12:32 uur 19-05-2021

Nieuwe oplossingen van Thales helpen met het vinden, beschermen en beheren van data in multi-cloudomgevingen

 • Nieuwe oplossingen bieden verbeterde bescherming van gevoelige informatie binnen de clouds van hyperscalers als Google Cloud, Microsoft Azure en Amazon Web Services.
 • Organisaties kunnen hun eigen security-mechanismen in de cloud onderbrengen en een oplossing bieden voor het vinden van bedrijfskritische data, het reduceren van de operationele complexiteit en het waarborgen van datasoevereiniteit.
PARIJS LA DÉFENSE–(BUSINESS WIRE)– Thales introduceert vandaag nieuwe oplossingen voor het beschermen van data in Google Cloud, Microsoft Azure en Amazon Web Services. Het versterkt daarmee zijn positie als betrouwbare leverancier van oplossingen voor de beveiliging van data in multi-cloudomgevingen.

Elke cloud provider biedt weer andere mechanismen voor het beschermen en beheren van data. Dit stelt organisaties met multi-cloudomgevingen voor complexe opgaven. De nieuwe oplossingen van Thales voor het beveiligen van data in de cloud bieden organisaties grip op hun encryptiesleutels, het toegangsbeheer en de authenticatie binnen hybride en multi-cloudomgevingen.

“Deze mogelijkheden zijn van cruciaal belang voor de overstap naar, en beveiliging van de cloud. Zeker nu de groei van cloud computing in een stroomversnelling is geraakt”, zegt Sunil Potti, vice president en directeur bij Google Cloud Security. “In aansluiting op onze missie hebben we onze krachten met Thales gebundeld om de uiterst gevoelige informatie van klanten te beschermen. We stellen hen in staat om het volledige potentieel van de technologie van Google Cloud te benutten om hun gevoelige workloads veilig te houden. Dit is mogelijk door het gebruik van de customer-managed encryption keys (CMEK) van het Google Cloud Platform in combinatie met CipherTrust Cloud Key Manager en SafeNet Trusted Access, de oplossingen van Thales voor authenticatie en toegangsbeheer. Hiermee stellen we bedrijven in staat om op verantwoorde wijze om te gaan met een dynamische bedrijfsomgeving waarin de bescherming van gevoelige data van cruciaal belang is.”

Vereenvoudigde beveiliging van multi-cloudomgevingen

In een tijd waarin steeds meer organisaties een beroep doen op de voordelen van multi-cloudomgevingen maakt Thales het eenvoudiger voor hen om zich te beschermen tegen reputatierisico’s en boetes van toezichthouders als gevolg van een datalekken. Met de nieuwe oplossingen kunnen zij profiteren van verbeterde mogelijkheden voor het vinden, beschermen en beheren van gevoelige informatie binnen multi-cloudomgevingen, met onder meer de volgende mogelijkheden.

Gevoelige informatie in de cloud en op locatie vinden

Thales Data Discovery and Classification automatiseert de discovery, classificatie en bescherming van data in de cloud. De oplossing biedt beleidsregels voor het geautomatiseerd in kaart brengen van gevoelige data en het beschermen daarvan met encryptie of tokenisation. Deze mogelijkheden worden nu aangevuld met functionaliteit voor de discovery en classificatie van data in Amazon Web Services S3-buckets en storage-omgevingen in Azure Blob.

Bescherming van gevoelige data en workloads in de cloud

Met het oog op de complexiteit rond de locaties waarin data ligt opgeslagen en het waarborgen van de datasoevereiniteit in een multi-cloudomgeving is er effectieve encryptie en tokenisation nodig. Specifieke nieuwe mogelijkheden voor databescherming in de cloud zijn onder meer:

 • CipherTrust Transparent Encryption biedt geavanceerde encryptie en toegangsmechanismen voor het beschermen van data in de Amazon Web Services Simple Storage Service (S3)
 • Encryptie van Kubernetes-secrets en ondertekeningssleutels voor Google Anthos Service Mesh

Toegangsbeheer voor applicaties en gevoelige data in de cloud

Het gebruik van encryptie is eveneens in een stroomversnelling gekomen. Als gevolg hiervan moeten organisaties veel meer encryptiesleutels beheren voor zowel traditionele data stores als multi-cloudomgevingen. Thales biedt nieuwe mogelijkheden die hen grip bieden op de toegang tot data en het eigendom van hun encryptiesleutels.

 • CipherTrust Cloud Key Manager van Thales biedt nu ook ondersteuning voor de External Key Manager (EKM) van Google Cloud. Daarmee bouwt het voort op de bestaande CipherTrust Key Broker for Google Cloud EKM, een onderdeel van het cloudplatform Thales Data Protection on Demand.

Beveiliging op het punt van aanmelding

Misbruik van aanmeldingsgegevens en identiteiten behoort tot de belangrijkste oorzaken van datalekken.

 • SafeNet Trusted Access biedt kant-en-klare integratie met Google Workspace, Azure en AWS voor het toepassen van relevante mechanismen voor authenticatie en toegangsbeheer op zowel reguliere gebruikers als gebruikers met speciale toegangsrechten.
 • SafeNet Trusted Access biedt nieuwe authenticatiemogelijkheden en machtigingen voor API’s en applicaties die geen gebruikmaken van branchestandaard protocollen als SAML en OIDC.

“De populariteit van multi-cloud stelt organisaties voor nieuwe problemen rond het beheer van data in uiteenlopende cloudomgevingen. Hoewel de cloud hen in staat stelt om te profiteren van schaalbaarheid en een kortere time-to-market resulteert het almaar uitdijende IT-landschap in de cloud in extra complexiteit qua beveiliging en beheer”, zegt Sébastien Cano, Senior Vice President, Cloud Protection and Licensing activities bij Thales. “In de sterk gereguleerde wereld van na de coronacrisis wordt het nog belangrijker voor organisaties om inzicht te hebben in de data die ze in bezit hebben, waar die zich bevindt, wie daar toegang toe heeft en welke risico’s gepaard gaan met het beheer daarvan. Pas zodra zij een begrip hebben van al deze aspecten van de datalevenscyclus kunnen zij waarborgen dat die data op juiste wijze wordt beveiligd en beheerd.”

Aanvullende informatie

Thales en Google Cloud hebben hun krachten gebundeld om bedrijven te helpen met het verplaatsen van gevoelige data tussen publieke clouds, hybride omgevingen en private IT-infrastructuren. Bekijk voor meer informatie deze video met Sunil Potti, vice president en directeur bij Google Cloud Security.

Contacts

PRESS
Thales, Media Relations
Security
Constance Arnoux
+33 (0)6 44 12 16 35
constance.arnoux@thalesgroup.com

Source: Thales

Multimedia

© Thales

Thales Announces New Solutions to Help Organisations Discover, Protect and Control Sensitive Data in Multicloud Environments

 • New solutions deliver enhanced data protection capabilities to secure sensitive data across major cloud hyperscalers including Google Cloud, Microsoft Azure and Amazon Web Services
 • Enables organisations to bring their own security to the cloud and solve major challenges including discovering critical data, reducing operational complexity and ensuring data sovereignty

PARIS LA DÉFENSE–(BUSINESS WIRE)– Thales today announced new data protection solutions for Google Cloud, Microsoft Azure, and Amazon Web Services, solidifying its role as a trusted third party for multicloud data security.

© Thales

© Thales

With each cloud provider having unique data protection mechanisms and key management offerings, multicloud data protection presents a complex security challenge for organisations. Thales’ latest cloud data security solutions allow customers to maintain control of and manage their encryption keys, as well as manage access and authentication across hybrid and multicloud environments.

“These capabilities are critical to cloud migration and security, especially with such accelerated growth in this area,” said Sunil Potti, VP and GM of Google Cloud Security. “True to our mission, we have forged this collaboration with Thales to further protect our customer’s most sensitive information. We are empowering customers to leverage the full potential of Google Cloud technology for sensitive workloads, by utilising the Customer-Managed Encryption Key-integrated GCP services, CipherTrust Cloud Key Manager and SafeNet Trusted Access for access management and authentication from Thales. This will enable enterprises to deal with a fluid and dynamic business environment where protecting sensitive data in the cloud is of extreme importance.”

Simplifying Multicloud Security

As customers look to reap the rewards from multicloud environments, Thales is making it easier to ensure protection against reputational risk and financial penalties arising from a cloud data breach. As such, customers will benefit from enhanced capabilities to Discover, Protect and Control sensitive data across multicloud environments, including the ability to:

Discover Sensitive Data in the Cloud and On-Premises

Thales Data Discovery and Classification automates the discovery, classification and protection of data in the cloud and on-premises using automation policies that identify sensitive data and protect the data with encryption or tokenisation. These capabilities have now been extended to the discovery and classification of data in Amazon Web Services S3 buckets and Azure Blob storage.

Protect Sensitive Data and Workloads in the Cloud

To address both the complexity of where data is stored and to help ensure data sovereignty in a multicloud environment, effective encryption and tokenisation is needed. Specific new data protection capabilities for cloud platforms include:

 • CipherTrust Transparent Encryption for advanced encryption and access controls Protect data in Amazon Web Services Simple Storage Service (S3)
 • Encryption of Kubernetes secrets and Google Anthos Service Mesh signing keys

Control Access to Applications and Sensitive Data in the Cloud

The accelerated adoption of encryption has led to the need to manage a far larger number of encryption keys across both traditional data stores and multicloud environments. Thales has enabled new capabilities that allow organisations to control access to data and ownership of their encryption keys, including:

 • Thales is also offering CipherTrust Cloud Key Manager support for Google Cloud’s External Key Manager (EKM), building on the existing CipherTrust Key Broker for Google Cloud EKM which is part of the Thales Data Protection on Demand cloud-based platform.

Secure and Protect access at the Login Point

Compromised identities pose one of the greatest risks for data breaches:

 • SafeNet Trusted Access integrates out of the box with Google Workspace, Azure and AWS, enforcing the appropriate access controls and authentication for privileged and regular users.
 • SafeNet Trusted Access is offering new abilities to provide authentication and authorisation for APIs and for applications not using industry-standard protocols such as SAML and OIDC.

“The proliferation of multicloud computing has created new organizational challenges in managing data across many different cloud environments. Whilst organisations have benefited from scalability and speed to market thanks to the power of cloud, the ever expanding IT cloud landscape has added greater complexity to data management and security,” said Todd Moore, Vice President, Encryption Solutions, Thales. “In a post pandemic, highly regulated world, it is even more important for organisations to understand what data they have, where it sits, who can access it and the risks associated with managing it. Only once an organization understands all of these data lifecycle aspects, can they ensure that it is secured and managed correctly.”

Additional Resources

Thales and Google Cloud have forged a strong collaboration to help enterprises migrate sensitive data between public cloud, hybrid and private IT infrastructures. Watch this video with Sunil Potti, VP and GM at Google Cloud Security to learn more.

About Thales

Thales (Euronext Paris: HO) is a global leader in advanced technologies, investing in digital and “deep tech” innovations – connectivity, big data, artificial intelligence, cybersecurity and quantum computing – to build a confident future crucial for the development of our societies. The Group provides its customers – businesses, organisations and governments – in the defense, aeronautics, space, transport, and digital identity and security domains with solutions, services and products that help them fulfil their critical role, consideration for the individual being the driving force behind all decisions.

Thales has 81,000 employees in 68 countries. In 2020 the Group generated sales of €17 billion.

Thales Group

Security

Contacts

PRESS
Thales, Media Relations
Security
Constance Arnoux

+33 (0)6 44 12 16 35

constance.arnoux@thalesgroup.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr