17:22 uur 08-01-2021

EEP Legal Law Firm kondigt aan: EU Corporate Coup: Geheime overname creëert Nederlands monopolie van toonaangevende Griekse bedrijven

  • 95% van de Griekse tolwegen is nu in Nederlands bezit onder monopolie, gecreëerd door REGGEBORGH en dochteronderneming VOLKERWESSELS
  • In strijd met de concurrentiewetgeving van de EU zijn meerderheidsaandelen in de Griekse bedrijven GEK TERNA en ELLAKTOR nu eigendom van Reggeborgh
  • Monopoly stelt Reggeborgh in staat te profiteren van 32 miljard euro aan financiering die oorspronkelijk bedoeld was voor de noodhulp van Covid-19 in Griekenland – nu omgeleid naar zijn infrastructuur, hernieuwbare energiebronnen en bouwsector
  • Een klacht bij DG Concurrentie is ingediend bij de Europese Commissie door de heer Michail Koulas, minderheidsaandeelhouder van Ellaktor

BRUSSEL– (BUSINESS WIRE) – Reggeborgh, eigendom van Nederland, heeft de controle over 95% van de Griekse tolheffingen verworven door meerdere Griekse markten te monopoliseren en de EU-concurrentieregels te trotseren. Reggeborgh heeft minderheidsbelangen verworven in Gek Terna Group en Ellaktor Group, de twee toonaangevende businessgroepen van Griekenland op het gebied van bouw, hernieuwbare energie en concessies (behandeling, onderhoud en exploitatie van tolwegen). Door controle over deze bedrijven te hebben, kan Reggeborgh profiteren van 32 miljard euro aan Covid-19 noodhulpfinanciering die wordt omgeleid naar de infrastructuur, hernieuwbare energiebronnen en de bouw van het land.

EEP Legal Law Firm Announces: EU Corporate Coup: Covert Takeover Creates Dutch Monopoly of Leading Greek Corporations

  • 95% of Greek tolls now Dutch-owned under monopoly created by REGGEBORGH and subsidiary VOLKERWESSELS
  • In defiance of EU competition laws, majority shares in Greek companies GEK TERNA and ELLAKTOR are now owned by Reggeborgh
  • Monopoly allows Reggeborgh to benefit from 32 billion euros of funding originally intended for Greece’s Covid-19 emergency relief – now redirected to its infrastructure, renewables, and construction industries
  • A complaint before DG Competition has been launched with the European Commission by Mr. Michail Koulas, Ellaktor minority shareholder

BRUSSELS–(BUSINESS WIRE)– Netherlands-owned Reggeborgh, has assumed control of 95% of Greek tolls by monopolising multiple Greek markets and defying EU competition regulations. Reggeborgh has acquired minority shares in Gek Terna Group and Ellaktor Group, Greece’s two leading business groups in the Construction, Renewable Energy, and Concessions (Handling, Maintenance and Operation of Toll Motorways). By controlling these companies, Reggeborgh stands to benefit from 32 billion euros of Covid-19 emergency relief funding which is being redirected into the country’s infrastructure, renewables, and construction.

In response, Ellaktor minority shareholder Mr. Michail Koulas has filed a complaint with the European Commission Directorate-General for Competition. According to the Complaint, dated 31.12.2020, Reggeborgh – parent company of Dutch Construction/Real Estate Market Leader VolkerWessels – follows a strategy of monopolization of Greek Construction, Renewable Energy Sources, and the Concession markets. Reggeborgh acquired the majority shares in Gek Terna (31% since March 2019) and Ellaktor (27% since December 2020). Considering low participation levels in both companies’ General Assemblies REGGEBORGH now controls their decision making and management. Reggeborgh now has control of more than 95% of the Concessions market (Handling, Maintenance and Operation of Toll Motorways).

Mr. Koulas’s complaint details Reggeborgh’s anti-competitive practice of abusing its market dominance to extinguish competition in breach of European Union competition law. Reggeborgh has illegally created a dominant and super-dominant position in segments and subsegments (Markets and Submarkets) crucial for consumer wellbeing and distorts competition in the Greek Geographical Market more widely.

According to Mr Koulas, his intent is:

“To ensure that the concentration at hand is duly examined by the competent competition authorities. Minority shareholders find themselves trapped in a Shareholder Pattern that has not been cleared by competent authorities. Competition and antitrust laws have to be enforced since they are designed to ensure that dominant companies – like the Dutch behemoth REGGEBORGH – are not allowed to foreclose competition illegally. We’re asking the EU to be a neutral party that will examine the facts and enforce the law.”

Ioannis Papanastasopoulos (Attorney at Law, Managing Partner of EEP Legal) said:

“The case has been referred to the Competent Authorities i.e. Directorate General Competition and we expect its immediate action and scrutiny. The subject under examination is rather sensitive, since 32 billion euros of emergency/relief fund for Covid 19 for Greece will be channeled to Greek infrastructure renewables and construction markets.”

Emmanouil Margomenos (Attorney at Law) senior legal counsel for the team instructed to file the complaint said:

“There are obvious implications involved to the GEK TERNA / ELLAKTOR acquisition and concentration to a single undertaking. Those two market leaders becoming one entity under single control of REGGEBORGH results in REGGEBORGH controlling every single kilometre of toll motorway in Greece.”

The European Commission is already reviewing the complaint and will decide whether to open a formal investigation into Reggeborgh ’s anti-competitive practices.

Ioannis Papanastasopoulos,

EEP LEGAL, MANAGING PARTNER

Contacts

ipapanastasopoulos@eeplegal.com
info@eeplegal.com
+30 210.32.32.324

+30.69.44.22.07.37

Check out our twitter: @NewsNovumpr