01:55 uur 18-07-2019

De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– De Bank of America Corporation (de ‘Onderneming’) heeft zijn aandeelhouders op de hoogte gesteld dat het op 17 juli 2019 een Actueel verslag op Formulier 8-K heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (‘SEC’) waarin de financiële resultaten voor het tweede kwartaal, eindigend op 30 juni 2019 werden aangekondigd, en met melding van een netto-inkomen over het tweede kwartaal van $ 7,3 miljard, of $ 0,74 per verwaterd aandeel.

Financiële hoogtepunten over het 2e kwartaal van 20191

 • Netto-inkomen van $ 7,3 miljard is met 8% gestegen, gestimuleerd door een positief operationeel hefboomeffect en sterke activakwaliteit
 • Verwaterde winst per aandeel van $ 0,74, met 17% gestegen
 • Omzet, na aftrek van rentelasten van $ 23,1 miljard namen toe met 2%

  • De netto rentebaten (NII) stegen met 3% van de verhoogde rentetarieven en de groei van leningen en deposito’s; niet rentedragende inkomsten stegen met bijna 2%
 • Nettorenteopbrengst (FTE basis) van 2,44%, omhoog met 3 basispunten
 • Voorziening voor kredietverlies stabiel tegen $ 857 miljoen

  • Netto oninbare vorderingen bleven op slechts 0,38%
 • Niet rentedragende kosten een bescheiden toename tot $ 13,3 miljard; efficienctiecoëfficiënt verbeterd naar 57%
 • Gemiddelde lening- en leasesaldi in bedrijfssegmenten steeg met $ 34 miljard, of 4%, tot $ 906 miljard

  • Consumenten- en zakelijke leningen elk toegenomen met 4%
 • De totale gemiddelde depositobalans nam toe met $ 75 miljard, of 6%, tot $ 1,4 biljoen
 • $ 6,5 miljard aan gewone aandelen teruggekocht en $ 1,4 miljard aan dividend betaald

  • 112% procent van beschikbaar netto-inkomen uitgekeerd aan gewone aandeelhouders
 • Intrinsieke waarde per aandeel steeg 10% tot $ 26,41 per aandeel

Hoogtepunten van de bedrijfseenheden voor het 2e kwartaal in 2019 1.2

Consumenten

 • Netto-inkomsten stegen met 13% naar $ 3,3 miljard
 • Leningen namen toe met 6% naar $ 296 miljard
 • Deposito’s stegen met 3% naar $ 707 miljard
 • Consumer Investment Assets gestegen met 15% naar $ 220 miljard
 • De efficiëntieverhouding steeg naar 45%
 • 27,8 miljoen actieve gebruikers van mobiel bankieren

Global Wealth and Investment Management (GWIM)

 • Netto-inkomsten stegen met 11% naar $ 1,1 miljard
 • Recordhoogte marge voor belastingen nam toe tot 29%
 • Totale klantenbalansen van $ 2,9 biljoen
 • Leningen stegen met 3%, deposito’s met 7%
 • Netto in het huidige boekjaar tot op heden nieuwe Merrill Lynch-huishoudens toegenomen tot 45%

Globaal bankwezen

 • Netto-inkomen afgenomen met 9% tot $ 1,9 miljard
 • Beleggingskosten over het hele bedrijf stegen tot $ 1,4 miljard (exclusief zelfgeleide deals)
 • De Nr. 1 in Amerikaanse IPO’s door zowel volume als deals3
 • Leningen stegen met 5% tot $ 373 miljard
 • Deposito’s stegen met 12% tot $ 363 miljard

Globale markten

 • Verkoop- en handelsopbrengsten van $ 3,2 miljard inclusief negatieve nettowaarderingsaanpassing debitering (debit valuation adjustment, DVA) verlies van $ 31 miljoen
 • Met uitzondering van netto DVA, zijn de verkoop- en handelsopbrengsten gedaald met 10% tot $ 3,3 miljard

  • FICC 8% gedaald tot $ 2,1 miljard
  • Eigen vermogen gedaald met 13% tot $ 1,1 miljard

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document wordt ook beschikbaar gesteld op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

____________________________

1 Hoogtepunten per bedrijfssegment vergeleken met het kwartaal van het vorige jaar, tenzij anders vermeld. Krediet en depositobalansen worden weergegeven op gemiddelde basis, tenzij anders vermeld.

2 De Corporatie rapporteert de bedrijfsresultaten van zijn vier zakelijke onderdelen en alle overige op basis van een volledig belastbaar equivalent (FTE).

3 Per Dealogic vanaf 1 juli 2019.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Amanda D. Daniel, North Carolina Gecertificeerd Paralegal, Bank of America, Kantoor +1 980.388.5923

Check out our twitter: @NewsNovumpr