06:20 uur 03-12-2019

Everbridge geselecteerd voor beheer van landelijk rampenwaarschuwingsplatform in Peru voor 37 miljoen inwoners en jaarlijkse bezoekers

Toewijzing in Peru onderstreept de wereldwijd leidende positie van Everbridge op het gebied van waarschuwingssystemen voor de bevolking met landelijke overeenkomsten in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en Azië en Oceanië

BURLINGTON, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)– Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), wereldwijd leider op het gebied van calamiteitenbeheer, heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf is geselecteerd door het Peruviaanse Ministerie van Transport en Communicatie (MTC) voor het beheren van het nationale Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate), het Peruviaanse systeem om de bevolking vroegtijdig te waarschuwen voor dreigende calamiteiten. Het nieuws volgt op de afronding van contractbesprekingen met het MTC waarover Everbridgeeerder heeft bericht in september, zonder de naam van het land te noemen. De toewijzing onderstreept de wereldwijd leidende positie van Everbridge op het gebied van waarschuwingssystemen voor de bevolking met overeenkomsten in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en Azië en Oceanië.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20191202006014/nl/

(Photo: Business Wire)

(Photo: Business Wire)

Nadat Sismate is geïmplementeerd, wordt het geactiveerd zodra het Peruviaanse nationale instituut voor burgerbescherming een grootschalig incident detecteert. Het systeem is gebaseerd op Everbridge Public Warning en stuurt cruciale berichten naar mobiele telefoons, voor, tijdens en na de noodsituatie. Sismate-berichten kunnen ook worden gebruikt voor oefeningen en om zoek- en reddingsoperaties te ondersteunen. Sismate is ontworpen om meer dan 37 miljoen mensen te kunnen bereiken, waaronder de 33 miljoen inwoners van Peru en de 4 miljoen jaarlijkse bezoekers.

“Deze technologie vormt een mijlpaal op het gebied van risico- en calamiteitenbeheer op landelijk niveau door de combinatie van gemeenschappelijke inspanningen van verschillende instanties en burgers,” zo verklaarde Virginia Nakagawa, onderminister van Communicatie, tegen El Economista.

“Everbridge beschouwt het als een eer het landelijke waarschuwingssysteem van Peru te ondersteunen,” aldus David Meredith, Chief Executive Officer van Everbridge. “Peru behoort nu tot het groeiende aantal landen dat ervoor heeft gekozen samen te werken met Everbridge voor de implementatie van een landelijk systeem voor de bescherming van de bevolking en bezoekers n een omgeving van sterk toenemende dreigingen.”

Het Everbridge-platform wordt gebruikt door meer lokale, staats- en landelijke overheden verspreid over de hele wereld dan welke ander oplossing dan ook. Het biedt de mogelijkheid meer dan 500 miljoen mensen te bereiken in meer dan 200 landen. Everbridge Public Warning wordt naast Peru ook op landelijke schaal ingezet in Zweden, IJsland, Nederland, Singapore, Griekenland en een aantal van de grootste staten in India om de mobiele populatie te bereiken. Ook wordt het systeem momenteel geïmplementeerd in Australië. Everbridge is de eerste leverancier van waarschuwingssystemen voor de bevolking die vier EU-landen ondersteunt in het kader van het recente besluit van de EU om lidstaten te verplichten uiterlijk in juni 2022 een waarschuwingssysteem voor de gehele bevolking te implementeren.

Everbridge Public Warning is de enige multichannel-oplossing waarbij landen zelf kunnen kiezen welke combinatie van communicatiemethoden ze wensen te gebruiken in geval van calamiteiten. Het bevolkingswaarschuwingssysteem van Everbridge kan worden gebruikt voor communicatie tijdens alle fasen van een incident, maakt gebruik van locatiegegevens (statische locatie, laatst bekende locatie en verwachte locatie), biedt mogelijkheden voor gerichte tweewegcommunicatie en stelt landen in staat waarschuwingen zowel zo snel mogelijk als met een zo breed mogelijk bereik te verzenden, om de volledige bevolking en alle bezoekers te bereiken.

Over Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) is een internationaal softwarebedrijf dat softwaretoepassingen voor grote ondernemingen levert voor het automatiseren en versnellen van de operationele respons op kritieke gebeurtenissen om de veiligheid van mensen te beschermen en bedrijven aan het werk te houden. Tijdens bedreigingen van de openbare veiligheid, zoals actieve schietincidenten, terroristische aanvallen of extreme weersomstandigheden, alsmede kritieke incidenten voor het bedrijfsleven, zoals IT-storingen, cyberaanvallen of andere incidenten zoals terugroepacties of verstoringen van de supply chain, vertrouwen 4800 klanten uit verschillende landen op het Critical Event Management-platform van het bedrijf om snel betrouwbare informatie over dreigingen te verzamelen en te evalueren, te bepalen welke mensen gevaar lopen en welke hulpverleners kunnen helpen, de uitvoering van vooraf opgestelde communicatieprocessen te automatiseren voor middel van veilige berichtgeving via 100 verschillende communicatieapparaten, en de voortgang van de uitvoering van responsplannen te volgen. In 2018 werden meer dan 2,8 miljard berichten verzonden via het platform. Het platform biedt de mogelijkheid meer dan 500 miljoen mensen in meer dan 200 landen en gebieden te bereiken, waaronder de volledige mobiele populatie op landelijk schaal in Australië, Zweden, Nederland, Singapore, Griekenland en een aantal van de grootste staten in India. Tot de toepassingen voor essentiële communicatie en veiligheid van ondernemingen behoren Mass Notification, Incident Management, Safety Connection™, IT Alerting, Visual Command Center®, Public Warning, Crisis Management, Community Engagement™ en Secure Messaging. Everbridge levert diensten aan 9 van de 10 grootste steden in de VS, 8 van de 10 grootste in de VS gevestigde investeringsbanken, 46 van de 50 drukste luchthavens in Noord-Amerika, 6 van de 10 grootste internationale adviesbureaus, 6 van de 10 grootste autofabrikanten, alle 4 van de grootste internationale accountantsbedrijven, 9 van de 10 grootste in de VS gevestigde zorgleveranciers en 5 van 10 grootste in de VS gevestigde zorgverzekeraars. Everbridge is gevestigd in Boston en Los Angeles en beschikt verder over kantoren in Lansing, San Francisco, Peking, Bangalore, Calcutta, Londen, München, Oslo, Singapore, Stockholm en Tilburg. Voor meer informatie, zie www.everbridge.com, lees het blog van het bedrijf en volg het bedrijf op LinkedIn, Twitter en Facebook.

Opmerking betreffende uitspraken met betrekking tot de toekomst

Dit persbericht bevat uitspraken met betrekking tot de toekomst (“forward-looking statements”) in de zin van de “safe harbor”-bepalingen van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uitspraken over de verwachte mogelijkheden en groeitrends voor onze toepassingen voor essentiële communicatie en veiligheid van ondernemingen en onze bedrijfsactiviteiten in het algemeen, onze mogelijkheden op de markt, onze verwachtingen met betrekking tot de verkoop van onze producten, ons doel om marktleider te blijven en het aantal markten waarin we klanten proberen te verkrijgen te vergroten, en verwachtingen met betrekking tot de impact daarvan op onze financiële resultaten. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn verricht op de datum van dit persbericht en weerspiegelen onze huidige verwachtingen, schattingen, vooruitzichten en projecties, alsmede de overtuigingen en veronderstellingen van het management. Woorden als “verwachten”, “anticiperen”, “zouden”, “geloven”, “streven”, “projecteren”, “doelen”, “schatten”, “potentieel”, “voorspellen”, “mogelijk”, “zullen”, “kunnen”, “plannen”, variaties of de ontkennende vorm van deze uitdrukkingen en vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze uitspraken met betrekking tot de toekomst aan te duiden. Uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn onderworpen aan diverse risico’s en onzekerheden. In veel gevallen zijn hierbij factoren betrokken waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. Onze daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van hetgeen wordt gesteld of geïmpliceerd in uitspraken met betrekking tot de toekomst als gevolg van een aantal factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: het vermogen van onze producten en diensten om te presteren zoals de bedoeling is en te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten; ons vermogen om nieuwe klanten aan te trekken en te behouden en de verkopen aan bestaande klanten te verhogen; ons vermogen om de verkoop van onze Mass Notification-toepassing te verhogen en/of ons vermogen om de verkopen van onze andere toepassingen te verhogen; ontwikkelingen op de markt voor gerichte en contextueel relevante essentiële communicatie of de daarmee verbonden regulatieve omstandigheden; de nauwkeurigheid van onze inschatting van de mogelijkheden van de markt en onze vooruitzichten van de marktgroei; historisch gezien zijn we niet consistent winstgevend geweest en het is mogelijk dat we niet in staat zijn in de toekomst winstgevend te worden of te blijven; het langdurige en onvoorspelbare verkoopproces voor nieuwe klanten; de inherente aansprakelijkheidsrisico’s verbonden aan de aard van onze bedrijfsactiviteiten; ons vermogen om gekwalificeerd personeel aan te trekken, te integreren en te behouden; ons vermogen om bedrijven en bedrijfsmiddelen die we mogelijk overnemen met succes te integreren; ons vermogen om succesvolle relaties te onderhouden met onze channelpartners en technologiepartners; ons vermogen om onze groei effectief te beheren; ons vermogen om te reageren op druk van de concurrentie; potentiële aansprakelijkheid met betrekking tot privacy en persoonsgegevens; ons vermogen om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen, en de andere risico’s die worden beschreven in de risicofactoren in de documenten die door ons zijn ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ons jaarrapport op formulier 10-K voor het jaar eindigende op 31 december 2018 dat op 1 maart 2019 bij de SEC is ingediend. De in dit persbericht opgenomen uitspraken met betrekking tot de toekomst weerspiegelen onze overtuigingen op de datum van dit persbericht. We hebben niet de intentie en nemen niet de verplichting op ons uitspraken met betrekking tot de toekomst te actualiseren of te herzien, ongeacht of sprake is van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere factoren. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst mogen niet worden beschouwd als een weergave van onze overtuigingen van welke datum dan ook na de datum van dit persbericht.

Alle namen van Everbridge-producten zijn gedeponeerde handelsmerken van Everbridge, Inc. in de VS en in andere landen. Alle overige genoemde product- en bedrijfsnamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaars.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media:
Jim Gatta

Everbridge

jim.gatta@everbridge.com
215-290-3799

Jeff Young

Everbridge

jeff.young@everbridge.com
781-859-4116

Check out our twitter: @NewsNovumpr