16:22 uur 03-12-2020

Starcity verwerft Ollie en versnelt zijn groei als een verticaal geïntegreerde wereldwijde Coliving Company

SAN FRANCISCO– (BUSINESS WIRE) – Starcity verwerft de belangrijkste activa van Ollie, inclusief de technologie, intellectuele eigendom en zakelijke overeenkomsten in grote steden, die in combinatie met Starcity een van de grootste gezamenlijke ontwikkelaars en operators wereldwijd zullen creëren.

Ollie wordt algemeen erkend als een pionier in de beleggingscategorie van Coliving en werkt samen met institutionele eigenaren om de broodnodige betaalbaarheid en gemeenschap te bieden aan topsteden zoals New York, Los Angeles, de San Francisco Bay Area en Boston. Bovendien heeft Ollie een gepatenteerde reeks van services ontwikkeld om de betrokkenheid van de gemeenschap te bevorderen, hospitality services te leveren en huisgenoten bij elkaar te brengen binnen haar gemeenschappen.

Na de transactie zullen de belangrijkste medewerkers van Ollie zich bij Starcity voegen om een ​​toonaangevende organisatie te creëren met de missie om geweldige steden voor iedereen toegankelijk te maken. “We zijn verheugd om zo’n hoogstaand team met institutionele gemeenschappen aan boord te hebben. Het belangrijkste is dat we nederig zijn om onze uitnodigende, praktische ervaring voor meer inwoners wereldwijd uit te breiden ”, aldus Jon Dishotsky, CEO en mede-oprichter van Starcity. Starcity zal de komende maanden besteden aan het integreren van het Ollie-team, bewoners en partners op haar platform. Met de overname zal Starcity nu meer dan 1.500 eenheden wereldwijd exploiteren, met meer dan 3.000 eenheden in de ontwikkelings- en operationele pijplijn in Noord-Amerika en West-Europa en meer dan 10.000 eenheden in onderhandeling.

Starcity Acquires Ollie, Accelerating Its Growth as a Vertically Integrated Global Coliving Company

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)– Starcity is acquiring Ollie’s key assets, including its technology, intellectual property, and business agreements in major cities, which when combined with Starcity, will create one of the largest coliving developers and operators globally.

Ollie is widely recognized as a pioneer in the coliving asset class and has partnered with institutional owners to deliver much needed affordability and community to top tier cities such as New York, Los Angeles, the San Francisco Bay Area, and Boston. Additionally, Ollie has built a proprietary technology suite of services to foster community engagement, deliver hospitality services and provide roommate matching within its communities.

Following the transaction, Ollie’s key personnel will join Starcity to create a leading organization with the mission to make great cities accessible to everyone. “We are thrilled to bring on board such a high caliber team with institutional grade communities. Most importantly, we are humbled to expand our inviting, hands-on experience for more residents globally,” said Jon Dishotsky, CEO and co-founder of Starcity. Starcity will spend the coming months integrating the Ollie team, residents, and partners onto its platform. With the acquisition, Starcity will now operate over 1,500 units globally, with over 3,000 units in its development and operations pipeline throughout North America and Western Europe and over 10,000 units in negotiations.

Starcity has been expanding its footprint in the coliving industry with a focus on major cities in North America and Europe. With this acquisition, Starcity further establishes itself as a best-in-class owner and operator in institutional coliving with a full suite of services.

“Bringing the Ollie platform into Starcity gives our residents, clients, and team a company that is aligned on our housing philosophy, facilitating further growth of attainable housing nationally and globally,” said Gregg Christiansen, Ollie’s President. “I am excited to see what we can accomplish together.”

Contacts

Jon Dishotsky

Media@starcity.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr