16:34 uur 03-06-2021

Nederlandse rechtbank staat collectieve procedure tegen oliegigant Petrobras toe

EINDHOVEN–(BUSINESS WIRE)– Op 26 mei 2021 oordeelde de arrondissementsrechtbank in Rotterdam dat de Stichting Petrobras Compensation Foundation (SPCF of Stichting) in Nederland een vordering tot schadevergoeding kan instellen namens wereldwijde beleggers die vóór 28 juli 2015 aandelen of bepaalde obligaties hebben gekocht op de Brasil Bolsa Balcão S.A. of B3 – Brazilië (voorheen BM&FBOVESPA) en daaraan gekoppelde markten in de Europese Unie.

Met de uitspraak van 26 mei wordt de poging van de gedaagden om de rechtszaak te verwerpen nog vóór de inhoud van de zaak wordt behandeld, feitelijk afgewezen. De rechtszaak zal nu worden toegespitst op de inhoud van de zaak en op de vraag of Petrobras de toepasselijke wetgeving heeft overtreden en zo schade heeft berokkend aan de aandeelhouders. In 2014 en 2015 werd bekend dat Petrobras jarenlang frauduleuze en misleidende verklaringen heeft afgelegd aan beleggers over (i) de boeken en bescheiden van de onderneming, (ii) de waardering van bedrijfsactiva, en (iii) de daarmee verband houdende omkopings- en smeergeldregelingen die in 2014 door de Braziliaanse federale wetshandhavende instanties aan het licht werden gebracht – het breed uitgemeten Lava Jato-schandaal.

De belangrijkste conclusies van de uitspraak van 26 mei in Rotterdam:

  1. Het Hof verwerpt het argument van gedaagden van Petrobras dat beleggers van Petrobras geen verhaal kunnen halen in Nederland vanwege een arbitrageclausule in de statuten van Petrobras.
  2. Het Hof in Rotterdam is het met name oneens met de onoprechte pogingen van Petrobras om in Nederland te betogen dat beleggers hun rechten via arbitrage in Brazilië moeten doen gelden, terwijl zij in de Braziliaanse arbitrage aanvoert dat dezelfde arbitrageclausule beleggers niet toestaat via arbitrage genoegdoening te zoeken.
  3. Het Hof merkte op hoe een ruime interpretatie van de arbitrageclausule ertoe zou leiden dat de aandeelhouders de toegang tot een onafhankelijke nationale rechter wordt ontzegd.
  4. Het Hof oordeelde dat Petrobras-beleggers die momenteel actief betrokken zijn bij arbitrageprocedures of afzonderlijke rechtszaken voor dezelfde feiten in Brazilië of elders, zijn uitgesloten van de wereldwijde groep beleggers waarvoor de Stichting in Nederland procedeert.
  5. Het Hof heeft 1 september 2021 vastgesteld als datum voor de Stichting om haar verdere argumenten en feiten met betrekking tot de gegrondheid van de zaak in te dienen. Dit betreft in het bijzonder de argumenten ter ondersteuning van de beweringen van de Stichting dat Petrobras de rechten van beleggers op grond van de toepasselijke effectenwetgeving heeft geschonden.

Ga voor meer informatie over de uitspraak van 26 mei naar www.pbcompensation.com of stuur een e-mail naar board@pbcompensation.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

CONTACTPERSOON VOOR MEDIA ALGEMEEN EN BELEGGERS:

ISAF Management

Adam Foulke, afoulke@isafmanagement.com
Phone: +1 (203) 252-3378

Check out our twitter: @NewsNovumpr