten zijn onderworpen aan eventuele aflossingen door de openbare aandeelhouders van Cartesian en de betaling van transactiekosten.

De respectievelijke Raden van Bestuur van de Tiedemann Group, Alvarium en Cartesian hebben unaniem de voorgestelde bedrijfscombinatie goedgekeurd. De afronding van de voorgestelde bedrijfscombinatie wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2022.

De transactie zal worden bewerkstelligd op grond van de algemene voorwaarden van de Bedrijfscombinatieovereenkomst, die de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden bevat, inclusief, zonder beperking, de registratieverklaring die van kracht wordt verklaard door de Securities and Exchange Commission (‘SEC’), ontvangst van de goedkeuringen van de regelgevende instanties in bepaalde rechtsgebieden waar de Tiedemann Group en Alvarium actief zijn, en goedkeuring door de aandeelhouders of leden, indien van toepassing, van de Tiedemann Group, Alvarium en Cartesian.

Aanvullende informatie over de voorgestelde transactie, inclusief een kopie van de transactieovereenkomst en presentatie voor de beleggers, zal worden verstrekt in een actueel rapport op Formulier 8-K dat door Cartesian moet worden ingediend bij de SEC en te vinden zal zijn op www.sec.gov.

Adviseurs

Piper Sandler & Co. dient als financieel adviseur en Seward & Kissel LLP dient als juridisch adviseur van de Tiedemann Group.

De Asset & Wealth Management Investment Banking Group van Raymond James & Associates, Inc. en Spencer House Partners LLP dienen als financieel adviseurs, en Goodwin Procter LLP dient als juridisch adviseur van Alvarium.

Cantor Fitzgerald & Co. dient als kapitaalmarktenadviseur van Cartesian Growth Corporation. Daarnaast dient BofA Securities als financieel adviseur en kapitaalmarktenadviseur van Cartesian. Greenberg Traurig, LLP dient als juridisch adviseur van Cartesian.

Conference call en extra materialen voor beleggers

Een conference call en presentatie voor beleggers over de transactie is te vinden via de onderstaande link:

https://event.on24.com/wcc/r/3380664/C6CA23E7A7F3061F9EBE9F57B4E538D2

Inbellen voor deelnemers (gratis): + 1 844 200 6205

Internationaal inbellen voor deelnemers: + 44 208 0682 558

Toegangscode voor deelnemers: 483965

Cartesian zal een transcript van de conference call indienen bij de SEC.

Tijdens de conference call zullen de presentatoren een beleggerspresentatie doornemen die voorafgaand aan de call bij de SEC zal worden gedeponeerd als een bijlage bij het huidige rapport op Formulier 8-K en die beschikbaar zal zijn op de website van SEC op www.sec.gov.

Aanvullende informatie over de bedrijfscombinatie en waar deze te vinden is

In verband met de voorgestelde bedrijfscombinatie zal Cartesian Growth Corporation fuseren met en in de Tiedemann Group en Alvarium om Alvarium Tiedemann Holdings te vormen dat voortaan de overlevende entiteit en de naamloze vennootschap zal zijn, en is Cartesian van plan een registratieverklaring op Formulier S-4 (de ‘Registratieverklaring’) in te dienen bij de SEC, samen met een volmachtverklaring/prospectus en bepaalde andere gerelateerde documenten, om te worden gebruikt in de aandeelhoudersvergadering voor de goedkeuring van de voorgestelde bedrijfscombinatie. ER WORDT OP AANGEDRONGEN DAT BELEGGERS EN EFFECTENHOUDERS VAN CARTESIAN GROWTH CORPORATION DE VOLMACHTVERKLARING / HET PROSPECTUS, EVENTUELE WIJZIGINGEN DAARVAN EN ANDERE RELEVANTE DOCUMENTEN DIE BIJ DE SEC ZULLEN WORDEN GEDEPONEERD ZORGVULDIG EN IN HUN GEHEEL LEZEN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR KOMEN, AANGEZIEN ZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN OVER DE TIEDEMANN GROUP, ALVARIUM, CARTESIAN EN DE BEDRIJFSCOMBINATIE. De volmachtverklaring / het prospectus zal per e-mail worden verstuurd naar de aandeelhouders van Cartesian Growth Corporation vanaf een vast te stellen registratiedatum voor het stemmen op de voorgestelde bedrijfscombinatie. Beleggers en effectenhouders zullen ook kosteloos een exemplaar van de Registratieverklaring en andere documenten met belangrijke informatie over elk van de bedrijven kunnen krijgen, zodra deze documenten zijn gedeponeerd bij de SEC, op de website van de SEC op www.sec.gov. De informatie op de websites of die mogelijk toegankelijk is via de websites waarnaar in dit bericht wordt verwezen, is niet door verwijzing opgenomen in en maakt geen deel uit van dit persbericht.

Deelnemers aan het verzoek

Cartesian en haar bestuurders en uitvoerende functionarissen kunnen worden geacht deelnemers te zijn aan het verzoek om volmachten van de aandeelhouders van Cartesian met betrekking tot de voorgestelde bedrijfscombinatie. Een lijst met de namen van die bestuurders en uitvoerende functionarissen en een beschrijving van hun belangen in Cartesian is opgenomen in de door Cartesian bij de SEC gedeponeerde documenten, waaronder het definitieve prospectus van Cartesian met betrekking tot de beursgang dat werd ingediend bij de SEC op 23 februari 2021 en gratis beschikbaar is op de website van de SEC op www.sec.gov. Aanvullende informatie met betrekking tot de belangen van deze deelnemers zullen worden uiteengezet in de Registratieverklaring voor de voorgestelde bedrijfscombinatie, wanneer deze beschikbaar is. De Tiedemann Group, Alvarium en hun respectievelijke bestuurders en uitvoerende functionarissen kunnen ook worden geacht deelnemers te zijn aan het verzoek om volmachten van de aandeelhouders van Cartesian in verband met de voorgestelde bedrijfscombinatie. Een lijst met de namen van deze bestuurders en uitvoerende functionarissen en informatie met betrekking tot hun belangen in de bedrijfscombinatie zullen worden opgenomen in de Registratieverklaring voor de voorgestelde bedrijfscombinatie, wanneer deze beschikbaar is.

Over Alvarium Investments

Alvarium is een onafhankelijke beleggingsonderneming, wereldwijd multifamily office en merchant banking boutique die voorziet in oplossingen op maat voor families, stichtingen en instellingen in Amerika, Europa en Azië-Pacific. Alvarium biedt directe en co-investeringsmogelijkheden bij gespecialiseerde alternatieve beheerders en operationele partners in reële activa die werken met onroerend goed en de innovatie-economie. Alvarium heeft meer dan 220 medewerkers en 28 partners op 14 locaties in 10 landen en adviseert over circa $ 22 miljard aan activa in vier servicelijnen: beleggingsadvies, co-investeringen, merchant banking en family office services.

Over Tiedemann Advisors

Tiedemann Advisors is een onafhankelijke beleggings- en vermogensadviseur voor zeer vermogende particulieren, family offices, trusts, stichtingen en liefdadighedisinstellingen. Tiedemann Advisors, dat is opgericht in 1999, heeft negen vestigingen in de VS en levert trustdiensten via Tiedemann Trust Company, een door de staat gecharterde trustmaatschappij gevestigd in Wilmington, Delaware. De internationale activiteiten van Tiedemann, Tiedemann Constantia, hebben hun hoofdkantoor in Zürich, Zwitserland. Samen houden Tiedemann Constantia, Tiedemann Advisors en Tiedemann Trust Company momenteel toezicht op $ 25 miljard aan activa onder beraad. Voor meer informatie over Tiedemann Advisors kunt u terecht op www.tiedemannadvisors.com en www.tiedemannconstantia.com.

Over TIG Advisors, LLC

TIG Advisors is een in New York gevestigde alternatief vermogensbeheerder met ongeveer $ 7 miljard aan beheerd vermogen (inclusief activa onder beheer van haar gelieerde beheerders), gericht op het doen van groeiaandeleninvesteringen in wereldwijde alternatieve specialisten. TIG heeft een sterke staat van dienst in het identificeren van niet-gecorreleerde investeringsmogelijkheden in zowel de publieke als de private markt, en maakt daarbij gebruik van haar al lang bestaande operationele platform om managers te helpen met groei. De alfa-gedreven investeringsstrategieën van de onderneming zijn afgestemd op de behoeften van een uiteenlopende wereldwijde beleggersbasis. Ga voor meer informatie over TIG Advisors naar: www.tigfunds.com.

Over Cartesian Growth Corporation

Cartesian Growth Corporation (‘CGC’) is een blanco cheque bedrijf dat is opgericht met het doel een fusie, kapitaaluitwisseling, activaverwerving, aandelenaankoop of reorganisatie tot stand te brengen of een andere soortgelijke bedrijfscombinatie aan te gaan met een of meer bedrijven of entiteiten. CGC is een gelieerde onderneming van Cartesian Capital Group, LLC, een wereldwijde private-equityfirma en geregistreerd investeringsadviseur met hoofdkantoor in New York City, New York. De strategie van CGC bestaat uit het vinden van en een combinatie te vormen met een gevestigd snelgroeiend bedrijf dat kan profiteren van zowel een constructieve combinatie als voortdurende waardecreatie. CGC is een opkomend groeibedrijf zoals gedefinieerd in de Jumpstart Our Business Startups Act van 2012. Ga voor meer informatie over Cartesian Growth Corporation naar www.cartesiangrowth.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ in de zin van de ‘veilige haven’-bepalingen van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Wanneer ze in dit persbericht worden gebruikt, zijn de woorden ‘schat,’ ‘geprojecteerd,’ ‘verwacht,’ ‘anticipeert,’ ‘voorspelt,’ ‘plant,’ ‘is van plan,’ ‘gelooft,’ ‘streeft ernaar,’ ‘kunnen,’ ‘zullen,’ ‘zouden,’ ‘toekomstig,’ ‘voorstellen’ en variaties van deze woorden of soortgelijke uitdrukkingen (of de negatieve versies van dergelijke woorden of uitdrukkingen) bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn geen garantie voor toekomstige prestaties, omstandigheden of resultaten, en omvatten een aantal bekende en onbekende risico’s, onzekerheden, veronderstellingen en andere belangrijke factoren, waarvan vele buiten de controle van Tiedemann Group, Alvarium of Cartesian liggen, die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of uitkomsten wezenlijk verschillen van degene die worden besproken in de toekomstgerichte verklaringen. Belangrijke factoren die onder meer van invloed kunnen zijn op de werkelijke resultaten of uitkomsten zijn onder meer (i) het onvermogen om de bedrijfscombinatie tijdig of helemaal niet te voltooien (inclusief door het niet verkrijgen van de vereiste goedkeuringen van aandeelhouders, het niet verkrijgen van goedkeuringen of het niet voldoen aan andere sluitingsvoorwaarden); (ii) het onvermogen om de verwachte voordelen van de voorgestelde bedrijfscombinatie te herkennen; (iii) het onvermogen om de notering van de aandelen van Cartesian op Nasdaq te verkrijgen of te behouden na de bedrijfscombinatie; (iv) kosten in verband met de bedrijfscombinatie; (v) het risico dat de bedrijfscombinatie de huidige plannen en activiteiten verstoort als gevolg van de aankondiging en voltooiing van de bedrijfscombinatie; (vi) het vermogen van Cartesian, de Tiedemann Group en Alvarium om de groei te beheren en bedrijfsplannen uit te voeren en projecties te halen; (vii) mogelijke rechtszaken waarbij Cartesian, de Tiedemann Group of Alvarium betrokken zijn; (viii) wijzigingen in toepasselijke wet- of regelgeving, met name met betrekking tot vermogens- en activabeheer; (ix) algemene economische en marktomstandigheden die van invloed zijn op de vraag naar de diensten van Cartesian, de Tiedemann Group en Alvarium, en in het bijzonder de economische en marktomstandigheden in de financiële dienstverleningssector in de markten waarin Cartesian, de Tiedemann Group en Alvarium actief zijn; en (x) andere risico’s en onzekerheden die van tijd tot tijd worden vermeld in de volmachtverklaring / het prospectus met betrekking tot de bedrijfscombinatie, inclusief die daarin vermeld staan onder ‘Risicofactoren’ en in andere door Cartesian bij de SEC gedeponeerde documenten. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze zijn gedaan. Noch Cartesian, noch de Tiedemann Group en Alvarium nemen enige verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve zoals vereist door de wet. Noch Cartesian, noch de Tiedemann Group of Alvarium geeft enige garantie dat Cartesian, de Tiedemann Group, of Alvarium, of het gecombineerde bedrijf, de verwachtingen zal waarmaken.

Geen aanbod of verzoek

Dit persbericht vormt geen verzoek om een volmacht, toestemming of autorisatie met betrekking tot effecten of met betrekking tot de voorgestelde transactie. Dit persbericht vormt evenmin een aanbod tot verkoop van effecten of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen, noch zal er enige verkoop van effecten plaatsvinden in staten of rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie onder de effectenwetten van een dergelijke jurisdictie. Er zullen geen effecten worden aangeboden behalve door middel van een prospectus dat voldoet aan de vereisten van sectie 10 van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of een vrijstelling daarvan.

Informatiebronnen

Dit persbericht is opgesteld voor gebruik door Cartesian, de Tiedemann Group en Alvarium in verband met de transactie. Er wordt niet gepretendeerd dat de informatie hierin allesomvattend is. De informatie hierin is afgeleid van verschillende interne en externe bronnen, en alle informatie met betrekking tot het bedrijf, prestaties uit het verleden, bedrijfsresultaten en financiële toestand van Cartesian is volledig afgeleid van Cartesian, en alle informatie met betrekking tot het bedrijf, prestaties uit het verleden, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de Tiedemann Group en Alvarium was volledig afkomstig van de respectievelijke bedrijven. Er wordt geen verklaring gegeven met betrekking tot de redelijkheid van de veronderstellingen die zijn gemaakt met betrekking tot de informatie hierin, of met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van projecties of modellering of enige andere informatie die hierin is opgenomen. Gegevens over prestaties of modellering uit het verleden hierin zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.

De hierin opgenomen gegevens met betrekking tot de activiteiten en prestaties van de gecombineerde entiteiten zijn door de Tiedemann Group en Alvarium ontleend aan verschillende interne en externe bronnen. Er wordt geen verklaring gegeven met betrekking tot de redelijkheid van de veronderstellingen die zijn gemaakt of de nauwkeurigheid of volledigheid van projecties of modellering of enige andere informatie die hierin is opgenomen. Gegevens over prestaties of modellering uit het verleden hierin zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties. Cartesian, de Tiedemann Group en Alvarium aanvaarden geen enkele verplichting om de informatie in deze presentatie bij te werken.

Geen verklaringen

Er worden geen verklaringen of garanties gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit persbericht. Voor zover wettelijk toegestaan, zullen Cartesian, de Tiedemann Group en Alvarium, of een van hun respectievelijke dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, aandeelhouders, vertegenwoordigers, partners, bestuurders, functionarissen, werknemers, adviseurs of agenten, in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade of winstderving die voortvloeit uit het gebruik van dit persbericht, de inhoud ervan (inclusief maar niet beperkt tot projecties of modellen), eventuele weglatingen, het vertrouwen op informatie die erin staat, of op meningen die in verband daarmee zijn gecommuniceerd of anderszins daarmee in verband ontstaan, waarvan de informatie op enigerlei wijze betrekking heeft op de activiteiten van de Tiedemann Groep en Alvarium, direct of indirect, uitsluitend afkomstig is van de Tiedemann Groep en Alvarium en niet onafhankelijk is geverifieerd door Cartesian. Noch de onafhankelijke auditors van Cartesian, noch de onafhankelijke auditors van de Tiedemann Group of Alvarium hebben enige werkzaamheden met betrekking tot projecties of modellen gecontroleerd, beoordeeld, samengesteld of uitgevoerd met het oog op opname in deze presentatie en dienovereenkomstig heeft geen van hen enig oordeel of enige andere vorm van garanties met betrekking tot deze presentatie verstrekt.

____________________________

1 Tiedemann Group bestaat uit Tiedemann Advisors LLC (‘Tiedemann Advisors’), een toonaangevende onafhankelijke vermogens- en investeringsadviseur voor zeer vermogende families, trusts, stichtingen en liefdadigheidsinstellingen, met name in de VS; Tiedemann Trust Company (‘Tiedemann Trust’); TIG Advisors LLC (‘TIG’), een alternatieve vermogensbeheerder; en Tiedemann Constantia, de internationale activiteiten van Tiedemann.

2 Alvarium Investments Limited is een toonaangevend onafhankelijk wereldwijd multifamily office dat investerings-, vastgoed- en merchant banking diensten levert aan multigenerationele ondernemers, families, stichtingen en instellingen.

3 Cartesian Growth Corporation is een overnamebedrijf voor speciale doeleinden (special purpose acquisition company, ‘SPAC’).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media:

Prosek Partners

Jill Gordon

jgordon@prosek.com

Beleggers:

Prosek Partners

Alex Jorgensen / Megan Paul

AlTi@prosek.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr