09:00 uur 23-09-2020

Solvay wint opnieuw octrooigeschil in Duitsland

Verbod voor Neo op het leveren van inbreukmakende producten voor autokatalyse

LYON, Frankrijk–(BUSINESS WIRE)– Solvay heeft in Duitsland opnieuw een zaak gewonnen wegens inbreuk op het octrooirecht, aangespannen tegen Neo Chemicals & Oxides Ltd.. In een arrest dat op 3 september 2020 werd gepubliceerd, concludeerde het regionale gerechtshof van Düsseldorf dat Neo met de commercialisering van bepaalde gemengde oxiden op basis van cerium/zirkonium inbreuk had gepleegd op octrooi EP 1527018 van Solvay. Het inbreukarrest is nog steeds onderworpen aan het recht van Neo om beroep in te stellen, maar is onmiddellijk uitvoerbaar onder de voorwaarde dat er een zekerheid wordt gesteld. Het Europees Octrooibureau heeft inmiddels de geldigheid van het octrooi in twee gevallen bevestigd.

Het Hof heeft Neo gelast de inbreuk te staken, wat betekent dat Neo zijn producten die onder het Solvay-octrooi vallen niet meer in Duitsland op de markt mag brengen. Het bedrijf is ook veroordeeld tot het terugroepen van de de inbreukmakende producten die nog bij klanten zijn opgeslagen. Solvay heeft stappen ondernomen om het arrest ten uitvoer te leggen.

Neo werd eerder aansprakelijk gesteld voor verscheidene schendingen van octrooien van Solvay op het gebied van zeldzame aardmetalen, in een aantal niet voor beroep vatbare uitspraken van hogere gerechtshoven in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Uit de recente uitspraak van het Hof in Düsseldorf blijkt ook dat met Neo’s huidige inbreukmakende activiteiten klanten en OEM’s blootgesteld worden aan risico’s op het gebied van compliance en de toeleveringsketen.

Het Hof oordeelde dat Neo daarnaast inbreuk heeft gemaakt op de katalysatorclaims van het octrooi door de inbreukmakende gemengde oxiden te leveren aan afnemers die ze gebruiken om katalysatoren te maken voor het terugdringen van de vervuiling in uitlaatgassen. Volgens het arrest wordt met deze katalysatoren ook inbreuk gemaakt op het octrooi. Dit betekent dat ook de invoer van dergelijke katalysatoren in Duitsland inbreuk zou maken op het octrooi.

Het in acht nemen van intellectuele-eigendomsrechten is essentieel voor vrije en gezonde concurrentie en voor de bevordering van verdere innovatie. Solvay zal daadkrachtig blijven optreden om zijn rechten tegenover inbreukplegers af te dwingen.

Zeldzame aardoxiden zijn belangrijke ingrediënten (of ‘grondstoffen’) in autokatalysatoren, waarmee de hoeveelheid schadelijke gassen in de uitlaatgassen van de motor gereduceerd wordt. Steeds strengere luchtkwaliteitsnormen vereisen steeds complexere mengsels van zeldzame aardoxiden. De recepturen daarvoor zijn het resultaat van uitgebreide onderzoeks- en innovatieprogramma’s. De OPtalys® en Actalys® productassortimenten van Solvay bieden oplossingen op maat voor alle typen autokatalysatoren en dragen in belangrijke mate bij aan schonere mobiliteit.

Neo is een indirecte volle dochteronderneming van Neo Performance Materials Inc., dat zijn hoofdkantoor heeft in Toronto, Canada en op de Toronto Stock Exchange verhandeld wordt.

Over Solvay

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 24.100 werknemers in 64 landen verbindt Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit te vinden. De Groep streeft naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen, vooral via Solvay One Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de bescherming van het klimaat, het behoud van hulpbronnen en de bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de Groep dragen bij tot veiligere, schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto’s, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863 en behoort vandaag de dag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten. In 2019 realiseerde het een netto-omzet van 10,2 miljard EUR. Solvay staat genoteerd op Euronext Brussel (SOLB) en Parijs en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een ADR-programma niveau 1. Meer informatie vindt u op www.solvay.com.

Volg ons op Twitter @SolvayGroup

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Sébastien Meric
Business Director

Rare Earth Business Line, GBU Special Chem

+33 4 3724 8665

sebastien.meric@solvay.com

Jeanette Stellbrink
Communication Manager

GBU Special Chem

+49 511 857 2446

jeanette.stellbrink@solvay.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr