22:38 uur 06-05-2021

Aptorum Group gaat een overeenkomst aan met Exeltis om nieuwe preklinische kandidaat van Aptorum te ontwikkelen die zich richt op gynaecologische aandoeningen van vrouwen

NEW YORK & LONDEN & PARIJS–(BUSINESS WIRE)– Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM, Euronext Parijs: APM) (‘Aptorum Group’ of ‘Aptorum’), een biofarmaceutisch bedrijf gericht op de klinische fase, heeft een overeenkomst gesloten met Exeltis (‘Exeltis’) (een divisie van de wereldwijde farmaceutische groep Insud Pharma) om een nieuwe preklinische kandidaat van Aptorum te ontwikkelen, te vervaardigen en op de markt te brengen in de volgende gebieden: de Europese Unie en Latijns-Amerika (met de optie om de samenwerking uit te breiden naar de Verenigde Staten). Deze nieuwe kandidaat is bedoeld om de gezondheid en gynaecologische aandoeningen van vrouwen, zoals endometriose en aanverwante aandoeningen, aan te pakken. Volgens de overeenkomst behoudt Aptorum Group de ontwikkelingsrechten in andere rechtsgebieden in de wereld, evenals het recht om de nieuwe kandidaat te ontwikkelen tot een geneesmiddel. De commercialisering van het product is onderhevig aan relevante wettelijke goedkeuringen in hun respectievelijke jurisdicties.

Dr. Clark Cheng, Chief Medical Officer en Executive Director van Aptorum Group, merkte op: “Endometriose is een systemische gynaecologische aandoening die vaak pijnlijk en chronisch is en naar schatting ongeveer 10% van de vrouwen in de reproductieve leeftijd treft.1. Symptomen van endometriose omvatten, maar zijn niet beperkt tot, chronische pijn en in extreme gevallen onvruchtbaarheid, waardoor een aanzienlijke fysieke, emotionele en economische impact op de patiënten ontstaat. Momenteel bestaat de kern van de behandelingen uit chirurgie en/of hormonale behandeling met orale anticonceptiva, die geen van beide ideaal zijn, vooral voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd die aan een dergelijke ziekte lijden.2. We zijn van mening dat de niet-hormonale benadering van de kandidaat het potentieel heeft om in dergelijke onvervulde behoeften te voorzien en we zijn verheugd om samen te werken met Exeltis om dit product te ontwikkelen om patiënten een haalbaar alternatief te bieden.”

Over Exeltis

Exeltis is een snelgroeiende divisie van de geïntegreerde gezondheidswetenschappelijke groep Insud Pharma. Het heeft een leidende positie in het vrouwengezondheidssegment en is constant bezig met innoveren en streven naar nieuwe behandelingen en apparaten om de gezondheid en het welzijn van vrouwen over de hele wereld te verbeteren. Met een wereldwijde aanwezigheid in meer dan 40 landen, beschikt Exeltis over een team van meer dan 4.000 professionals dat ondersteund wordt door een wereldwijd productienetwerk. Het overkoepelende doel van Exeltis is het ondersteunen en verzorgen van vrouwen in elke levensfase. Het biedt een uitgebreid productassortiment om in te spelen op de behoeften van vrouwen op het gebied van vruchtbaarheid, reproductieve gezondheid, anticonceptie, zwangerschap, bevalling en menopauze. In de afgelopen jaren heeft Exeltis ook diversificatie naar het centrale zenuwstelsel (CZS), oogheelkunde en endocrinologie ondernomen.

Over Aptorum Group

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM, Euronext Parijs: APM) is een biofarmaceutisch bedrijf gericht op de klinische fase dat zich toelegt op de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van therapeutische middelen voor de behandeling van ziekten met onvervulde behoeften, met name op het gebied van kanker (inclusief oncologische medische weesindicaties) en infectieziekten. De pijplijn van Aptorum wordt ook verrijkt door (i) de oprichting van platforms voor het ontdekken van geneesmiddelen die de ontdekking van nieuwe therapeutische middelen mogelijk maken door middel van bijv. systematische screening van bestaande goedgekeurde medicijnmoleculen en een op microbiomen gebaseerd onderzoeksplatform voor behandelingen van stofwisselingsziekten; en (ii) de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuwe, op moleculen gebaseerde technologie voor de snelle identificatie en detectie van pathogenen met Accelerate Technologies Pte Ltd, de commercialiseringstak van het Agentschap voor Wetenschap, Technologie en Onderzoek in Singapore.

Ga voor meer informatie over Aptorum Group naar www.aptorumgroup.com.

Disclaimer en uitspraken met betrekking tot de toekomst

Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten van Aptorum Group.

Dit persbericht bevat uitspraken met betrekking tot Aptorum Group Limited en haar toekomstige verwachtingen, plannen en vooruitzichten die ‘uitspraken met betrekking tot de toekomst’ vormen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Daarom kunnen alle hierin opgenomen uitspraken die geen uitspraken van historische feiten zijn, worden beschouwd als uitspraken met betrekking tot de toekomst. In sommige gevallen kunt u uitspraken met betrekking tot de toekomst identificeren aan de hand van termen als ‘kunnen’, ‘moeten’, ‘verwachten’, ‘plannen’, ‘anticiperen’, ‘konden’, ‘van plan zijn’, ‘zich richten op’, ‘voorziet’, ‘overweegt’, ‘gelooft’, ‘schat’, ‘voorspelt’, ‘potentieel’ of ‘blijven’ of het negatieve equivalent van deze termen of andere soortgelijke uitdrukkingen. Aptorum Group heeft deze uitspraken met betrekking tot de toekomst, die uitspraken bevatten met betrekking tot geprojecteerde tijdlijnen voor het indienen van aanvragen en onderzoeken, grotendeels gebaseerd op zijn huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen en trends die naar zijn mening van invloed kunnen zijn op zijn activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst gelden alleen op de datum van dit persbericht en zijn onderhevig aan een aantal risico’s, onzekerheden en veronderstellingen, waaronder, maar niet beperkt tot, risico’s met betrekking tot het aangekondigde management en organisatorische veranderingen, de voortdurende diensten en beschikbaarheid van belangrijk personeel, het vermogen om de productassortimenten uit te breiden door aanvullende producten aan te bieden voor extra consumentensegmenten, ontwikkelingsresultaten, de verwachte groeistrategieën, verwachte trends en uitdagingen van het bedrijf in zijn activiteiten, en zijn verwachtingen met betrekking tot en de stabiliteit van zijn toeleveringsketen, en de risico’s die vollediger worden beschreven in Formulier 20-F en andere deponeringen van Aptorum Group die Aptorum Group in de toekomst bij de SEC kan indienen, alsook het prospectus dat op 16 juli 2020 het visumnr. 20-352 van de Franse Autorité des Marchés Financiers heeft ontvangen.

Als gevolg hiervan zijn de projecties in dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst aan verandering onderhevig en kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die hierin worden beschreven. Aptorum Group neemt geen enkele verplichting op zich om enige uitspraken met betrekking tot de toekomst in dit document bij te werken als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Deze aankondiging is geen prospectus in de zin van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van 14 juni 2017, zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 2019/980 van 14 maart 2019 en nr. 2019/979 van 14 maart 2019.

Dit persbericht wordt geleverd ‘zoals het is’ zonder enige toezegging of garantie van welke aard dan ook.


1 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002937819303850

2 https://www.nhs.uk/conditions/endometriosis/treatment/

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Aptorum Group Limited

Investor Relations-afdeling:

investor.relations@aptorumgroup.com
+44 20 80929299

Redchip – Financial Communications United States

Investor relations

Dave Gentry

dave@redchip.com
+1 407 491 4498

Actifin – Financial Communications Europe

Investor relations

Ghislaine Gasparetto

ggasparetto@actifin.fr
+33 1 56 88 11 22

Check out our twitter: @NewsNovumpr