10:30 uur 24-04-2019

Aptorum Group richt Smart Pharma op om zich te concentreren op geautomatiseerde ontdekking van herbestemde geneesmiddelen voor weesziekten en ziekten met een onvervulde medische behoefte

SINGAPORE–(BUSINESS WIRE)– Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) heeft vandaag de oprichting aangekondigd van een nieuwe groep dochterondernemingen, Smart Pharma (‘SmartP’), die haar nieuwe platform voor de ontdekking, modellering en validatie van herbestemde geneesmiddelen, samen het ‘Smart-ACTTM‘-platform genoemd, beheert.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20190424005118/nl/

(Photo: Business Wire)

(Photo: Business Wire)

Smart-ACTTM staat voor Accelerated Commercialization of Therapeutics (versnelde commercialisering van therapeutica) en omvat de allernieuwste technologie voor het systematisch screenen van bestaande goedgekeurde medicijnmoleculen tegen geselecteerde therapeutische doelen. Het Smart-ACTTM-platform bestaat met name uit een netwerk van modules en processen die de effectiviteit van medicijnmoleculen tegen ziekten simuleren voor de voorspelling en selectie van de uitkomst. Het Smart-ACTTM-platform richt zich in eerste instantie op het screenen van medicijnmoleculen voor weesziekten of onvervulde medische behoeften.

Tot op heden heeft SmartP onder het recentelijk opgerichte Smart-ACTTM -platform met succes 1615 verbindingen gescreend tegen 3 therapeutische doeleiwitten die gerelateerd zijn aan een slechte prognose van neuroblastoom (‘NB’). NB is een vorm van kanker die zich vormt in bepaalde soorten zenuwweefsel en meestal in de bijnieren, evenals in de wervelkolom, de borst, de buik of de nek. De voorlopige resultaten van het Smart-ACTTM-platform hebben nu een aantal potentiële herbestemde kandidaat-geneesmiddelen geïdentificeerd die veelbelovend zouden kunnen zijn tegen een dergelijke ziekte. SmartP zal vervolgens doorgaan met het verder uitvoeren van in vitro en in vivo validatie van deze kandidaten door samenwerking met Aptorum Group Limited om het gebruik van de kandidaten voor een dergelijke nieuwe indicatie te beoordelen en te valideren.

Herbestemming van geneesmiddelen omvat meestal het gebruik van een goedgekeurd medicijn of een medicijn dat in ontwikkeling is voor een andere indicatie dan die waarvoor het oorspronkelijk werd ontwikkeld. De veiligheidsprofielen en CMC-perspectieven van deze medicijnmoleculen zijn doorgaans goed vastgesteld en daarom is herbestemming van geneesmiddelen een benadering met een lager risico voor het ontdekken/ontwikkelen van geneesmiddelen. Een van de bekendere voorbeelden van de succesvolle herbestemming van geneesmiddelen is thalidomide, dat oorspronkelijk werd ontwikkeld voor de behandeling van ochtendmisselijkheid, maar vanwege de geboorteafwijkingseffecten uit de handel werd genomen. Later werd het herbestemd voor de behandeling van multipel myeloom.

SmartP streeft ernaar om maximaal 10 herbestemde kandidaat-geneesmiddelen per jaar te ontdekken onder het Smart-ACTTM-platform, dat zijn bibliotheek van intellectueel eigendom zal blijven ontwikkelen en verrijken voor dergelijke ontdekkingen.

Meer informatie over het Smart-ACTTM-platform is te vinden op onze website: http://www.smtph.com.

De oprichter van Aptorum Group en Smart Pharma, dhr. Ian Huen verklaarde: “Ons Smart-ACTTM-platform is een nieuw hulpmiddel dat volgens ons de industrie voor herbestemming en ontdekking van geneesmiddelen, die traditioneel gebaseerd is op verspreide en serendipische ontdekkingen, volledig transformeert. In plaats daarvan is ons Smart-ACTTM-platform gebaseerd op geautomatiseerde processen om systematische screening en voorspelling van medicijnmoleculen uit te voeren om de commercialisering van therapeutische middelen te versnellen, met de initiële focus op weesziekten en onvervulde medische behoeften. Aptorum Group is erg enthousiast over de ontwikkeling van Smart Pharma, waarmee het actief op zoek gaat naar mogelijkheden voor samenwerking en co-ontwikkeling met de bredere industrie.”

Over Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) is een farmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling en commercialisering van een breed scala aan therapeutische en diagnostische technologieën om onvervulde medische behoeften aan te pakken. Aptorum Group streeft naar therapeutische en diagnostische projecten op het gebied van neurologie, infectieziekten, gastro-enterologie, oncologie en andere ziektegebieden, evenals niet-therapeutische gebieden zoals chirurgische robotica en de activiteiten van haar medische kliniek in Hong Kong, Talem Medical, met de initiële focus op de behandeling van chronische ziekten als gevolg van de moderne sedentaire levensstijl en de vergrijzing van de bevolking.

Ga voor meer informatie over Aptorum Group naar www.aptorumgroup.com.

Over Smart Pharma

De holdingmaatschappij van Smart Pharma, SMTPH Limited, en haar groepsmaatschappijen die 100% dochterondernemingen van Aptorum Group Limited zijn, richten zich op het inzetten van het Smart-ACTTM-platform om een revolutie teweeg te brengen in de ontdekking en ontwikkeling van farmaceutische producten.

Ga naar www.smtph.com voor meer informatie over Smart Pharma.

Disclaimer en toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen met betrekking tot Aptorum Group Limited en haar toekomstige verwachtingen, plannen en vooruitzichten die ‘toekomstgerichte verklaringen’ vormen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Voor dit doel kunnen alle hierin opgenomen verklaringen die geen verklaringen van historische feiten zijn, worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen. In sommige gevallen kunt u toekomstgerichte verklaringen identificeren aan de hand van termen als ‘kan,’ ‘moet,’ ‘verwacht,’ ‘plant,’ ‘anticipeert,’ ‘kunnen,’ ‘van plan zijn,’ ‘streven,’ ‘projecteert,’ ‘overweegt,’ ‘gelooft,’ ‘schat,’ ‘voorspelt,’ ‘potentieel’ of ‘doorgaan,’ of het negatieve van deze termen of andere soortgelijke uitdrukkingen. Aptorum Group heeft deze toekomstgerichte verklaringen grotendeels gebaseerd op haar huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen en trends waarvan zij meent dat ze van invloed kunnen zijn op haar activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden enkel op de datum van dit persbericht en zijn onderhevig aan een aantal risico’s, onzekerheden en veronderstellingen, inclusief maar niet beperkt tot risico’s verbonden aan de aangekondigde management- en organisatieveranderingen, de voortgezette dienstverlening en beschikbaarheid van sleutelpersoneel, haar vermogen om het productassortiment uit te breiden door extra producten aan te bieden voor extra consumentensegmenten, de verwachte groeistrategieën, verwachte trends en uitdagingen van het bedrijf in haar sector, en haar verwachtingen ten aanzien van en de stabiliteit van de supply chain, en de risico’s die vollediger beschreven staan in Formulier 20-F van Aptorum Group en andere documenten die Aptorum Group mogelijk in de toekomst bij de SEC zal indienen. Aptorum Group aanvaardt geen verplichting om enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Voor Aptorum Group Limited
Contact
Investor Relations en Media
Tel.: +852 2117 6611
E-mail: investor.relations@aptorumgroup.com
Website: http://www.aptorumgroup.com

Voor Smart Pharma
Contact
Verzoek om informatie
Tel.: +852 2117 6611
E-mail: info@smtph.com
Website: http://www.smtph.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr