16:32 uur 08-07-2021

Nieuwe beleggingstracker: EU Cleantech-beleggingen verpulveren records; EUR 7 miljard belegd in de eerste helft van dit jaar

Cleantech for Europe presenteert eerste ‘Cleantech-kwartaalbriefing voor de EU’; maakt bekend dat zes toonaangevende durfkapitaalbeleggers in de cleantechsector deelnemen aan een nieuw initiatief om bruggen te slaan naar beleidsmakers.

BRUSSEL–(BUSINESS WIRE)– Cleantech for Europe, een nieuw initiatief van de Cleantech Group, ondersteund door Breakthrough Energy, heeft vandaag haar eerste ‘Cleantech-kwartaalbriefing voor de EU’ gepresenteerd. De analyse wijst uit dat in de eerste helft van het jaar meer dan EUR 7 miljard aan durfkapitaal is geïnvesteerd in innovatie in de cleantechsector in de Europese Unie (EU). Met nog zes maanden te gaan in 2021, is dit bedrag nu al hoger dan het vorige jaarrecord voor Europa, dat vorig jaar op EUR 4,7 miljard werd gezet.

In het licht van dit momentum brengt Cleantech for Europe alle toonaangevende organisaties in cleantech, VC’s, start-ups, academische instellingen en maatschappelijke organisaties samen om de broodnodige bruggen te slaan naar beleidsmakers in Brussel en andere Europese hoofdsteden. In eerste instantie hebben zes vooraanstaande durfkapitaalbeleggers, beschouwd als pioniers op het gebied van de financiering van innovatieve bedrijven in de ‘low carbon’ sector, zich aangesloten bij het initiatief. Andere organisaties, waaronder start-ups, scale-ups, academische instellingen en maatschappelijke organisaties, zullen zich in de toekomst bij het initiatief aansluiten om een toekomstgerichte, technologisch bekwame groep van leiders op het gebied van cleantech uit de hele EU te vormen.

De zes eerste “Cleantech for Europe Leaders” zijn: Beamline Accelerator (Estland), btov Industrial Tech Fund (Duitsland), Inven Capital (Tsjechische Republiek), Munich Venture Partners (Duitsland), Rockstart (Nederland) en SET Ventures (Nederland). Samen hebben deze bedrijven geïnvesteerd in meer dan 150 innovatieve start-ups en scale-ups in de ‘low carbon’ sector, waaronder mondiale leiders als batterijfabrikant Sonnen en waterstofproducent Sunfire. Deze bedrijven komen nu voor het eerst samen om een collectieve stem te vormen en beleidsmakers en andere belanghebbenden bewust te maken van het belang van investeringen in schone technologieën van de volgende generatie.

Ondanks het feit dat investeringen in cleantech in de EU enorm zijn gegroeid ten opzichte van voorgaande jaren, wordt in de Cleantech-kwartaalbriefing voor de EU opgemerkt dat ze mogelijk nog steeds onvoldoende zijn voor wat nodig is om te waarborgen dat start-ups in de EU kunnen opschalen naar buiten de landsgrenzen. In het afgelopen decennium hebben bedrijven uit de EU die wilden opschalen dikwijls de blik gericht op Azië of Noord-Amerika voor grotere markten, ruimere financiering en ambitieus openbaar beleid dat de toepassing van hun technologieën versnelt.

“Deze analyse illustreert de buitengewone vooruitgang in het cleantech ecosysteem van de EU – en de bergen van urgent werk die nog moeten worden verzet, met name om te helpen bij het opzetten van een beleidsraamwerk voor de EU waarin innovatie op het gebied van cleantech wordt geprioriteerd en ondersteund,” aldus Ann Mettler, Vice President voor Europa bij Breakthrough Energy, een organisatie die door Bill Gates is opgericht om innovatie te ondersteunen die leidt naar een klimaatneutrale wereld.

De vrijgave van de beleggingstracker en aankondiging van het Cleantech for Europe-initiatief vinden plaats enkele dagen voor de onthulling van het veelbesproken “Fit for 55”-pakket voor klimaatwetgeving van de EU, en in een tijd waarin de meeste EU-lidstaten de laatste hand leggen aan hun economische herstelplannen voor na de Covid-crisis, waarin op aandrang van de Europese Commissie krachtige componenten moeten zijn opgenomen voor klimaatbeleid en beleid voor schone energie.

Andere bevindingen uit de analyse: steeds meer deals die zich in een late fase bevinden; grote deals van EUR 300 miljoen of meer in sectoren als batterijen, elektrische mobiliteit, gedeelde mobiliteit en de kringloopeconomie; en een sterke toename van het aantal deals in de materialen- en chemische sector. Meld u hier aan voor toekomstige briefings.

De deelname van vooraanstaande durfkapitaalbedrijven in het initiatief Cleantech for Europe onderstreept hoe belangrijk beleid is voor het succes van innovatie op het gebied van cleantech.

“Het doel van het nieuwe initiatief is innovatie op het gebied van cleantech een centraal punt te maken in het debat rond het openbare beleid van de EU in de komende weken, maanden en jaren,” aldus Jules Besnainou, directeur van de Cleantech Group, een onderzoeks- en adviesbureau dat helpt bij het organiseren van de nieuwe groep en het opstellen van de kwartaalbriefings. “We willen dat de EU optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheden om schone industrieën op te bouwen en uit te breiden, een rechtvaardige overgang te waarborgen en een krachtigere reactie te bieden op de klimaatcrisis die met de dag urgenter wordt.”

“Het regulatieve raamwerk is essentieel voor het succes van cleantech. We zien het bij waterstof: krachtige beleidsmaatregelen bevorderen toepassing in de markt,” aldus Ivo Němejc, vicevoorzitter van de raad van bestuur van Inven Capital.

“Het is nog altijd heel lastig voor start-ups in de cleantechsector in de EU om uit te breiden naar buiten hun landsgrenzen. Als we voorop willen gaan in de race naar een klimaatneutrale wereld, moeten we beginnen met het opzetten van continentale voortrekkers,” aldus Martin Kröner, Managing Partner bij Munich Venture Partners.

“De energietransitie is een systemische uitdaging, maar ook een gelegenheid voor de EU om een voortrekkersrol te vervullen op de wereld wat betreft klimaatinnovatie en tegelijkertijd hoogwaardige werkgelegenheid te creëren,” aldus René Savelsberg, Managing Partner en medeoprichter van SET Ventures.

“Om een leidende rol te spelen op klimaatgebied, moeten we de financieringscyclus voor cleantech in de EU verbeteren. Dit is de tijd om te handelen,” aldus Christian Reitberger, Partner van btov Industrial Tech Fund.

“Ons succes in Estland bewijst dat efficiënte samenwerking met beleidsmakers en vooraanstaande cleantechbedrijven onmisbaar is voor duurzame ontwikkeling van innovatie,” aldus Erki Ani, CEO van Beamline Accelerator.

In de komende maanden zullen zich naar verwachting nog andere durfkapitaalbeleggers aansluiten bij de groep.

Het Cleantech for Europe-initiatief roept de EU specifiek op om:

  • Een explosieve stijging teweeg te brengen in de vraag naar groene oplossingen. Plannen maken voor transities in sectoren. Een voorspelbare en progressieve prijs vaststellen voor kooldioxide. Inkoop van groene producten door overheden versnellen.
  • Het opzetten van ten minste 10 scale-upfondsen in de EU te ondersteunen. Niet-verwaterende financiering verhogen. Gebruikmaken van openbare en particuliere instrumenten, zoals CO2-contracten voor differentiëring.
  • Grensoverschrijdende opschaling te ondersteunen. Verordeningen en normen harmoniseren om innovatieve bedrijven in staat te stellen uit te breiden van nationale naar continentale schaal. Geïntegreerde waardeketens ontwikkelen voor alle lidstaten.

Tijdens de presentatie van de beleggingstracker, maakte Cleantech for Europe tevens bekend dat het bedrijf op 8 september de eerste Cleantech for Europe Summit zal houden, met belangrijke leiders uit de Europese durfkapitaal- en beleidsgemeenschappen. De Summit wordt geopend door Pascal Canfin, lid van het Europees Parlement en voorzitter van de commissie voor milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement. Meld u hier aan voor deelname aan de Summit.

Voor het maken van afspraken voor gesprekken met Europese durfkapitaalbeleggers en innovators die actief zijn in de cleantech of met beleidsexperts, of om meer te weten te komen over hoe en waarom van het Cleantech for Europe-initiatief is opgericht, kunt u contact opnemen met Jules Besnainou via hello@cleantechforeurope.com

Over Cleantech for Europe

Cleantech for Europe is een initiatief dat is opgezet door de Cleantech Group, ondersteund door Breakthrough Energy en vooraanstaande beleggers in cleantech in de EU. Onze missie is de EU te helpen het voortouw te nemen in de race naar een klimaatneutrale wereld en tegelijkertijd een sterke industriële concurrentiepositie te creëren voor de lange termijn. We streven ernaar innovatie een centraal punt te maken in het debat rond het openbaar beleid en bruggen te slaan tussen de cleantech-community in de EU en beleidsmakers in Brussel en de lidstaten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de pers:
Jules Besnainou, hello@cleantechforeurope.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr