10:43 uur 07-09-2021

Gunze publiceert een video van zijn inspanningen in de plasticfilmindustrie via een website die streeft naar een wereld zonder plastic afval

OSAKA, Japan–(BUSINESS WIRE)– Gunze Limited (hoofdkantoor: Osaka, Japan, president: Toshiyasu Saguchi) [TOKYO:3002] heeft een video gepost van haar inspanningen in de plasticfilmindustrie, met als doel een wereld zonder plastic afval op haar website. Zo kunnen we samen met bedrijven die het eens zijn met onze inspanningen een wereld zonder plastic afval realiseren.

1. De reden voor het plaatsen van de video op onze website

Gunze-plastic films vinden gestaag toenemende toepassingen die nauw verband houden met het dagelijks leven. De krimpfolie van Gunze “Fancywrap®” wordt bijvoorbeeld gebruikt voor drankflessen en verpakkingen voor voedsel, huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsartikelen, terwijl onze anticondensfolie geschikt is voor het verpakken van champignons, taugé en andere verse producten. Vooral de krimpfolie die voor drankflessen wordt gebruikt, behoudt een zeer groot aandeel op de Japanse markt. Naast het bieden van het nut van verpakken en inpakken, streeft Gunze ernaar om films te ontwikkelen die gemakkelijk te openen en af ​​te pellen zijn, en die duurzaamheid van het milieu bevorderen door middel van Gunze’s geavanceerde technologie. Op deze manier zet Gunze zich in voor het produceren van filmproducten die comfort bieden aan de aarde en haar mensen.

Afgezien van het idee van een plasticvrije samenleving, heeft Gunze de video gepost om de bedrijven te zoeken die het met ons eens kunnen zijn door duidelijk ons ​​beleid uiteen te zetten om een ​​wereld zonder plastic afval te bereiken door de functies van plastic te gebruiken en deze te laten circuleren.

Gunze Publicizes a Video of Its Efforts in the Plastic Film Business via Website Aiming for a World of Zero Plastic Waste

OSAKA, Japan–(BUSINESS WIRE)– Gunze Limited (Headquarters: Osaka, Japan, President: Toshiyasu Saguchi)[TOKYO:3002] has posted a video of its efforts in the plastic film business aiming for a world of zero plastic waste on its website. This will enable to achieve a world of zero plastic waste together with companies that can agree with our efforts.

This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20210907005035/en/

Image of Moriyama Factory ZEB Office in Japan (Graphic: Business Wire)

Image of Moriyama Factory ZEB Office in Japan (Graphic: Business Wire)

1. The reason for posting the video on our website

Gunze plastic films have been finding steadily increasing applications closely related to everyday life. For example, Gunze’s shrink film “Fancywrap®“ is used for beverage bottles as well as packaging for food, home and personal care items, while our anti-fogging film is suitable for wrapping mushrooms, bean sprouts, and other fresh produce. Particularly, the shrink film used for beverage bottles maintains a very high share of the Japanese market. In addition to providing the utility of packaging and wrapping, Gunze strives to develop films that are easy to open and peel off, and which build sustainability of the environment through Gunze’s cutting-edge technology. In this way, Gunze is committed to producing film products that provide comfort to the Earth and its people.

Apart from the idea of zero plastic society, Gunze has posted the video to seek the companies who can agree with us by clearly stating our policy of achieving a world of zero plastic waste by utilizing the functions of plastics and circulating them.

2. The main contents of the video

(1) Commitment on converting a Moriyama main factory in Shiga, Japan to resource circulating factory.

(2) Commitment on setting up a ZEB(*) office in Shiga, Japan.

* Abbreviation for Net Zero Energy Building. Zero energy buildings combine energy efficiency and renewable energy generation to consume only as much energy as can be produced onsite through renewable resources over a specified time period.

(3) Efforts to introduce technology that separates different compositions of films and converts them into new resources

(4) Efforts to develop a light and easy-to-separate polyolefin shrink films that can be easily recycled

(5) Efforts to develop nylon films that contribute to reducing food loss

* Plastic Company website that posted the video: https://www.gunze.co.jp/plastic/e/

3. Our achievements in near future

Our efforts to achieve zero plastic waste in plastic film business will be announced on our website in sequence.

4. About Gunze

Gunze was founded in Kyoto, Japan in 1896, and today operates a diverse business as a leading developer and manufacturer of Plastic Films, Engineering Plastics, Electronic Components, Medical Devices, Apparel, and various other segments. Gunze employs more than 5,800 people worldwide throughout 10 countries.

The Plastic Films business, established in 1962, has a substantial footprint over 20 countries. It has three manufacturing facilities in Japan, and subsidiaries in the U.S., China, and Vietnam. Gunze’s mission will continue to be centered on advancing the quality of life by providing innovative products and solutions.

Contacts

Gunze Limited, Corporate Communication Department

Shinji Nonaka

+81-6-6348-1314

shinji.nonaka@gunze.co.jp

Check out our twitter: @NewsNovumpr