12:33 uur 13-04-2020

Celltrion voltooit neutralisatietest voor kandidaat-mAbs (monoclonale antilichamen) voor antivirale antilichaambehandeling voor COVID-19

  • Celltrion voltooit selectie van de therapeutische antilichamen die het meest effectief zijn in het neutraliseren van het virus
  • Celltrion verwacht deze week te beginnen met de cellijnontwikkeling
  • Celltrion is tevens van plan een superantilichaam- of antilichaamcocktailbehandeling te ontwikkelen om potentiële mutaties van SARS-CoV-2 te kunnen bestrijden

INCHEON, Korea–(BUSINESS WIRE)– Celltrion Group heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf erin is geslaagd de meest krachtige kandidaat-antilichamen te selecteren voor het neutraliseren van SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20200413005199/nl/

How a coronavirus neutralization test works (Graphic: Business Wire)

How a coronavirus neutralization test works (Graphic: Business Wire)

In samenwerking met de Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) had Celltrion aanvankelijk 300 verschillende typen antilichamen die het SARS-CoV-2-antigen binden geïdentificeerd en zekergesteld. Deze zijn gescreend op basis van hun vermogen om zich te binden aan het spike-eiwit van het virus. Vervolgens was Celltrion in staat in totaal 38 krachtige neutraliserende antilichamen vast te leggen, waarvan 14 antilichamen krachtige neutraliserende uitwerking bleken te hebben op SARS-CoV-2.

Na de selectie van de kandidaat-antilichamen die een hoge werkzaamheid vertonen bij het neutraliseren van SARS-CoV-2, begint Celltrion nu met de cellijnontwikkeling. Wanneer deze eenmaal is voltooid, is Celltrion van plan de massaproductie van het therapeutische antilichaam in gang te zetten. Vervolgens voert Celltrion, samen met de KCDC, onderzoeken uit naar de werkzaamheid en toxiciteit bij muizen en niet-menselijke primaten.

Ki-Sung Kwon, hoofd van de R&D-unit van Celltrion zegt: “We zetten al onze middelen en expertise in om deze wereldwijde gezondheidscrisis te overwinnen en zijn blij dat we deze antilichamen sneller hebben geïdentificeerd dan aanvankelijk was gedacht. Deze antilichamen kunnen meerdere epitopen herkennen. Hierdoor wordt de kans van niet-specifieke antigenbinding verhoogd. Gelet op het versnelde ontwikkelingsproces van onze antivirale antilichaambehandeling verwachten we in juli te kunnen overgaan tot de eerste klinische onderzoeken met mensen. We liggen ook op schema bij de ontwikkeling van een ‘superantilichaam’ of een ‘antilichaamcocktail’ en de introductie van een kit voor snelle zelfdiagnose in de zomer van dit jaar.”

Opmerkingen ten behoeve van de editors

Over Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare zet zich ervoor in om innovatieve en betaalbare geneesmiddelen te produceren om de toegankelijkheid van geavanceerde behandelingen voor patiënten te bevorderen. De producten van het bedrijf worden gefabriceerd in hypermoderne faciliteiten voor het kweken van zoogdiercellen, ontworpen en gebouwd in overeenstemming met de cGMP-richtlijnen van de Amerikaanse FDA en de GMP-richtlijnen van de EU. Celltrion Healthcare streeft ernaar hoogwaardige, kosteneffectieve oplossingen te bieden door middel van een uitgebreid wereldwijd netwerk dat zich uitstrekt over meer dan 110 verschillende landen. Meer informatie: https://www.celltrionhealthcare.com/en-us

Over COVID-191

Coronavirussen (CoV) vormen een familie van virussen die ziekten veroorzaken van een eenvoudige verkoudheid tot ernstige aandoeningen als MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) en SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome). Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 is verantwoordelijk voor de ziekte COVID-19. Deze nieuwe stam, ontdekt in 2019, is verantwoordelijk voor de huidige pandemische uitbraak.

Gangbare tekenen van COVID-19 zijn onder meer respiratoire symptomen, koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden. In ernstige gevallen kan besmetting leiden tot longontsteking, ernstig acuut respiratoir syndroom, nierfalen en uiteindelijk overlijden.

Actuele informatie over de uitbraak is te verkrijgen via de Wereldgezondheidsorganisatie, op https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

UITSPRAKEN MET BETREKKING TOT DE TOEKOMST

Bepaalde informatie in dit persbericht betreft uitspraken die betrekking hebben op toekomstige zakelijke en financiële resultaten en toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen met betrekking tot Celltrion/Celltrion Healthcare die mogelijk vallen in de categorie uitspraken met betrekking tot de toekomst (‘forward-looking statements’) in het kader van toepasselijke aandelenwetgeving.

Deze uitspraken zijn mogelijk te herkennen aan woorden of uitdrukkingen als “voorbereiden”, “hopen”, “aankomende”, ”van plan zijn”, “streven”, “te lanceren”, “prepareren”, “eenmaal verkregen”, “zou kunnen”, “met als doel”, “mogelijk”, “eenmaal vastgesteld”, “zullen”, “werken aan”, “verwacht worden”, “beschikbaar komen”, “het potentieel hebben om”, de ontkenning van dergelijke woorden of uitdrukkingen, of andere variaties daarvan of vergelijkbare uitdrukkingen.

Verder kan het voorkomen dat onze vertegenwoordigers mondelinge uitspraken met betrekking tot de toekomst doen. Dergelijke uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en bepaalde aannamen van het management van Celltrion/Celltrion Healthcare met betrekking tot zaken waarop het management in veel gevallen geen invloed kan uitoefenen.

Uitspraken met betrekking tot de toekomst worden gedaan om potentiële beleggers de mogelijkheid te bieden inzicht te verkrijgen in de overtuigingen en meningen van het management met betrekking tot de toekomst, zodat ze deze overtuigingen en meningen kunnen gebruiken als een van de factoren tijdens het evalueren van een belegging. Deze uitspraken vormen geen garantie van toekomstige resultaten en het is niet raadzaam overmatig vertrouwen erop te vestigen.

Aan dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn onvermijdelijk bekende en onbekende risico’s verbonden die ervoor zouden kunnen zorgen dat de werkelijke prestaties en financiële resultaten in toekomstige perioden aanzienlijk afwijken van de verwachtingen met betrekking tot toekomstige prestaties of resultaten die worden uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst.

Hoewel de uitspraken met betrekking tot de toekomst in dit bericht zijn gebaseerd op wat het management van Celltrion/Celltrion Healthcare als redelijke aannamen beschouwt, kan niet worden gegarandeerd dat uitspraken met betrekking tot de toekomst nauwkeurig zullen blijken te zijn, aangezien resultaten en gebeurtenissen in de toekomst wezenlijk kunnen afwijken van de verwachtingen die worden uitgedrukt in dergelijke uitspraken. Celltrion/Celltrion Healthcare neem niet de verplichting op zich uitspraken met betrekking tot de toekomst te actualiseren indien de omstandigheden of de verwachtingen of meningen van het management veranderen, uitgezonderd waar dit verplicht wordt door toepasselijke aandelenwetgeving. De lezer wordt op het hart gedrukt geen overmatig vertrouwen te vestigen op uitspraken met betrekking tot de toekomst.

Referenties

1 Coronavirus. Wereldgezondheidsorganisatie. Beschikbaar op: https://www.who.int/health-topics/coronavirus Voor het laatst geraadpleegd: april 2020

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Meer informatie:
Zuzanna Grzeskiewicz

zgrzeskiewicz@hanovercomms.com
+44 (0) 7506 339043

Sophia Eminson

seminson@hanovercomms.com

+44 (0) 7751 116252

Check out our twitter: @NewsNovumpr