22:25 uur 23-08-2021

Analog Devices en Maxim Integrated kondigen Chinese antitrustgoedkeuring voor combinatie aan

WILMINGTON, Mass. & SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)– Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) en Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) hebben vandaag aangekondigd dat de Chinese staatsadministratie voor marktregulering antitrustgoedkeuring heeft gegeven voor de eerder aangekondigde overname van Maxim door Analog Devices.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20210823005633/nl/

De transactie heeft nu alle vereiste wettelijke goedkeuringen gekregen. Analog Devices en Maxim verwachten dat de transactie op of omstreeks 26 augustus 2021 zal worden afgerond, mits aan de overige gebruikelijke sluitingsvoorwaarden is voldaan.

Over Analog Devices

Analog Devices (Nasdaq: ADI) is een toonaangevend wereldwijd halfgeleiderbedrijf dat zich toelegt op het oplossen van de zwaarste technische uitdagingen. We stellen onze klanten in staat om de wereld om ons heen te interpreteren door op intelligente wijze een brug te slaan tussen het fysieke en het digitale met ongeëvenaarde technologieën die voelen, meten, voeden, verbinden en interpreteren. Ga naar http://www.analog.com.

Over Maxim Integrated

Maxim Integrated, het ingenieursbureau voor technici, bestaat om de moeilijkste problemen van ontwerpers op te lossen om zo ontwerpinnovatie mogelijk te maken. Ons brede portfolio van hoogwaardige halfgeleiders, gecombineerd met tools en ondersteuning van wereldklasse, levert essentiële analoge oplossingen, waaronder efficiënt vermogen, precisiemeting, betrouwbare connectiviteit en robuuste bescherming, samen met intelligente verwerking. Ontwerpers in toepassingsgebieden zoals de automobielsector, communicatie, consumenten, datacenters, gezondheidszorg, industrie en IoT vertrouwen op Maxim om hen te helpen snel kleinere, slimmere en veiligere ontwerpen te ontwikkelen. Ga voor meer informatie naar https://www.maximintegrated.com.

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die een verscheidenheid aan onderwerpen behandelen, waaronder bijvoorbeeld verklaringen met betrekking tot de door Analog Devices, Inc. (‘ADI’) voorgestelde overname van Maxim Integrated Products, Inc. (‘Maxim’) en de verwachte sluitingsdatum voor de voorgestelde transactie. Verklaringen die geen historische feiten zijn, inclusief verklaringen over de overtuigingen, plannen en verwachtingen van ADI en Maxim, zijn toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van ADI en Maxim en zijn onderhevig aan een aantal factoren en onzekerheden, die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen bevatten vaak woorden als ‘verwachten,’ ‘anticiperen,’ ‘van plan zijn,’ ‘plannen,’ ‘geloven,’ ‘zullen,’ ‘schatten,’ ‘zouden,’ ‘streven’ en soortgelijke uitdrukkingen, alsook variaties of de negatieve equivalenten van deze woorden. Onder andere de volgende belangrijke factoren en onzekerheden kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die beschreven in deze toekomstgerichte verklaringen: het niet voldoen aan de resterende voorwaarden voor het sluiten van de transactie tussen ADI en Maxim, op de verwachte tijdlijn of helemaal niet; de onzekerheid over de omvang van de duur, omvang en impact van de COVID-19-pandemie; politieke en economische onzekerheid, met inbegrip van haperingen in de wereldwijde economische omstandigheden of de stabiliteit van krediet- en financiële markten, erosie van het consumentenvertrouwen en dalingen in de uitgaven van klanten; onbeschikbaarheid van grondstoffen, diensten, voorraden of productiecapaciteit; veranderingen in geografische reikwijdte of product- of klantenmix; wijzigingen in exportclassificaties, import- en exportregelgeving of heffingen en tarieven; wijzigingen in de schattingen van ADI of Maxim van hun verwachte belastingtarief op basis van de huidige belastingwetgeving; het vermogen van ADI om de bedrijven en technologieën van Maxim met succes te integreren; het risico dat de verwachte voordelen en synergieën van de voorgestelde transactie en de groeivooruitzichten van de gecombineerde onderneming niet of niet volledig worden gerealiseerd; nadelige resultaten in rechtszaken, inclusief de mogelijkheid van rechtszaken met betrekking tot de voorgestelde transactie; het risico dat ADI of Maxim niet in staat zal zijn om sleutelpersoneel te behouden en in dienst te nemen; het risico verbonden aan de timing van het sluiten van de voorgestelde transactie, met inbegrip van het risico dat niet of niet tijdig aan de voorwaarden van de transactie wordt voldaan, of het niet sluiten van de transactie om een andere reden of het niet sluiten op basis van de verwachte voorwaarden, inclusief de verwachte fiscale behandeling; onverwachte moeilijkheden of uitgaven met betrekking tot de transactie, de reactie van zakenpartners en retentie als gevolg van de aankondiging en het wachten op de transactie; onzekerheid over de langetermijnwaarde van de gewone aandelen van ADI; en het besteden van managementtijd aan transactiegerelateerde zaken. Voor aanvullende informatie over andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen, verwijzen wij u naar de respectieve periodieke rapporten en andere deponeringen van ADI en Maxim bij de Securities Exchange Commission, inclusief de risicofactoren in de meest recente kwartaalrapporten op Formulier 10-Q en de jaarverslagen op Formulier 10-K van ADI en Maxim. Toekomstgerichte verklaringen vertegenwoordigen de huidige verwachtingen van het management en zijn inherent onzeker en gelden alleen op de datum waarop ze worden gedaan. Behalve zoals vereist door de wet, nemen noch ADI noch Maxim enige verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie of om latere gebeurtenissen of omstandigheden of anderszins weer te geven.

(ADI-WEB)

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersonen voor ADI
Beleggers:

Dhr. Michael Lucarelli

781-461-3282

investor.relations@analog.com

Media:

Mw. Brittany Stone

917-935-1456

Brittany.Stone@teneo.com

Contactpersonen voor Maxim
Beleggers:

Mw. Kathy Ta

408-601-5697

kathy.ta@maximintegrated.com

Media:

Mw. Ferda Millan

408-601-5429

Ferda.Millan@maximintegrated.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr