10:14 uur 07-08-2020

JDE Peet’s rapporteert sterke halfjaarresultaten voor 2020

Sterke prestaties weerspiegelen de veerkracht van bedrijven en merken

  • Record omzetgroei van verpakte consumentgoederen (CPG) voor thuis gedreven door ontwikkelde markten
  • De CPG-prestaties compenseren grotendeels het buitenshuis consumeren
  • Vanaf juni is er een goed herstel van buitenshuis consumeren
  • Aangepaste EBIT organische groei van 10,5% tot 642 miljoen euro
  • De onderliggende winst steeg met 12,0%; onderliggende WPA van 0,79 EUR1
  • Het hefboomeffect verbeterde tot 3,4x, van 4,2x aan het einde van het boekjaar 2019
  • Succesvolle afronding van IPO

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– Een boodschap van Casey Keller, CEO van JDE Peet’s

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20200807005131/nl/

“JDE Peet’s leverde sterke prestaties in de eerste helft van 2020, wat de veerkracht van ons bedrijf en onze merken aantoont, ondanks de ongekende economische en sociale verstoring door COVID-19. Dankzij onze uitgebalanceerde koffie- en theeportfolio konden we ons snel aanpassen aan snel veranderende gewoonten van de consument, dankzij de dynamische verschuiving van kopjes van de ‘buitenshuis-‘ naar de ‘thuis’-omgeving. In het begin van de crisis heeft ons team proactieve maatregelen genomen om de gezondheid en veiligheid van werknemers over de hele wereld te waarborgen en onze bedrijfsactiviteiten te beschermen, zodat we onze klanten en consumenten kunnen blijven bedienen zonder onderbreking van de levering. Ondanks een volatiele omgeving, hebben we een zeer sterke aangepaste EBIT-groei gerealiseerd, wat onze pure-play focus weerspiegelt, evenals een gedisciplineerde benadering van kostenbeheer. Bovendien zijn we goed op weg om ons doel van het afbouwen van schuld te halen. Vanaf juni hebben we een goed herstel gezien in onze buitenshuis-activiteiten omdat de lokale markten beginnen te herstellen van de lockdowns. Gezien onze sterke portfolio van producten en kanalen, bevinden we ons in een unieke positie om marktaandeel te blijven winnen terwijl we omschakelen om te voldoen aan de behoeften en kansen van onze klanten en consumenten over de hele wereld.”

Vooruitzicht

In de eerste helft van 2020 werd JDE Peet’s getroffen door de uitbraak van de COVID-19-pandemie, wat leidde tot ongekende omstandigheden voor ons bedrijf, werknemers, klanten en leveranciers. Gedurende de crisis bleef onze primaire focus hetzelfde: het garanderen van de gezondheid en veiligheid van werknemers en het behouden van de bedrijfscontinuïteit. Ons bedrijf en de bredere categorie koffie en thee bleven, ondanks de wereldwijde economische onzekerheid, sterke veerkracht vertonen tijdens het hoogtepunt van de COVID-19-crisis. Ons wereldwijde productie- en leveringsnetwerk, gecombineerd met een groot portfolio van vertrouwde merken en onze sterke, gediversifieerde go-to-market-benadering, betekent dat we goed gepositioneerd zijn om toekomstige economische onzekerheden te weerstaan.

Hoewel er onzekerheid blijft bestaan over de toekomstige implicaties die COVID-19 op de wereldmarkten kan hebben, hebben we vanaf juni positieve tekenen van verbetering gezien toen de markten weer begonnen te openen. Ervan uitgaande dat deze trend zich voortzet, verwachten we voor het boekjaar 2020 een positieve organische omzetgroei. We verwachten ook dat onze aangepaste EBIT-groei voor het boekjaar 2020 binnen onze middellange tot lange termijn van 5-8% zal liggen met meer marketing en promoties in de tweede helft van het jaar. We zijn goed op weg om ons hefboomeffect tegen het einde van het eerste halfjaar van 2021 terug te brengen tot onder de 3x nettoschuld tot aangepaste EBITDA.

1 Onderliggende winst (per aandeel) exclusief alle aanpassingsposten (na aftrek van belasting). Meer informatie is te vinden in de tussentijdse financiële verklaringen. De gegevens per aandeel zijn gebaseerd op een pro forma gemiddeld aantal aandelen van 499 miljoen.

Update over COVID-19

Sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie hebben we proactieve, voorzorgsmaatregelen genomen om de gezondheid en veiligheid van onze werknemers te waarborgen en de bedrijfscontinuïteit te beschermen. Via onze merken hebben we ook meer dan 20 miljoen kopjes koffie en thee gedoneerd aan de zorgsector en voedselbanken.

De maatregelen die overheden over de hele wereld hebben genomen om de uitbraak te verminderen, hebben geresulteerd in een merkbare verschuiving in de koffie- en theeconsumptie van buitenshuis naar thuis en naar een aanzienlijke toename van de omzet via e-commerce. Deze trends ondersteunden de prestaties in de meeste van onze CPG-bedrijven, met name in de ontwikkelde markten, maar hadden een negatieve invloed op de prestaties bij onze buitenshuis-activiteiten. In het hele bedrijf waren de maanden april en mei die ons het zwaarst troffen. Vanaf juni hebben we een goed herstel gezien bij onze buitenshuis-activiteiten.

Onze teams blijven de evolutie van de pandemie, en de daarmee samenhangende veranderingen in consumentengedrag die het veroorzaakt, nauwlettend monitoren om ervoor te zorgen dat we de vraag van klanten en consumenten volgen en onze activiteiten daarop aanpassen.

Financieel overzicht eerste halfjaar van 2020

in miljoen euro

Half jaar

Organisch

(tenzij anders aangegeven)

2020

2019

wijziging

wijziging

Omzet

3.236

3.332

-2,9

%

-1,1

%

Aangepaste EBIT

642

588

9,1

%

10,5

%

Onderliggende winst over de periode

393

351

12,0

%

Onderliggende EPS1,2 (EUR)

0,79

Gerapporteerde EPS (EUR)

0,44

1 Onderliggende winst (per aandeel) exclusief alle aanpassingsposten (na aftrek van belasting).

2 Gebaseerd op een pro forma gemiddeld aantal aandelen van 499 miljoen

In de eerste helft van 2020 daalde de totale omzet organisch met 1,1%. De omzet van CPG bleef in alle segmenten groeien, wat de impact die COVID-19 had op onze niet-thuisactiviteiten, grotendeels compenseerde, wat neerkomt op ~ 25% van de totale omzet. De organische omzetgroei weerspiegelt een volume/mix van -0,9% en -0,2% in prijs. De netto-acquisities verhoogden de omzet met 0,1%, terwijl de vreemde valuta een negatief effect had van 1,8%. De totale gerapporteerde omzet daalde met 2,9% tot 3.236 miljoen euro.

De aangepaste EBIT steeg organisch met 10,5% tot 642 miljoen euro dankzij de groei met dubbele cijfers in alle drie de CPG-segmenten en die van Peet’s, gecompenseerd door een daling in het buitenshuis-segment. Inclusief de effecten van wijzigingen in vreemde valuta en het toepassingsgebied steeg de aangepaste EBIT met 9,1%.

De onderliggende winst, exclusief eenmalige posten, steeg met 12,0% tot 393 miljoen euro als gevolg van een hoger bedrijfsresultaat, dat deels werd gecompenseerd door hogere belastinglasten. De vrije kasstroom van 402 miljoen euro omvatte kosten in verband met de IPO en hogere voorraadniveaus die nodig waren om de continuïteit van de levering tijdens de COVID-19-crisis te behouden.

Het netto hefboomeffect verbeterde van 4,2x aan het einde van het boekjaar 2019 naar 3,4x nettoschuld ten opzichte van de aangepaste EBITDA. We blijven aanzienlijke vooruitgang boeken op het gebied van onze prioriteit om de schuld af te bouwen en we zijn goed op weg om onze hefboomwerking tegen het einde van de eerste helft van 2021 tot onder 3,0x te verminderen.

Onze liquiditeitspositie blijft sterk, met een totale liquiditeit van 1.222 miljoen euro, bestaande uit een liquiditeitspositie van 504 miljoen euro en beschikbare gecommitteerde RCF-faciliteiten van 718 miljoen euro.

Financieel overzicht eerste halfjaar van 2020 – Per segment

in miljoen euro

Omzet

Organisch

Gerapporteerd

Aangepaste EBIT

Organisch

(tenzij anders aangegeven)

Half jaar 2020

Groei

Groei

Half jaar 2020

Groei

Groei

CPG Europa

1.652

4,7

%

3,7

%

558

16,3

%

15,8

%

CPG LARMEA

492

6,3

%

-3,1

%

109

34,4

%

25,3

%

CPG APAC

308

0,1

%

-1,1

%

69

74,4

%

64,3

%

Peet’s

435

-0,8

%

1,8

%

50

18,2

%

28,2

%

Buitenshuis

336

-29,5

%

-29,8

%

(8

)

n.v.t.

n.v.t.

Totaal JDE Peet’s1

3.236

-1,1

%

-2,9

%

642

10,5

%

9,1

%

1 Omvat 13 miljoen euro omzet en (136) miljoen euro aangepast EBIT die niet is toegewezen aan de segmenten

CPG – Europa

De organische groei bestond uit 5,2% volume/mixgroei, die gedeeltelijk werd gecompenseerd door een prijseffect van -0,5%. Dit positieve volume/mix-effect werd grotendeels veroorzaakt door het aanhoudende succes van ons aanbod van bonen en verpakkingen voor eenmalig gebruik, en door een toename van de consumptie thuis door veranderend consumentengedrag tijdens de COVID-19-lockdowns. De gerapporteerde omzet steeg met 3,7% tot 1.652 miljoen euro, inclusief een effect van de vreemde valuta van -1,0%, voornamelijk als gevolg van de waardevermindering van de Noorse kroon en de Poolse zloty. De aangepaste EBIT steeg organisch met 16,3% tot 558 miljoen euro in de eerste helft van 2020, dankzij een hogere omzet en lagere kosten tijdens de COVID-19-crisis.

CPG – LARMEA

De autonome groei werd aangedreven door een volume/mix-groei van 7,0%, die enigszins werd gecompenseerd door een prijseffect van -0,8%. Het volume/mix-effect werd aangedreven door de aanhoudende sterke groei van het aanbod van verpakkingen voor eenmalig gebruik en gevriesdroogde kant-en-klare producten. De gerapporteerde omzet daalde met 3,1% tot 492 miljoen euro, inclusief een effect van de vreemde valuta van -9,4% als gevolg van de waardevermindering van de Braziliaanse real, de Russische roebel, de Turkse lira en de Zuid-Afrikaanse rand. De aangepaste EBIT steeg organisch met 34,4% tot 109 miljoen euro in de eerste helft van 2020, voornamelijk dankzij een hogere omzet en lagere kosten.

CPG – APAC

De organische groei bestond uit een volume/mix-effect van -0,2%, gecompenseerd door een positief prijseffect van 0,3%. Australië, Nieuw-Zeeland en China kenden een sterke thuis-groei tijdens de COVID-19-crisis. De buitenshuis-activiteiten werden op de proef gesteld tijdens de COVID-19-lockdowns. De gerapporteerde omzet daalde met 1,1% tot 308 miljoen euro, inclusief een effect van de vreemde valuta van -1,2% in verband met de waardevermindering van de Australische dollar, de Nieuw-Zeelandse dollar en de Singaporese dollar. De aangepaste EBIT steeg organisch met 74,4% tot 69 miljoen euro in de eerste helft van 2020, grotendeels als gevolg van lagere operationele kosten en een zachte vergelijkbare basis.

Peet’s

De organische groei bestond uit een volume/mix-effect van -4,1% en een prijseffect van 3,4%. De CPG-activiteiten van Peet’s zorgden voor een sterke organische omzetgroei met dubbele cijfers, gedreven door de verschuiving naar thuisconsumptie en de populariteit van het aanbod van Peet’s premium bonen, gemalen koffie en verpakkingen voor eenmalig gebruik. De omzet in de coffeeshops en buitenshuis-activiteiten werden aanzienlijk beïnvloed door de COVID-19-lockdowns. Eind juni waren de meeste coffeeshops open met services zoals ophalen, bezorgen en een beperkte dienst in de winkel zelf. De aangepaste EBIT steeg organisch met 18,2% tot 50 miljoen euro in de eerst helft van 2020, grotendeels dankzij de groei van CPG en de overgang van de kant-en-klare koffie-activiteiten naar aanleiding van een licentiepartnerschap met Keurig Dr. Pepper.

Buitenshuis

De organische omzetdaling werd gedreven door een volume/mix van -27,3% en een prijseffect van -2,1%. Het buitenshuis-segment werd aanzienlijk beïnvloed door COVID-19. Veel klantkanalen waren gesloten, waaronder kantoren, onderwijs, BaReCa (bars, restaurants, cafés), reizen en toerisme. In onze coffeeshops werd waar mogelijk een beperkte service verleend met ophalen en bezorgen. In het hele bedrijf waren de maanden april en mei die ons het zwaarst troffen door de lockdown-beperkingen. Vanaf juni, toen de beperkingen over de markten geleidelijk werden opgeheven, zagen we echter een goed herstel. De gerapporteerde omzet daalde met 29,8% tot 336 miljoen euro, inclusief een effect van de vreemde valuta van -1,0% en 0,7% in verband met wijzigingen in het toepassingsgebied. De aangepaste EBIT daalde van 89 miljoen euro in de eerste helft van 2019 tot (8) miljoen euro in de eerste helft van 2020 als gevolg van een dalende omzet. We hebben verlof en tijdelijke ontslagen toegepast om de arbeids- en bedrijfskosten te verlagen. De besparingen op de bedrijfskosten werden gecompenseerd door voorzieningen voor dubieuze debiteuren.

Andere informatie

Succesvolle afronding van de IPO

Op 29 mei 2020 is het bedrijf succesvol genoteerd aan de Euronext-beurs in Amsterdam.

Onderliggende winst over de periode

in miljoen euro

Eerste helft 2020

Eerste helft 2019

Aangepaste EBIT

642

588

Netto financiële inkomsten/(uitgaven)

(122

)

(133

)

Aangepaste belastingen

(127

)

(103

)

Aangepaste inkomsten van partners en joint ventures

0

(1

)

Onderliggende winst over de periode

393

351

Conferentiegesprek en audio webcast

Casey Keller (CEO) en Scott Gray (CFO) houden vandaag om 10.00 uur CET een conference call voor analisten en institutionele beleggers om de halfjaarresultaten van 2020 te bespreken. Er is een live en on-demand audio webcast van de telefonische vergadering beschikbaar via Website van investeerdersrelaties van JDE Peet’s.

Over JDE Peet’s

JDE Peet’s is qua omzet de grootste pure-play koffie- en theegroep ter wereld, die in het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019 (“FY”) ongeveer 130 miljard koppen koffie en thee serveerde in meer dan 100 ontwikkelde en opkomende landen. Met een portfolio van meer dan 50 toonaangevende mondiale, regionale en lokale koffie- en theemerken, biedt JDE Peet’s een uitgebreid scala aan hoogkwalitatieve en innovatieve koffie- en theeproducten en -oplossingen om consumentenbehoeften voor diverse markten, consumentvoorkeuren en prijsniveaus te bedienen. In het boekjaar 2019 genereerde JDE Peet’s een totale omzet van 6,9 miljard euro en had het wereldwijd gemiddeld 21.255 werknemers. Het wereldwijde portfolio van JDE Peet’s omvat: Jacobs, Peet’s, L’OR, Senseo, Tassimo en Ti Ora. Voor meer informatie kunt u terecht op www.JDEPeets.com.

Belangrijke informatie

Verordening inzake marktmisbruik

Dit persbericht bevat informatie in de zin van artikel 7, lid 1, van de EU-verordening marktmisbruik.

Presentatie

De jaarrekening van JDE Peet’s NV (het Bedrijf) en haar geconsolideerde dochterondernemingen (de Groep) wordt opgesteld in overeenstemming met de internationale normen van financiële rapportages (International Financial Reporting Standards, IFRS), zoals aangenomen door de Europese Unie. Bij het opstellen van de financiële informatie in deze materialen, behalve zoals anders beschreven, worden dezelfde waarderingsgrondslagen toegepast als in de gecombineerde afsplitsing van de jaarrekening van de groep per en voor het jaar dat eindigde op 31 december 2019 en de bijbehorende toelichtingen daarbij. Alle cijfers in deze materialen zijn niet geauditeerd. Bij het opstellen van de financiële informatie in deze materialen worden de meeste numerieke cijfers weergegeven in miljoenen euro. Bepaalde cijfers in deze materialen, inclusief financiële gegevens, zijn afgerond. In tabellen staan negatieve bedragen tussen haakjes. Anders worden negatieve bedragen weergegeven met “-” of “negatief” vóór het bedrag.

Niet-IFRS-maatstaven

Deze materialen bevatten niet-IFRS financiële maatstaven (niet-IFRS-maatstaven), die onder IFRS geen liquiditeits- of prestatiemaatstaven zijn. Deze niet-IFRS-maatstaven worden gepresenteerd naast de cijfers die zijn opgesteld in overeenstemming met IFRS. Het gebruik van niet-IFRS-maatstaven door de groep kan aanzienlijk verschillen van het gebruik van andere bedrijven in haar branche. De gebruikte maatstaven mogen niet worden beschouwd als een alternatief voor winst (verlies), omzet of enige andere prestatiemaatstaf die is afgeleid in overeenstemming met IFRS of voor netto liquide middelen die door operationele activiteiten worden verstrekt als maatstaf voor liquiditeit. Voor meer informatie over niet-IFRS-maatstaven, zie “Niet-IFRS-maatstaven” in de jaarrekening van de groep vanaf en voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2020.

Toekomstgerichte verklaringen

Deze materialen bevatten toekomstgerichte verklaringen zoals gedefinieerd in de Amerikaanse wet inzake Private Securities Litigation Reform van 1995 met betrekking tot de financiële toestand, bedrijfsresultaten en activiteiten van de groep. Deze toekomstgerichte verklaringen en andere verklaringen in dit materiaal met betrekking tot zaken die geen historische feiten zijn, houden voorspellingen in. Er kan geen garantie worden gegeven dat dergelijke toekomstige resultaten worden behaald. Werkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen aanzienlijk verschillen als gevolg van risico’s en onzekerheden waarmee de groep wordt geconfronteerd. Dergelijke risico’s en onzekerheden kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstige resultaten die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden aangegeven, uitgedrukt of geïmpliceerd. Er zijn een aantal factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige activiteiten van de groep en die ertoe kunnen leiden dat deze resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die worden uitgedrukt in de toekomstgerichte verklaringen, waaronder (zonder beperking): (a) concurrentiedruk en veranderingen in consumententrends en -voorkeuren, evenals de perceptie van de consument van haar merken; (b) schommelingen in de kosten van groene koffie, met inbegrip van premium Arabische koffiebonen, thee of andere grondstoffen, en het vermogen ervan om een toereikende aanvoer van kwaliteitsvolle of duurzame koffie en thee te garanderen; c) mondiale en regionale economische en financiële omstandigheden, evenals politieke en zakelijke omstandigheden of andere ontwikkelingen; (d) onderbreking in de productie- en distributiefaciliteiten van de groep; e) haar vermogen om met succes te innoveren, nieuwe producten en productextensies te ontwikkelen en te lanceren en om haar bestaande producten effectief op de markt te brengen; (f) feitelijke of vermeende niet-naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en juridische claims of overheidsonderzoeken met betrekking tot de activiteiten van de groep; (g) problemen in verband met het succesvol voltooien van overnames en het integreren van overgenomen bedrijven; (h) het verlies van het senior management en ander belangrijk personeel; en (i) wijzigingen in de toepasselijke milieuwet- of regelgeving. De toekomstgerichte verklaringen in deze materialen gelden uitsluitend vanaf de datum van deze materialen. De groep is niet verplicht (en wijst uitdrukkelijk een dergelijke verplichting af) om toekomstgerichte verklaringen te herzien of bij te werken om gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van deze materialen weer te geven of om het optreden van onverwachte gebeurtenissen te weerspiegelen. De Groep kan geen enkele garantie geven dat toekomstgerichte verklaringen juist blijken te zijn en investeerders worden gewaarschuwd niet te veel te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de groep beïnvloeden, worden beschreven in de deponeringen van het bedrijf bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Markt- en branchegegevens

Alle verwijzingen naar brancheprognoses, branchestatistieken, marktgegevens en marktaandeel in deze materialen omvatten schattingen die zijn opgesteld door analisten, concurrenten, professionals uit de branche en organisaties, vanuit openbaar beschikbare informatie of vanuit de eigen beoordeling van de markten en omzet door de groep. Ranglijsten zijn gebaseerd op omzet, tenzij anders vermeld.

Geen aanbod

Deze materialen vormen geen enkel aanbod om effecten in enig rechtsgebied te verkopen of uit te geven, of een verzoek om een aanbod om te kopen of erop in te schrijven.

Niet-IFRS-maatstaven

Dit persbericht bevat financiële niet-IFRS-maatstaven, geen liquiditeits- of prestatiemaatstaven onder IFRS, en die de groep beschouwt als alternatieve prestatiemaatstaven. Deze niet-IFRS-maatstaven worden gepresenteerd naast de cijfers die zijn opgesteld in overeenstemming met IFRS.

Aangepaste EBITDA

De aangepaste EBITDA wordt gedefinieerd als bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en waardevermindering, aangepast voor dezelfde factoren als vermeld onder ‘Aangepaste EBIT’.

Aangepaste belastingen

Aangepaste belastingen worden gedefinieerd als belastingen aangepast voor het effect van de niet-terugkerende elementen, voornamelijk in verband met niet-aftrekbare kosten en veranderingen in belastingreserves en opgenomen uitgestelde belastingvorderingen.

Netto ratio van het hefboomeffect

De netto ratio van het hefboomeffect wordt gedefinieerd als de nettoschuld gedeeld door de aangepaste EBITDA van de afgelopen twaalf maanden.

Organisch aangepaste EBIT

De organische aangepaste EBIT wordt gedefinieerd als de aangepaste EBIT, omgerekend tegen de gemiddelde wisselkoers van het voorgaande jaar en aangepast voor wijzigingen in het toepassingsgebied (o.a. fusies en overnames, en afstotingen). Om de organische aangepaste EBIT in een bepaald jaar te bepalen, wordt de aangepaste EBIT in dat jaar omgerekend tegen de gemiddelde wisselkoers van het vergelijkbare jaar en is de aangepaste EBIT van overgenomen/afgestoten bedrijven uitgesloten tot 12 maanden na de transactiedatum.

Organische omzet

De organische omzet wordt gedefinieerd als de omzet, omgerekend tegen de gemiddelde wisselkoers van het voorgaande jaar en aangepast voor wijzigingen in het toepassingsgebied (o.a. fusies en overnames, en afstotingen). Om de organische omzet in een bepaald jaar te bepalen, wordt de omzet in dat jaar omgerekend tegen de gemiddelde wisselkoers van het vergelijkbare jaar en is de omzet van overgenomen/afgestoten bedrijven uitgesloten tot 12 maanden na de transactiedatum.

Organische omzetgroei

De organische omzetgroei wordt gedefinieerd als de groei van de organische omzet tussen het gegeven en vergelijkbare jaar.

Onderliggende winst

Onderliggende winst wordt gedefinieerd als aangepaste EBIT voor de periode, inclusief financiële inkomsten en uitgaven, aangepaste belastingen en aangepaste inkomsten van partners en joint ventures.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media
Michael Orr

Media@JDEPeets.com

Investeerders en analisten
Robin Jansen

+31 6 1594 4569

Robin.Jansen@JDEcoffee.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr