20:21 uur 23-09-2020

DC-secretaris maakt voorgestelde wijzigingen van DC-regels bekend

NEW YORK– (BUSINESS WIRE) – DC Administration Services, Inc., in zijn hoedanigheid van DC-secretaris, heeft vandaag op de DC-website voorgestelde wijzigingen gepubliceerd van de leveringsverplichting en externe evaluatiebepalingen van de DC-regels. Elke in aanmerking komende marktdeelnemer kan tot dinsdag 29 september 2020, 17.00 uur EDT, opmerkingen maken over de voorgestelde wijzigingen van de DC-regels.

De voorgestelde wijzigingen van de DC-regels, samen met aanvullende informatie over de Determination Committees en wat ze doen, zijn te vinden op de website van Determination Committees: https://www.cdsdeterminationcommittees.org/.

Andere vragen kunnen worden gericht aan Mark Ferraris via mark.ferraris@citadelspv.com

DC Secretary Announces Proposed Amendments to DC Rules

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)– DC Administration Services, Inc., in its capacity as DC Secretary, has today published to the DC website proposed amendments to the Deliverable Obligation and External Review provisions of the DC Rules. Any Eligible Market Participant may provide comments on the proposed amendments to the DC Rules until 5:00pm EDT Tuesday, September 29, 2020.

The proposed amendments to the DC Rules, together with additional information about the Determinations Committees and what they do can be found at the Determinations Committees website: https://www.cdsdeterminationscommittees.org/.

Other inquires may be directed to Mark Ferraris at mark.ferraris@citadelspv.com

Contacts

Mark Ferraris

mark.ferraris@citadelspv.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr