11:06 uur 09-11-2020

Celltrion presenteert werkzaamheids- en veiligheidsgegevens voor CT-P59, een potentiële kandidaatbehandeling voor COVID-19 bij patiënten met milde symptomen

  • De onderzoeksresultaten geven aan dat een behandeling met CT-P59 in vergelijking met placebo leidde tot een snellere hersteltijd van ten minste 44%
  • Geen van de patiënten die in het onderzoek met CT-P59 werden behandeld, heeft tot dusverre als gevolg van COVID-19 een ziekenhuisopname of andere antivirale therapie nodig gehad
  • CT-P59 werd goed verdragen zonder klinisch significante veiligheidsproblemen in de onderzoekspopulatie

INCHEON, Korea–(BUSINESS WIRE)– Celltrion Group heeft resultaten bekendgemaakt van het lopende klinische fase I-onderzoek naar CT-P59, een kandidaatbehandeling voor COVID-19 op basis van monoklonale antilichamen. De gegevens die op 5 november 2020 tijdens de najaarsconferentie van de Korean Society of Infectious Diseases 2020 werden gepresenteerd, duidden op een veelbelovend profiel met betrekking tot de veiligheid, de verdraagbaarheid, het antiviraal effect en de werkzaamheid van CT-P59 bij patiënten met milde symptomen van COVID-19.

Het wereldwijde klinische fase I-onderzoek is een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek met parallelle groepen, dat werd opgezet om de veiligheid, de verdraagbaarheid en het antivirale effect van CT-P59 te evalueren. Aan het onderzoek namen 18 patiënten deel met milde symptomen van een SARS-COV-2-infectie, die werden gerandomiseerd naar drie cohorten waarbij 15 patiënten CT-P59 kregen in een dosis van respectievelijk 20 mg/kg, 40 mg/kg of 80 mg/kg, of een overeenkomende placebo (3 patiënten).

Uit de resultaten blijkt dat de patiëntenpopulatie die met CT-P59 werd behandeld, een ongeveer 44% kortere gemiddelde klinische hersteltijd had in vergelijking met de gemiddelde hersteltijd voor placebo. Geen van de met CT-P59 behandelde patiënten had een ziekenhuisopname of antivirale therapie nodig als gevolg van COVID-19. Er werden tussentijds geen significante, tijdens de behandeling optredende ernstige ongewenste voorvallen of klinisch significante, tijdens de behandeling optredende ongewenste voorvallen waargenomen.

“Dit zijn positieve en bemoedigende werkzaamheids- en veiligheidsgegevens die een snellere hersteltijd laten zien bij patiënten met milde symptomen van COVID-19,” aldus professor Jin Yong Kim, Division of Infectious Diseases, Department of Internal Medicine, Incheon Medical Centre. “Ik kijk zeer uit naar de mogelijkheid van verdere veelbelovende gegevens van lopende fase II/III-onderzoeken die voortbouwen op de positieve resultaten van dit onderzoek.”

Celltrion heeft eerder een Investigational New Drug (IND)-aanvraag ingediend voor een wereldwijd uitgevoerd klinische onderzoek en is van plan om verdere wereldwijde fase II- en III-onderzoeken uit te voeren, inclusief in Korea. Daarnaast is Celltrion ook begonnen met een klinisch onderzoek naar profylaxe na blootstelling van CT-P59 om de kandidaat te evalueren als een beschermende behandeling, door de werkzaamheid van de behandeling te onderzoeken bij mensen die in contact zijn geweest met bevestigde met SARS-CoV-2 geïnfecteerde patiënten.

EINDE –

Noot voor de redactie:

Over Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare legt zich toe op het leveren van innovatieve en betaalbare geneesmiddelen om de toegang tot geavanceerde therapieën voor patiënten te bevorderen. De producten van Celltrion Healthcare worden gemaakt in hypermoderne faciliteiten voor het kweken van zoogdiercellen, ontworpen en gebouwd in overeenstemming met de cGMP-richtlijnen van de Amerikaanse FDA en de GMP-richtlijnen van de EU. Celltrion Healthcare streeft ernaar hoogwaardige, kostenefficiënte oplossingen te bieden door middel van een uitgebreid wereldwijd netwerk dat meer dan 110 verschillende landen bestrijkt. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.celltrionhealthcare.com/en-us

Over COVID-191,2

Coronavirussen (CoV) zijn een familie van virussen die leiden tot ziekten van verkoudheid tot ernstige ziekten. Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 is verantwoordelijk voor de ziekte COVID-19; deze nieuwe stam, ontdekt in 2019, zit achter de aanhoudende pandemie-uitbraak.

De meest voorkomende symptomen van COVID-19 zijn koorts, droge hoest en vermoeidheid; mensen kunnen echter ook andere symptomen ervaren, waaronder kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden. De meeste mensen die met het virus zijn geïnfecteerd, zullen milde tot matige symptomen vertonen, maar oudere mensen, en mensen met bestaande onderliggende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes, hebben meer kans om een ernstigere vorm van COVID-19 te ontwikkelen.

U kunt actuele informatie over de uitbraak vinden via de Wereldgezondheidsorganisatie op https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

Over CT-P59

CT-P59 werd geïdentificeerd als een potentiële behandeling voor COVID-19 door het screenen van kandidaat-antilichamen en het selecteren van de antilichamen die het beste in staat waren het SARS-CoV-2-virus, inclusief de gemuteerde G-variant (D614G-variant), te neutraliseren. In preklinische gegevens toonde de kandidaatbehandeling een 100-voudige vermindering van de virale belasting van SARS-CoV-2, evenals een vermindering van longontsteking.3

Referenties

1 Coronavirus. Wereldgezondheidsorganisatie. Beschikbaar op: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 Laatst geraadpleegd: november 2020

2 Coronaviruses. National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Beschikbaar op: https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/coronaviruses Laatst geraadpleegd: november 2020

3 Celltrion. Beschikbare gegevens

Contacts

Preetika Ramjoorawon

pramjoorawon@hanovercomms.com

+44 (0) 20 3817 6766

Zuzanna Grzeskiewicz

zgrzeskiewicz@hanovercomms.com

+44 (0) 7506 339043

Check out our twitter: @NewsNovumpr