12:45 uur 07-07-2019

Verkorte versie van de slotverklaring van de 19e editie van Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence van Le Cercle des économistes

AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk–(BUSINESS WIRE)– Deze slotverklaring van Le Cercle des économistes is een oproep tot rede, tot grotere helderheid en tot actie in het licht van de grote verstoringen van onze tijd. We zien een algemeen verlies aan vertrouwen, dat volgens ons alleen kan worden hersteld door acties op vijf belangrijke gebieden.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20190707005033/nl/

(Graphic: Business Wire)

(Graphic: Business Wire)

1. Herscheppen van de sociale samenhang en weer bij elkaar brengen van territoria

– Wij vragen dat de regering een conferentie organiseert over werkgelegenheidskansen in de toekomst, waarbij alle sociale partners en politieke partijen aanwezig zijn;

– Aanmoediging van alle bestuursniveaus om regelmatig een beroep te doen op burgerconventies, waarvoor deelname verplicht zou moeten zijn en deels bepaald door een willekeurige trekking;

– We vragen dat regio’s de architecten worden van grote plannen voor onderwijs en opleiding, die ze zullen financieren door middel van de overdracht van productiebelastingen naar hun competenties;

2. Onze levens weer opeisen

– Instellen, beschermen en respecteren van onafhankelijke instellingen die tot taak hebben het grote publiek te informeren en een permanente instantie voor feitencontrole te creëren. We vragen ook dat de Banque Publique d’Investissements een fonds opricht voor startups op het gebied van feitencontrole;

– Een debat in Europa op gang brengen over de afwijzing van elke vorm van monopolie bij de behandeling, opslag en uitwisseling van gegevens, leidend tot een mogelijke ontmanteling van grote technologiebedrijven;

3. Creëren van een projectgericht Europa

– Creatie van een Frans-Duits agentschap voor samenwerking bij projecten voor baanbrekende technologieën;

– Modernisering van het Europese handelsbeleid door het te concentreren op concurrentiekwesties en door te werken aan een ‘klimaatclub’ die stimulerende belastingmaatregelen aan de grenzen zou kunnen vaststellen. We vragen ook dat de EU/MERCOSUR-overeenkomst voorlopig niet van toepassing wordt verklaard;

4. Nieuwe vormen van internationale samenwerking leven inblazen

– Lancering van een congres van Genève over nieuwe benaderingen ten aanzien van internationale samenwerking;

5. Waarborgen van de veiligheid in de wereld van morgen

– Financiering van de ecologische overgang, hetzij door een grote lening gefinancierd en gegarandeerd door de Europese Unie, hetzij door gebruik te maken van de lage en in potentie dalende rente op schulden;

– Prioriteit geven aan de behandeling van oceaanafval op wereldschaal bij de komende COP25;

– Een partnerschap vormen tussen Europa en Afrika met als doel de toegang tot water en elektriciteit in Afrika de komende 15 jaar te verdrievoudigen;

– Een internationale conferentie over cyberbeveiliging opzetten, die duidelijk definieert wat als een kritieke digitale infrastructuur kan worden beschouwd en elke aanval daarop verbiedt.

Hieronder vindt u de volledige verklaring: Lesrencontreseconomiques.fr

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Quentin Ruffat

0786347887

quentin.ruffat@havas.com