02:42 uur 07-01-2021

Omega Alpha SPAC maakt prijzen bekend van haar initiële openbare aanbieding

BOSTON–(BUSINESS WIRE)– Het speciale overnamebedrijf Omega Alpha SPAC van Omega Fund Management heeft de prijs bekendgemaakt van haar eerste openbare aanbieding van 12.000.000 gewone aandelen van klasse A met nominale waarde $ 0.0001. De prijs voor het publiek is $ 10,00 per aandeel, wat een totaalbedrag aan bruto-opbrengst van $ 120.000.000 betekent. De aandelen zullen naar verwachting worden verhandeld op de Nasdaq Capital Market op 7 januari 2021 onder het symbool ‘OMEG’. Het aanbod zal naar verwachting op 11 januari 2021 worden afgesloten, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Omega Alpha SPAC, gesponsord door een dochteronderneming van Omega Fund VI, LP, is een nieuw opgerichte onderneming voor blanco cheques, opgericht als een vrijgesteld bedrijf op de Kaaimaneilanden met als doel de uitvoering van een fusie, aandelenruil, activaverwerving, aandelenaankoop, reorganisatie of soortgelijke bedrijfscombinatie met een of meer bedrijven of entiteiten, waarnaar wij verwijzen als onze initiële bedrijfscombinatie. Omega Alpha SPAC verwacht dat haar focus zal liggen op de biotechnologiesector in ontwikkelde landen, inclusief, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten en landen in Europa.

Jefferies LLC en Morgan Stanley & Co. LLC treden op als gezamenlijke book-running managers voor het aanbod. Omega Alpha SPAC heeft de underwriters een optie van 45 dagen verleend om tot 1.800.000 bijkomende gewone aandelen van klasse A te kopen tegen de initiële aanbiedingsprijs om eventuele overtoewijzingen te dekken, indien van toepassing.

De aanbieding van deze effecten geschiedt uitsluitend door middel van een prospectus. Kopieën van het prospectus met betrekking tot deze aanbieding, indien beschikbaar, kunnen worden verkregen bij Jefferies LLC, t.a.v.: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, per e-mail op prospectus_department@jefferies.com of telefonisch op 1-877-821-7388, of bij Morgan Stanley & Co. LLC, t.a.v.: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014.

Een registratieverklaring met betrekking tot de verkoop van deze effecten werd ingediend bij en van kracht verklaard door de Securities and Exchange Commission op 6 januari 2021. Dit persbericht vormt geen aanbod om deze effecten te verkopen of het verzoek om een aanbod om deze effecten te kopen, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetten van een dergelijke staat of jurisdictie.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die ‘toekomstgerichte verklaringen’ vormen, ook met betrekking tot het aanbod van Omega Alpha SPAC en de zoektocht naar een eerste bedrijfscombinatie. Er kan geen garantie worden gegeven dat het aanbod zal worden voltooid onder de beschreven voorwaarden, of helemaal niet. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan tal van risico’s en voorwaarden, waarvan er vele buiten de controle van Omega Alpha SPAC liggen, inclusief die uiteengezet in de sectie Risicofactoren van de registratieverklaring van Omega Alpha SPAC met betrekking tot het aanbod. Omega Alpha SPAC neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen bij te werken voor herzieningen of wijzigingen na de datum van deze uitgave, behalve zoals vereist door de wet.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Omega Alpha SPAC

Katie Kerfoot

Tel.: (857) 332-4495

E-mail: kk@omegafunds.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr