02:36 uur 05-05-2021

Publicatie van schatting van minerale hulpbronnen voor Storeknuten in het Høyland-exploratiegebied

Storeknuten bevestigd als de tweede afzetting van wereldklasse1 van Norge Mining van grondstoffen die van kritisch belang zijn voor de EU

Schatting van minerale hulpbronnen van 240 miljoen ton met potentieel economisch vanadium, titanium en fosfaat

Fosfaat scoort aanzienlijk hoger dan in de Øygrei-afzetting van wereldklasse van het Bedrijf

LONDEN–(BUSINESS WIRE)– Norge Mining plc, het Anglo-Noorse minerale exploratiebedrijf dat zich richt op het Bjerkreim-exploratieproject in het zuidwesten van Noorwegen, kondigt de publicatie aan van een schatting van minerale hulpbronnen voor de Storeknuten-afzetting in het Høyland-exploratiegebied. De gegevens bevestigen Storeknuten als de tweede ontdekking van wereldklasse van het bedrijf in het Bjerkreim-exploratieproject.

De minerale hulpbronnen van Storeknuten hebben een oppervlakte van ongeveer 400.000 vierkante meter, wat overeenkomt met ongeveer 15% van het Høyland-exploratiegebied.

Publicatie van de schatting van de minerale hulpbronnen van Storeknuten volgt op de publicatie in februari van dit jaar van de eerste schatting van minerale hulpbronnen in Øygrei, een afzetting van wereldklasse van 1,55 miljard ton die momenteel wordt uitgebreid en verbeterd.

Hoogtepunten

  • Eerste schatting van minerale hulpbronnen gerapporteerd voor Storeknuten van 240 miljoen ton, met gemiddelde klassen van 2,36% fosforpentoxide, 4,71% titaandioxide en 0,07% vanadiumpentoxide.
  • Storeknuten is de tweede hulpbron van wereldklasse van het Bedrijf van grondstoffen die van kritisch belang zijn voor de EU, gedefinieerd als materialen van strategisch belang voor de Europese economie die de EU momenteel importeert.
  • De schatting van minerale hulpbronnen in Storeknuten is opgesteld volgens de JORC2-rapportagestandaard door SRK Exploration Services Ltd (SRK), onderdeel van de SRK Group, een onafhankelijke internationale mijnbouw-, exploratie- en milieuadviseur.
  • De schatting van de minerale hulpbronnen van Storeknuten wordt hieronder samengevat:

Classificatie van minerale hulpbronnen

Ton

(miljoen)

P2O5 Klasse

(%)

TiO2 Klasse

(%)

V2O5 Klasse

(%)

Afgeleid

240,0

2,36

4,71

0,07

Totaal

240,0

2,36

4,71

0,07

  • De hogere fosfaatklasse van deze afzetting biedt potentiële kansen voor alternatieve mijnbouw- en verwerkingsscenario’s.
  • Er worden in Storeknuten exploratiewerkzaamheden uitgevoerd om eerst de hulpbron uit te breiden en te zijner tijd om het vertrouwen in de schatting te vergroten, met als doel een deel van de hulpbron op te waarderen naar de categorie Aangeduid.

John Vergopoulos, Chief Executive Officer van Norge Mining, verklaarde:

“Deze schatting van de minerale hulpbronnen bevestigt dat Storeknuten onze tweede afzetting van wereldklasse is, en onderstreept het potentieel van het Bjerkreim-exploratieproject als geheel. Naast 240 miljoen ton afgeleide minerale hulpbronnen in Storeknuten, rapporteert SRK ook een zeer substantiële exploratiedoelstelling van tussen de 1,4 en 2,0 miljard ton.”

“Gezien de beperkingen van Covid-19 bij de exploratiewerkzaamheden in Storeknuten gedurende het afgelopen jaar, ben ik bijzonder verheugd over deze eerste schatting van minerale hulpbronnen.”

“Samen met Øygrei, waarvan de status van wereldklasse eerder dit jaar werd vastgesteld, hebben we nu een totale schatting van de minerale hulpbronnen in Bjerkreim van 1,79 miljard ton en een exploratiedoelstelling van tussen de 2,4 en 4,0 miljard ton, alle met vanadium, titanium en fosfaat.”

“Deze drie mineralen staan op de EU-lijst van kritieke grondstoffen, wat Noorwegen een grote kans geeft om een cruciale strategische rol te spelen in de toekomstige levering van deze materialen.”

“Exploratiewerkzaamheden worden uitgevoerd om de hulpbron te upgraden en uit te breiden in zowel Storeknuten als Øygrei. We blijven ook in andere gebieden boren en verwachten in de komende maanden meer gegevens bekend te maken.”

Een samenvatting van de schatting van de minerale hulpbronnen van Storeknuten is beschikbaar op de website van het bedrijf: www.norgemining.com

Achtergrond van het Bjerkreim-exploratieproject

Het Bjerkreim-exploratieproject bevindt zich in het zuidwesten van Noorwegen in de grote Bjerkreim-Sokndal Layered Intrusion, die uitgebreid is bestudeerd door de Norway Geological Survey (NGU) en andere onderzoekers. Norge Mining concentreert zich op de Bjerkreim Lobe van deze intrusie, die een grote synclinale trogstructuur vormt. Deze trog strekt zich vanaf de bergtop uit over ongeveer 20 km noordwest-zuidoost en tot 10 km noordoost-zuidwest. Het is bekend dat de trog zich uitstrekt over enkele kilometers in de diepte.

De mineralisatie bestaat uit primaire magmatische mineralenassemblages waarin vanadiumhoudend magnetiet, ilmeniet (titanium) en apatiet (fosfaat) de mineralen van belang zijn. Vanadium, titanium en fosfaat staan allemaal op de EU-lijst van kritieke grondstoffen, gedefinieerd als materialen van strategisch belang voor de Europese economie die de EU momenteel importeert.

Via haar Noorse dochteronderneming Norge Mineraler AS beschikt Norge Mining over 46 exploratievergunningen in het zuidwesten van Noorwegen, met een totale oppervlakte van meer dan 400 vierkante kilometer. Het bedrijf heeft uitgebreide lopende exploratiewerkzaamheden uitgevoerd in Bjerkreim, waaronder kanaalbemonstering, luchtonderzoeken en ondiep en diep boren. In totaal is er nu meer dan 30.000 m geboord.

Storeknuten maakt deel uit van het Høyland-exploratiegebied in het Bjerkreim-exploratieproject. Het heeft een oppervlakte van 1.150 m bij 350 m en ligt 4,5 km ten zuidwesten van de Øygrei-afzetting van het bedrijf.

SRK Exploration Services Ltd (SRK), onderdeel van de SRK Group, een internationale mijnbouw-, exploratie- en milieuadviseur, heeft de schatting van de minerale hulpbronnen in Storeknuten opgesteld. Het diamantboorprogramma in Storeknuten startte in september 2020 en de einddatum voor gegevens die werd gebruikt om de schatting van de hulpbronnen te maken was 1 maart 2021. De gegevens voor het schatten van de hulpbronnen zijn afgeleid van 1.437 geteste monsters van 9 boorgaten.

Schatting van minerale hulpbronnen van Storeknuten

SRK’s eerste schatting van minerale hulpbronnen voor het Storeknuten-gebied van het Bjerkreim-exploratieproject, gerapporteerd volgens de rapportagestandaard van de JORC-code, staat hieronder samengevat:

Classificatie van minerale hulpbronnen

Ton

(miljoen)

P2O5 Klasse

(%)

TiO2 Klasse

(%)

V2O5 Klasse

(%)

Afgeleid

240,0

2,36

4,71

0,07

Totaal

240,0

2,36

4,71

0,07

Zoals het geval is in Øygrei, vindt de mineralisatie plaats in steile dompellagen die continu naar beneden en parallel zijn. De overgrote meerderheid van de gerapporteerde minerale hulpbronnen correleert met de B-zone waar eerder over werd gerapporteerd in Øygrei en, hoewel het een kleine hoeveelheid C-zone bevat, bevat het geen nieuwe zone en bijgevolg zijn de P2O5-klassen hoger.

Bij het rapporteren van een minerale hulpbron is er een vereiste dat er redelijke vooruitzichten zijn voor een uiteindelijke economische winning. In dit geval is aan de vereiste voldaan door de gerapporteerde tonnage te beperken tot het tonnage dat in een open kuil valt die werd geoptimaliseerd, uitgaande van verkoopprijzen van USD 230/ton ilmeniet, USD 97,75/ton fosfaat en USD 20,30/kilo V2O5.

Exploratiedoel van Storeknuten

SRK heeft een Storeknuten-exploratiedoelstelling bepaald, ook zoals gedefinieerd door de JORC-code, van tussen 1,4 en 2,0 miljard ton mineralisatie met vergelijkbare klassen als de reeds gerapporteerde klassen (tussen 1,6 en 2,4% P2O5, 4,2 en 5,0% TiO2 en 0,06 en 0,08% V2O5).

Dit exploratiedoel is gebaseerd op de veronderstelde continuïteit van de gemineraliseerde lagen in Storeknuten op diepte en in het noordoosten. Oppervlakte-geologie ondersteunt deze continuïteit, en de mineralisatie die tot nu toe is geboord, blijft open in deze richtingen. Er moet echter worden opgemerkt dat de schattingen van de potentiële tonnage en klasse van het exploratiedoel conceptueel van aard zijn, dat er onvoldoende exploratie is geweest om een minerale hulpbron te schatten en dat het onzeker is of verdere exploratie zal resulteren in de schatting van een minerale hulpbron.

Volgende stappen

De exploratiewerkzaamheden in Storeknuten zijn in uitvoering met een substantieel, gepland programma van aanvullende boringen om de minerale hulpbron te upgraden en uit te breiden en om informatie te verstrekken voor een verkennend onderzoek. De boorwerkzaamheden zullen naar verwachting dit jaar worden afgerond.

In Øygrei, en elders in het Bjerkreim-exploratieproject, waaronder Skeipstad, zijn ook exploratiewerkzaamheden in uitvoering. In Øygrei is meer dan 13.000 m aan infill en geotechnische boringen gaande, waarvan een deel bedoeld is om het vertrouwen in de minerale hulpbron te vergroten en ervoor te zorgen dat er meer gerapporteerd kan worden in de categorie Aangeduid.

1 Met afzetting van wereldklasse in de context van deze aankondiging wordt een afzetting van zeer grote omvang bedoeld, met het potentieel om belangrijke economische en strategische voordelen te bieden.

2 De rapportagestandaard voor deze verklaring is de editie van 2012 van de ‘Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves’, zoals gepubliceerd door het Joint Ore Reserves Committee van het Australasian Institute of Mining and Metallurgy, het Australian Institute of Geoscientists en de Minerals Council of Australia (de ‘JORC-code’). De JORC-code is een rapporteringscode die is afgestemd op het rapportagemodel van de Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (‘CRIRSCO’) en is een internationaal erkende rapportagestandaard die wereldwijd is aangenomen voor marktgerelateerde rapportage en financiële investeringen.

De bevoegde persoon die de algehele verantwoordelijkheid heeft voor de minerale hulpbronnen is Dr. Mike Armitage, C.Eng, C. Geol, FGS, MIMM, PhD. Dr. Armitage is een Chartered Geologist, een erkende beroepsorganisatie (‘RPO’) die is opgenomen in een lijst die van tijd tot tijd wordt gepubliceerd door de Australian Securities Exchange (‘ASX’). Hij is een fulltime medewerker van SRK Consulting (UK) Ltd en directeur van SRK Exploration Services, een corporate consultant, en heeft meer dan 35 jaar ervaring in de mijnbouw- en metaalindustrie. Hij heeft bovendien voldoende ervaring die relevant is voor de stijl van mineralisatie en het soort afzetting in kwestie en de activiteit die hij onderneemt om in aanmerking te komen als bevoegde persoon zoals gedefinieerd in de JORC-code. Dr. Armitage is de afgelopen 30 jaar verantwoordelijk geweest voor de rapportage van minerale hulpbronnen en ertsreserves op verschillende internationale eigendommen.

Over Norge Mining plc

Norge Mining plc is een Anglo-Noors bedrijf op het gebied van natuurlijke hulpbronnen dat zich richt op de exploratie van mineralen in Noorwegen.

Het Bedrijf bezit 46 exploratievergunningen, in totaal meer dan 400 vierkante kilometer in het zuidwesten van Noorwegen in een gebied waarvan bekend is dat het vanadium, titanium, fosfaat en goud bevat. Norge Mining voert momenteel een exploratieprogramma uit om een schatting van de hulpbronnen te maken, voortbouwend op eerdere studies van de Norway Geological Survey (NGU).

De ambitie van Norge Mining is om een substantieel, duurzaam en strategisch belangrijk exploratie- en mijnbouwbedrijf te worden, gericht op Noorwegen.

Het bedrijf werd opgericht in november 2018, heeft zijn hoofdkantoor in het VK en heeft een 100% eigen Noorse dochteronderneming, Norge Mineraler AS.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.norgemining.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Buchanan Communications

Mark Court / James Husband

+44 (0) 20 7466 5000
norgemining@buchanan.uk.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr