21:28 uur 16-07-2020

P&G omarmt natuurlijke klimaatbeschermingsoplossingen en versnelt de klimaatbeschermingsactiviteiten – alle bedrijfsactiviteiten worden voor het einde van het decennium CO2-neutraal

Reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 50% en aankoop van 100% groene stroom op alle productielocaties tegen 2030

en

Ondersteuning van natuurlijke klimaatbeschermingsoplossingen ter compensatie van de nog bestaande door de bedrijfsactiviteiten gegenereerde CO2-uitstoot

CINCINNATI, Ohio, VS–(BUSINESS WIRE)– De Procter & Gamble Company (NYSE:PG) heeft een hernieuwd streven aangekondigd om voor het einde van dit decennium zijn wereldwijde activiteiten CO2-neutraal te maken, door middel van een reeks interventies ter bescherming, verbetering en herstel van de natuur. Aangezien het komende decennium een cruciale periode is om wereldwijd de klimaatverandering een halt toe te roepen, wil P&G verder gaan dan de bestaande wetenschappelijk onderbouwde doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met 50% terug te dringen, door zich in te zetten voor een aantal natuurlijke klimaatbeschermingsoplossingen. Deze inspanningen moeten een koolstofvoordeel opleveren dat de nog bestaande uitstoot in de komende 10 jaar compenseert, om de P&G-activiteiten tegen het einde van het decennium CO2-neutraal te maken. Op basis van de huidige schattingen zal het bedrijf tussen 2020 en 2030 ~30 miljoen ton CO2 moeten compenseren.

Voor P&G blijft het verminderen van de uitstoot prioriteit. Op basis van de huidige doelstelling voor 2030 gaat P&G de uitstoot van broeikasgassen met 50% terugdringen en 100% groene stroom gebruiken en het bedrijf ligt op schema om deze verplichtingen na te komen. Daarnaast zal P&G nieuwe wind-, zonne- en geothermische projecten blijven steunen om de overgang naar duurzame energie verder te versnellen. Deze inspanningen, die tot ver na 2030 zullen voortduren, zijn afgestemd op de wetenschappelijke resultaten van het klimaatonderzoek om ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn steentje bijdraagt om de wereldwijde stijging van de temperatuur in te dammen. Op basis van de huidige technologieën kunnen echter niet alle emissies vóór 2030 geëlimineerd worden. Het bedrijf zal daarom investeren in natuurlijke klimaatbeschermingsoplossingen om de impact daarvan de komende 10 jaar te doen toenemen.

Een kritieke periode

Uit recente rapporten komt naar voren dat de noodzakelijke reducties van de uitstoot van broeikasgassen nog niet behaald worden en dat het komende decennium een cruciale periode is voor uitstootvermindering, willen we de temperatuurstijging beperken tot 1,5° Celsius. Als de samenleving de uitstoot voor het einde van het decennium niet weet te beperken, dan wordt deze taak nog ingewikkelder. Voor 2050 moeten de CO2-emissies dalen tot nul of bijna nul. Verandering moet daarom nu plaatsvinden, anders zullen de gevolgen van de klimaatverandering de toekomstige generaties nog meer in gevaar brengen en het nog moeilijker maken om de wereldwijde doelstellingen van het Verdrag van Parijs inzake klimaatverandering te verwezenlijken.

“Klimaatverandering is aan de gang, en er is nu actie nodig,” aldus David Taylor, Chairman, President en Chief Executive Officer van P&G. “Door onze CO2-voetafdruk te verminderen en te investeren in natuurlijke klimaatbeschermingsoplossingen, kunnen we voor het einde van het decennium al onze activiteiten CO2-neutraal maken en zodoende bijdragen aan de bescherming van kwetsbare ecosystemen en gemeenschappen over de hele wereld.”

Natuurlijk klimaatbeschermingsoplossingen: “De natuur kan tot een derde van de klimaatverandering compenseren”

In samenwerking met Conservation International en het Wereldnatuurfonds (WWF) gaat P&G een reeks projecten selecteren en financieren om essentiële ecosystemen zoals bossen, moerasgebieden, graslanden en veengebieden te beschermen, te verbeteren en te herstellen. Met de natuurlijke oplossingen wordt niet alleen gestreefd naar het vastleggen van meer koolstof; zij bieden ook de kans om betekenisvolle milieu- en sociaaleconomische neveneffecten te bereiken op het gebied van natuurbescherming en verbetering van de habitats van lokale gemeenschappen. Naarmate deze projecten vorderen, zal P&G de relevante neveneffecten van deze investeringen in de natuur vaststellen, meten en bekendmaken.

P&G ontwikkelt momenteel een gedetailleerd projectportfolio en investeert in projecten over de hele wereld. Een aantal projecten die reeds geselecteerd zijn:

Filipijns Palawan natuurbeschermingsproject met Conservation International – bescherming, verbetering en herstel van de mangroven en bedreigde ecosystemen van Palawan. Palawan is het op drie na grootste meest ‘onvervangbare’ gebied ter wereld voor unieke en bedreigde diersoorten.

Herbebossingsplannen Atlantisch regenwoud met WWF – In het Atlantische regenwoud aan de oostkust van Brazilië, wordt de basis gelegd voor het herstel van het boslandschap met aanzienlijke gevolgen voor de biodiversiteit, het water en andere milieuaspecten voor de lokale gemeenschappen, waaronder de voedselzekerheid.

Evergreen Alliance met de Arbor Day Foundation – De alliantie brengt bedrijven, gemeenschappen en burgers samen om cruciale acties te ondernemen ter behoud van de middelen van bestaan die door de klimaatverandering zijn getroffen — bijvoorbeeld door het planten van bomen om door bosbranden verwoeste gebieden te herstellen in Noord-Californië en het verbeteren van bossen in Duitsland.

“De natuur moet een centraal onderdeel zijn van elke strategie om de klimaatcrisis te bestrijden,” aldus Dr. M. Sanjayan, CEO van Conservation International. “Uit onderzoek blijkt dat we onze klimaatdoelstellingen niet kunnen verwezenlijken tenzij we koolstofrijke ecosystemen beschermen, herstellen en in stand houden. Mits goed uitgevoerd, kunnen deze inspanningen een derde van de emissiereducties opleveren die nodig zijn binnen het komende decennium en, belangrijker nog, het bestaan verbeteren van de gemeenschappen die het meest door de klimaatverandering getroffen worden. We werken graag samen met Procter & Gamble om de natuur te beschermen – de investering betekent een win-winsituatie voor mensen en onze planeet.”

“Al meer dan tien jaar werken we samen met P&G wat betreft het klimaat en de bescherming van bossen, omdat het bedrijf door de omvang van zijn activiteiten resultaten kan bereiken die voldoende gewicht in de schaal leggen,” stelde Carter Roberts, president en CEO van het WWF in de VS. “Het is belangrijk dat deze vooruitgang niet beperkt blijft tot hun eigen bedrijfsvoetafdruk. Jaren gelden was P&G al een partner in de Renewable Energy Buyers Alliance, die bijgedragen heeft aan het stimuleren van de inkoop van duurzame energie in de Verenigde Staten. De aankondiging van vandaag luidt een nieuwe fase in, door een grotere nadruk te leggen op de rol van natuurbehoud – niet alleen bij het absorberen van de CO2-uitstoot, maar ook in het verschaffen van de diensten en hulpbronnen die het leven op aarde in stand houden. We kijken uit naar de samenwerking met P&G om deze nieuwe doelstellingen in het komende decennium te bereiken.”

Merken van P&G nemen het voortouw wat betreft vermindering van de CO2-voetafdruk en klimaatvriendelijke gedragsveranderingen

Het is belangrijk om de op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde doelstelling voor vermindering van de operationele uitstoot voorbij te streven, maar het bedrijf wil nog verder gaan. Al meer dan twintig jaar zet P&G zich in voor het optimaliseren van de levenscyclusanalyse van zijn producten op wetenschappelijke basis, om de emissies in de toeleveringsketen en het gebruik van de producten door de consument (scope-3-emissies) in kaart te brengen. Tot 85% van de scope-3-emissies van P&G zijn afkomstig van het gebruik van de producten door consumenten. De merken van P&G bereiken vijf miljard mensen en deze schaalomvang brengt de verantwoordelijkheid met zich mee consumenten de gelegenheid te bieden om hun eigen CO2-voetafdruk te verminderen, met producten die ontworpen zijn om energie, water en natuurlijke hulpbronnen te besparen.

– Zo ontstaat meer dan 60% van de ecologische voetafdruk van een wasmiddel in de gebruiksfase omdat het met name gerelateerd is aan de energie die wordt gebruikt om het water te verwarmen. Ariel en Tide hebben wasmiddelen ontworpen die optimaal werken op lage temperaturen en consumenten aangemoedigd hun wasgewoonten te veranderen, met de boodschap “Wassen op 30 graden” en “Wassen met koud water”. Het is de bedoeling dat in de toekomst 70% van het wasgoed met een energiezuinig programma gewassen wordt. De afgelopen tien jaar is al grote vooruitgang geboekt door consumenten in de VS te informeren over de voordelen van wasprogramma’s met een laag energieverbruik. Volgens interne schattingen is er op deze manier sinds 2015 ruwweg 15 miljoen ton CO2-uitstoot vermeden, wat neerkomt op drie miljoen minder auto’s op de weg.

– Om een populaire mythe te ontkrachten, laat Cascade consumenten zien dat afwassen met een vaatwasser efficiënter is, omdat deze ontworpen is om zuinig om te springen met water en energie. Met Cascade en Fairy vaatwastabletten kunnen consumenten het voorspoelen overslaan en water besparen, plus de energie die nodig is om het water te verwarmen. De vetoplossende kracht van Fairy en Dawn afwasmiddel zorgt voor water- en energiebesparing: door de watertemperatuur te verlagen tot 20 °C, kunnen consumenten tot 50% CO2 besparen op de totale voetafdruk van een afwasbeurt.

“Als leiders moeten we een economie en een levensstijl mogelijk maken die minder uitstoot genereren en tegelijkertijd betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen,” aldus Virginie Helias, Chief Sustainability Officer van P&G. “Het is onze verantwoordelijkheid om bedreigde koolstofreserves te beschermen en te investeren in oplossingen die onze planeet regenereren. Consumenten willen ook meer doen om klimaatverandering aan te pakken. Als bedrijf bereiken we zo’n vijf miljard mensen met onze merken; we streven ernaar om elke dag het verschil te maken door een verantwoorde consumptie te bevorderen met producten die effectief en intuïtief zijn en mensen aanzetten tot meer duurzaam gedrag.”

Vandaag om 8.00 uur EST/14.00 uur CET roept P&G deskundigen en klimaatleiders bijeen voor een door National Geographic georganiseerd rondetafelgesprek om de kracht van de natuur als klimaatoplossing te bespreken. Deelnemers zijn onder meer P&G CEO David Taylor, P&G Chief Sustainability Officer Virginie Helias, Conservation International CEO Dr. M. Sanjayan, CEO van het Wereldnatuurfonds in de VS Carter Roberts en klimaatactivisten Clover Hogan, Jiaxuan Zhang, Kehkashan Basu en Vanessa Nakate.

Om meer te weten te komen over de hernieuwde inzet van P&G om natuurlijke klimaatbeschermingsoplossingen te steunen en voor het einde van het decennium CO2-neutraal te worden, kunt u terecht op onze Multi Media Release website.

Over Procter & Gamble

P&G bedient consumenten over de hele wereld met een van de sterkste portfolio’s van vertrouwde en toonaangevende kwaliteitsmerken, waaronder Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, and Whisper®. De P&G-gemeenschap omvat activiteiten in zo’n 70 landen wereldwijd. Ga naar https://www.pg.com/ voor het laatste nieuws en informatie over P&G en haar merken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

P&G Media:

Maria Burquest

P&G, Global Communications

Burquest.mh@pg.com

Loukia Tzekaki

P&G, Europe Communications

Tzekaki.l@pg.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr