20:47 uur 02-04-2020

Grootste statistisch significant onderzoek naar COVID-19 door 6.200 artsen uit verschillende landen brengt behandelingspatronen aan het licht en plaatst de pandemie in een context

Sermo rapporteert over de doeltreffendheid van hydroxychloroquine, toenemend gebruik van profylaxe; meer dan 80% verwacht 2e uitbraak

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)– Algemene verwarring, tegenstrijdige rapporten, inconsistente tests, en off-label gebruik van bestaande en experimentele geneesmiddelen hebben ertoe geleid dat er geen centrale bron is voor informatie vanuit de frontlinies. Om een gecentraliseerde en dynamische kennisdatabank samen te stellen, heeft Sermo, het grootste wereldwijde peilingbureau voor de gezondheidszorg en sociaal platform voor artsen, gebruikgemaakt van zijn capaciteiten om de resultaten te publiceren van een COVID-19 onderzoek bij meer dan 6.200 artsen in 30 landen. Dit onderzoek werd uitgevoerd in drie dagen tijd. De data die werden verzameld, houden verband met de huidige opties inzake behandeling en profylaxe, het tijdsverloop tot de piek van de uitbraak, ethische keuzes, doeltreffendheid van de overheidsmaatregelen, en nog veel meer. De komende weken zullen meerdere onderzoeksgolven volgen, waaronder een meer grondig onderzoek naar de behandelingen. Voor een overzicht van de resultaten en landen, zie sermo.com.

Belangrijkste bevindingen; Sermo Real Time Barometer *:

Behandelingen & doeltreffendheid

 • De drie door behandelaars meest voorgeschreven behandelingen bij COVID-19 zijn 56% pijnstillers, 41% azithromycine, en 33% hydroxychloroquine
 • Het gebruik van hydroxychloroquine door behandelaars bedraagt 72% in Spanje, 49% in Italië, 41% in Brazilië, 39% in Mexico, 28% in Frankrijk, 23% in de VS, 17% in Duitsland, 16% in Canada, 13% in het Verenigd Koninkrijk en 7% in Japan
 • Hydroxychloroquine werd door COVID-19 behandelaars uit een lijst met 15 opties algemeen geselecteerd als de meest efficiënte behandeling. (37% van COVID-19 behandelaars)

  • 75% in Spanje, 53% Italië, 44% in China, 43% in Brazilië, 29% in Frankrijk, 23% in the VS, en 13% in het Verenigd Koninkrijk
 • De twee meest voorkomende behandelingsregimes voor hydroxychloroquine waren:

  • (38%) 400mg tweemaal daags op dag één; 400 mg per dag gedurende vijf dagen
  • (26%) 400mg tweemaal daags op dag één; 200mg tweemaal daags gedurende vier dagen
 • Buiten de VS werd hydroxychloroquine ook gebruikt bij gediagnosticeerde patiënten met milde tot ernstige symptomen, terwijl het geneesmiddel in de VS het vaakst gebruikt werd voor patiënten die als hoogrisicopatiënt zijn gediagnosticeerd
 • Wereldwijd schreef 19% van de artsen zelf hydroxychloroquine profylactisch voor, of zag dit profylactisch gebruikt worden bij hoogrisicopatiënten, en 8% bij laagrisicopatiënten

Tweede golf van besmettingen

 • De tweede pandemie wordt verwacht door 83% van de artsen wereldwijd, 90% van de artsen in de VS, maar slechts 50% van de artsen in China

Gemiddelde testtijd

 • Gemiddeld duurt een test in de VS 4-5 dagen, en in 10% van de gevallen zijn de resultaten pas beschikbaar na 7 dagen
 • 14% van de artsen in de VS en meer dan 50% van de artsen in heel Europa en Japan beschikken over de testresultaten in 24 uur tijd; in China ontvangen de artsen de testresultaten na 24 uur, terwijl 8% deze ontvangt binnen het uur

Prioriteiten stellen voor behandeling bij tekort aan beademingsapparatuur

 • In alle landen buiten China zijn de belangrijkste criteria om te beslissen wie als eerste een behandeling krijgt met beademingsapparatuur patiënten met de grootste kans op herstel (47%), gevolgd door de meest zieke patiënten en patiënten met een hoog risico van overlijden (21%), en dan eerstehulpverleners (15%)

  • In China werden de prioriteiten omgekeerd en kregen de meest zieke patiënten en patiënten met een hoog risico van overlijden beademingsapparatuur
 • Eerstehulpverleners waren belangrijker in de VS
 • Frankrijk, Japan, en Italië gaf voorrang aan leeftijd
 • Brazilië en Rusland gaven voorrang aan patiënten met een hoger risico

Tijdsverloop piek & restrictieve maatregelen

 • In de VS gaf 63% van de artsen het advies dat de restrictieve maatregelen binnen zes of meer weken vanaf nu kunnen opgeheven worden en 66% is van oordeel dat de piek nog minstens 3-4 weken op zich zal laten wachten

Voor de volledige methodologie, klik hier.

“Dit is een schatkamer van wereldwijde kennis voor beleidsmakers. Artsen zouden meer inspraak hebben in de manier waarop we deze pandemie aanpakken, en ze zouden snel met elkaar en met de ter wereld informatie kunnen uitwisselen,” aldus Peter Kirk, CEO, Sermo. “Censuur van de media en de medische gemeenschap in sommige landen, in combinatie met bevooroordeelde en slecht opgezette onderzoeken, zorgen voor een vertraging van oplossingen voor de pandemie. We nodigen artsen overal ter wereld uit om mee te werken om beleidsmakers, hun collega’s en het publiek te informeren.”

*Resultaten bieden fysieke observaties, maar zijn geen vervanging voor officiële medische richtlijnen.

Methodologie

Resultaten worden gerapporteerd voor individuele landen met een minimale steekproefgrootte van 250. Deze steekproefgrootte levert puntschattingen op met een nauwkeurigheid van +/- 6% bij een betrouwbaarheid van 94%. De dertig landen die deel uitmaakten van het onderzoek waren de Verenigde Staten, Canada, Argentinië, Brazilië, Mexico, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, België, Nederland, Zweden, Turkije, Polen, Rusland, Finland, Ierland, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, Griekenland, Taiwan, Japan, Zuid-Korea, Australië, China, India en Hongkong. Er werd geen incentive aangeboden aan de respondenten. Volledige methodologie.

Over Sermo

Sermo is het grootste bedrijf voor gegevensverzameling en sociaal platform voor artsen, dat 1,3 miljoen zorgverleners in 150 landen bereikt. Het platform biedt artsen de kans om op anonieme wijze van gedachten te wisselen over geneeskunde in de praktijk, om behandelingsopties te beoordelen via ons eigen Drug Ratings platform, om collectief een oplossing te vinden voor patiëntencasussen, en om deel te nemen aan medisch marktonderzoek. Voor meer informatie, zie sermo.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media:
Niki Franklin

Racepoint Global in naam van Sermo

+1 617 624 3264

Sermo@racepointglobal.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr