18:55 uur 26-04-2021

Nieuwe follow-upgegevens na twee jaar van ETNA-AF-Europe bevestigen opnieuw het voordeel van LIXIANA® (edoxaban) bij mensen met atriumfibrilleren

  • Grote routinematige klinische praktijkstudie, ETNA-AF-Europe, toont aanhoudende voordelen van edoxaban in alle leeftijdsgroepen aan en ondersteunt de behandeling bij oudere patiëntenpopulaties, in lijn met de voordelen die waargenomen werden bij ETNA-AF na een jaar en bij ENGAGE AF-TIMI 48
  • ETNA-AF-Europe maakt deel uit van het wereldwijde ETNA-AF-programma, dat tot nu toe het grootste prospectieve, niet-interventionele onderzoek is naar een enkele orale anticoagulans met niet-vitamine K-antagonist (NOAC).
  • Gegevens gepresenteerd op de jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst van de European Heart Rhythm Association

MÜNCHEN–(BUSINESS WIRE)– Daiichi Sankyo Europe (hierna Daiichi Sankyo) kondigde vandaag de presentatie aan van nieuwe routinematige gegevens over klinische praktijkresultaten die, in overeenstemming met de gerandomiseerde klinische onderzoeksgegevens, de consistente effectiviteit en het veiligheidsprofiel van LIXIANA® (edoxaban) bevestigen bij de bescherming tegen het risico van beroerte bij mensen met atriumfibrilleren (AF). Meer dan 13.000 patiënten werden gedurende twee jaar gevolgd in de ETNA-AF-Europe-studie, waarbij de frequentie van beroerte en bloedingen overeenkwam met de percentages die na één jaar follow-up werden waargenomen. De gegevens zijn gepresenteerd op de jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst van de European Heart Rhythm Association (EHRA 2021).1

“AF is een langdurige aandoening die mensen een verhoogd risico op een beroerte geeft, dus het is erg belangrijk dat we beschikken over behandelingen die op de lange termijn voordelen kunnen bieden,” aldus Joris R. de Groot, MD, PhD, FESC, hoogleraar Cardiale elektrofysiologie en atriumfibrilleren aan de Universiteit van Amsterdam; cardioloog in de Amsterdam Universitair Medische Centra, Amsterdam, Nederland. “We zien dat meer kwetsbare patiënten die de lagere dosis edoxaban krijgen, geen verhoogd risico lopen op intracraniële bloeding en baat hebben bij behandeling. Dit onderstreept het belang van het voorschrijven van antistollingstherapie, zelfs voor oudere AF-patiënten.”

Incidentiepercentages voor beroerte en overlijden waren respectievelijk 0,69% en 3,80% per jaar. Sommige patiënten kregen de lagere dosis edoxaban (30 mg) voorgeschreven om redenen zoals nierinsufficiëntie. Jaarlijkse incidentiepercentages voor intracraniële bloeding waren vergelijkbaar voor zowel doses van 60 mg (0,2%) als van 30 mg (0,22%). Als een studie waarin de behandeling in de dagelijkse klinische praktijk werd onderzocht, tonen de gegevens aan dat de meerderheid van de patiënten de aanbevolen dosis gebruikte (83%).

De uitkomstgegevens na twee jaar bij 13.417 patiënten in 10 Europese landen waren afkomstig van het Europese ETNA-AF-programma (Edoxaban Treatment in routiNe clinical prActice in patients with nonvalvular Atrial Fibrillation), een niet-interventioneel veiligheidsonderzoek ter evaluatie van de behandeling met edoxaban in de routinematige klinische praktijk voor AF. ETNA-AF-Europe maakt deel uit van het wereldwijde ETNA-AF-programma, het grootste prospectieve, niet-interventionele studieprogramma dat tot nu toe één orale anticoagulans met niet-vitamine K-antagonist (NOAC) onderzoekt bij patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren (NVAF).

Aanvullende gegevens van 27.617 mensen met AF uit het wereldwijde ETNA-AF-programma werden ook gepresenteerd op EHRA 2021. Daarin werd bevestigd dat de beroerte- en bloedingspercentages bij gebruik van edoxaban na twee jaar ook als laag werden beschouwd en in lijn met de gerandomiseerde klinische onderzoeken in deze grotere, globale gegevensset. Patiënten met AF hadden baat bij behandeling met edoxaban in alle leeftijdsgroepen, inclusief hoogbejaarden (≥ 85 jaar), in routinematige klinische zorg.2,3

“Deze gegevens onderstrepen het belang van een effectieve behandeling voor oudere en kwetsbare AF-patiënten, die al een hoger risico op beroertes lopen en die, zoals bevestigd door deze gegevens uit de praktijk, baat hebben bij behandeling met edoxaban,” stelde Dr. Garth Virgin, Executive Director Medical Affairs Specialty Medicines bij Daiichi Sankyo Europe. “Het ETNA-AF-programma is een enorme onderneming die kritische inzichten biedt in de resultaten van patiënten in de dagelijkse klinische praktijk, en we zijn oprecht dankbaar voor alle zorgverleners en patiënten die helpen om dit mogelijk te maken.”

-EINDE-

Over ETNA-AF: https://www.daiichi-sankyo.eu/media/about-etna-af

Over AF: https://www.daiichi-sankyo.eu/media/about-etna-af

Over Edoxaban: https://www.daiichi-sankyo.eu/media/about-etna-af

Over het Edoxaban Clinical Research Programme, EDOSURE: https://www.daiichi-sankyo.eu/media/about-etna-af

Over Daiichi Sankyo

De Daiichi Sankyo Group is toegewijd aan het creëren en leveren van innovatieve farmaceutische therapieën om de zorgstandaarden te verbeteren en tegemoet te komen aan gediversifieerde, onvervulde medische behoeften van mensen wereldwijd door gebruik te maken van onze wetenschap en technologie van wereldklasse. Met meer dan 100 jaar wetenschappelijke expertise en aanwezigheid in meer dan 20 landen, putten Daiichi Sankyo en haar 15.000 werknemers over de hele wereld uit een rijk erfgoed van innovatie en een robuuste pijplijn van veelbelovende nieuwe medicijnen om mensen te helpen. Naast een sterk portfolio van geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten, is Daiichi Sankyo in het kader van de visie van de Group voor 2025 om een ‘Global Pharma Innovator with Competitive Advantage in Oncology’ te worden, voornamelijk gericht op het leveren van nieuwe therapieën in de oncologie, evenals op andere onderzoeksgebieden rond zeldzame ziekten en immuunstoornissen. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.daiichisankyo.com.

Toekomstgerichte verklaringen: https://www.daiichi-sankyo.eu/media/about-etna-af

Referenties


1 De Caterina R, et al. Safety and effectiveness of edoxaban in a real-world clinical setting: Two-year follow-up of the ETNA-AF-Europe study. Presentatie op het EHRA-congres van 2021.

2 Dinshaw L, et al. Annualized clinical event rates during two-year follow-up are low in 27,617 atrial fibrillation patients on edoxaban: Results from the global noninterventional ETNA-AF program. Presentatie op het EHRA-congres van 2021.

3 Morrone D, et al. Low bleeding and stroke rates with minor age-dependent increase confirm the safety and effectiveness of edoxaban in patients with atrial fibrillation across all age groups: Two-year results from ETNA-AF. Presentatie op het EHRA-congres van 2021.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de media

Dr. Wolfgang Schiessl

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Director PR and Portfolio Communications, Cardiovascular Europe

+49 151 1714 7317

Check out our twitter: @NewsNovumpr