03:00 uur 01-06-2020

Celltrion maakt positieve preklinische resultaten bekend voor antivirale antilichaambehandeling voor COVID-19 die een verkorting laten zien van de hersteltijd

  • Preklinische gegevens voor het kandidaatmiddel van Celltrion voor antivirale antilichaambehandeling vertonen een 100-voudige verlaging van de virale belasting van SARS-CoV-2 (COVID-19), alsmede verminderderde longbeschadiging
  • De antivirale activiteit in het preklinische stadium geeft aan dat het kandidaatmiddel van Celltrion een potentiële behandeling voor COVID-19 zou kunnen zijn als de resultaten worden gerepliceerd in klinische onderzoeken
  • De eerste klinische onderzoeken voor het kandidaatmiddel van Celltrion voor antivirale antilichaambehandeling met mensen gaan van start in juli

INCHEON, Zuid-Korea–(BUSINESS WIRE)– Celltrion Group heeft vandaag positieve preklinische resultaten bekendgemaakt voor haar antivirale antilichaambehandeling voor COVID-19. De gegevens laten een 100-voudige verlaging zien van de virale belasting van SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. In diermodellen werd bij de behandeling tevens een vermindering waargenomen van de longbeschadiging tot een normaal activiteitsniveau.

Het preklinische onderzoek werd uitgevoerd in een diermodel in samenwerking met Chungbuk National University College of Medicine, een van de nationale universiteiten van Zuid-Korea. Het onderzoek was opgezet om de werkzaamheid van de antivirale antilichaambehandeling te evalueren bij twee doseringsniveaus (laag en hoog). In vergelijking met de placebo-controlegroep nam het onderzoeksteam na de eerste dag van de behandeling een verbeterd herstel waar in termen van klinische symptoomscores, zoals lopende neus, hoest en lichaamspijn. Vanaf de vijfde dag werd een significante klinische remissie waargenomen.

Er werd gebruik gemaakt van RT-PCR-metingen (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction) en op celkweek gebaseerde virale diagnose voor het analyseren van specimens uit de bovenste luchtwegen (neusafscheiding en neusschelp) en de longen. De specimens van de groep met hoge dosering vertoonden een 100-voudige verlaging van de virale belasting. Verder bleek uit longbiopsie dat het ontstekingsniveau bij beide doseringsgroepen binnen 6 dagen terugkeerde naar normale histopatologie van het longweefsel en dat de hersteltijd werd verkort, terwijl bij de placebo-controlegroep een aanhoudend niveau van longontsteking en complicaties werd waargenomen.

Deze bekendmaking volgt op de identificatie van kandidaat-antilichamen voor een antivirale behandeling die in april door Celltrion werd afgerond. Naar aanleiding van deze positieve resultaten gaat Celltrion nu over tot de uitvoering van aanvullende werkzaamheids- en toxiciteitsonderzoeken in een preklinische setting in afwachting van de eerste klinische onderzoeken met mensen in juli.

“Celltrion maakt gebruik van haar eigen expertise, innovatie en eerder opgedane ervaring met coronavirussen, zoals het onderzoek naar de werkzaamheid van CT-P38, een experimenteel antilichaam voor de behandeling van MERS (Middle East Respiratory Syndrome) en CT-P27, een geneesmiddel voor influenza met meerdere antilichamen dat momenteel onderwerp is van een Fase 2b-onderzoek, bij de ontwikkeling van een veilige en effectieve behandeling voor COVID-19,” aldus Ki-Sung Kwon, hoofd van de unit R&D bij Celltrion. “Celltrion maakt gebruik van geavanceerde technologieën bij de ontwikkeling van een nieuwe antivirale antilichaambehandeling met krachtige therapeutische antilichamen die het virus neutraliseren. Celltrion hoopt de eerste klinische onderzoeken met mensen in juli te starten en beschikt over de capaciteit om over te gaan tot massaproductie van de therapeutische antilichaambehandeling zodra deze gereed is.”

EINDE –

Noot voor de redactie:

Over Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare zet zich ervoor in om innovatieve en betaalbare geneesmiddelen te produceren om de toegankelijkheid van geavanceerde behandelingen voor patiënten te bevorderen. De producten van het bedrijf worden gefabriceerd in hypermoderne faciliteiten voor het kweken van zoogdiercellen, ontworpen en gebouwd in overeenstemming met de cGMP-richtlijnen van de Amerikaanse FDA en de GMP-richtlijnen van de EU. Celltrion Healthcare streeft ernaar hoogwaardige, kosteneffectieve oplossingen te bieden door middel van een uitgebreid wereldwijd netwerk dat zich uitstrekt over meer dan 110 verschillende landen. Meer informatie: https://www.celltrionhealthcare.com/en-us

Over COVID-191,2

Coronavirussen (CoV) vormen een familie van virussen die ziekten veroorzaken van een eenvoudige verkoudheid tot ernstige aandoeningen als MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) en SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome). Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 is verantwoordelijk voor de ziekte COVID-19. Deze nieuwe stam, ontdekt in 2019, is verantwoordelijk voor de huidige pandemische uitbraak.

De meest voorkomende tekenen van COVID-19 zijn koorts, droge hoest en vermoeidheid. Mensen kunnen echter ook andere symptomen ervaren, waaronder kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden. De meeste besmette mensen vertonen lichte tot matige symptomen. Bij ouderen en personen met een bestaande onderliggende aandoening, zoals hart- en vaatziekten en diabetes, kan zich echter een ernstigere vorm van COVID-19 voordoen.

Er zijn op dit moment geen specifieke goedgekeurde vaccins of behandelingen voor COVID-19.

Actuele informatie over de uitbraak is te verkrijgen via de Wereldgezondheidsorganisatie, op https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

UITSPRAKEN MET BETREKKING TOT DE TOEKOMST

Bepaalde informatie in dit persbericht betreft uitspraken die betrekking hebben op toekomstige zakelijke en financiële resultaten en toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen met betrekking tot Celltrion/Celltrion Healthcare die mogelijk vallen in de categorie uitspraken met betrekking tot de toekomst (‘forward-looking statements’) in het kader van toepasselijke aandelenwetgeving.

Deze uitspraken zijn mogelijk te herkennen aan woorden of uitdrukkingen als “voorbereiden”, “hopen”, “aankomende”, ”van plan zijn”, “streven”, “te lanceren”, “prepareren”, “eenmaal verkregen”, “zou kunnen”, “met als doel”, “mogelijk”, “eenmaal vastgesteld”, “zullen”, “werken aan”, “verwacht worden”, “beschikbaar komen”, “het potentieel hebben om”, de ontkenning van dergelijke woorden of uitdrukkingen, of andere variaties daarvan of vergelijkbare uitdrukkingen.

Verder kan het voorkomen dat onze vertegenwoordigers mondelinge uitspraken met betrekking tot de toekomst doen. Dergelijke uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en bepaalde aannamen van het management van Celltrion/Celltrion Healthcare met betrekking tot zaken waarop het management in veel gevallen geen invloed kan uitoefenen.

Uitspraken met betrekking tot de toekomst worden gedaan om potentiële beleggers de mogelijkheid te bieden inzicht te verkrijgen in de overtuigingen en meningen van het management met betrekking tot de toekomst, zodat ze deze overtuigingen en meningen kunnen gebruiken als een van de factoren tijdens het evalueren van een belegging. Deze uitspraken vormen geen garantie van toekomstige resultaten en het is niet raadzaam overmatig vertrouwen erop te vestigen.

Aan dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn onvermijdelijk bekende en onbekende risico’s verbonden die ervoor zouden kunnen zorgen dat de werkelijke prestaties en financiële resultaten in toekomstige perioden aanzienlijk afwijken van de verwachtingen met betrekking tot toekomstige prestaties of resultaten die worden uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst.

Hoewel de uitspraken met betrekking tot de toekomst in dit bericht zijn gebaseerd op wat het management van Celltrion/Celltrion Healthcare als redelijke aannamen beschouwt, kan niet worden gegarandeerd dat uitspraken met betrekking tot de toekomst nauwkeurig zullen blijken te zijn, aangezien resultaten en gebeurtenissen in de toekomst wezenlijk kunnen afwijken van de verwachtingen die worden uitgedrukt in dergelijke uitspraken. Celltrion/Celltrion Healthcare neem niet de verplichting op zich uitspraken met betrekking tot de toekomst te actualiseren indien de omstandigheden of de verwachtingen of meningen van het management veranderen, uitgezonderd waar dit verplicht wordt door toepasselijke aandelenwetgeving. De lezer wordt op het hart gedrukt geen overmatig vertrouwen te vestigen op uitspraken met betrekking tot de toekomst.

Referenties


1 Coronavirus. Wereldgezondheidsorganisatie. Beschikbaar op: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 Voor het laatst geraadpleegd: mei 2020

2 Coronaviruses. National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Beschikbaar op: https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/coronaviruses Voor het laatst geraadpleegd: mei 2020

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Neem voor meer informatie contact op met:

Zuzanna Grzeskiewicz

zgrzeskiewicz@hanovercomms.com

+44 (0) 7506 339043

Sophia Eminson

seminson@hanovercomms.com

+44 (0) 7751 116252

Check out our twitter: @NewsNovumpr