14:36 uur 05-04-2019

Frauduleus Ecuadoraans Vonnis Niet Afdwingbaar Tegen Chevron’s Canadese Dochteronderneming

Het Hooggerechtshof van Canada Verwerpt Verzoek tot Heropening van Afgewezen Geding

SAN RAMON, Californië–(BUSINESS WIRE)– Het Hooggerechtshof van Canada heeft een herzieningsverzoek omtrent een in Ecuador aan Chevron Corporation, opgelegde claim van 9,5 miljard Amerikaanse dollar afgewezen. Het Beroepshof van Ontario oordeelde eerder al dat het Ecuadoriaanse vonnis niet afdwingbaar is tegen Chevron Canada Limited, een indirecte dochteronderneming van Chevron Corporation. Het eerdere oordeel, dat nu definitief is, verwierp alle claims tegen Chevron Canada Limited. Het Beroepshof stelde dat Chevron Canada Limited een afzonderlijke entiteit van Chevron Corporation is en dat haar aandelen en bedrijfsmiddelen niet kunnen worden geclaimd door degenen die het frauduleuze Ecuadoriaanse vonnis willen afdwingen. Amerikaanse rechtbanken en een international tribunaal in Den Haag waren het eerder al eens dat het Ecuadoriaanse vonnis tot stand was gekomen door fraude, omkoping en corruptie.

“We zijn tevreden dat het hoogste gerechtshof in Canada een einde heeft gemaakt aan de pogingen van de advocaten van de aanklagers om hun corrupte Ecuadoriaanse vonnis tegen de indirecte dochteronderneming van Chevron in Canada af te dwingen,” zei R. Hewitt Pate, vicepresident en juridisch directeur van Chevron Corporation. “Canadese rechtbanken hebben de pogingen van de aanklagers om het oordeel van Amerikaanse rechtbanken – dat het Ecuadoriaanse vonnis tegen Chevron tot stand is gekomen door omkoping, fraude en andere gangsterpraktijken – afgewezen. Iedere verdere poging van de advocaten van de aanklagers om deze rechtszaak in Canada voort te zetten, zou misbruik van het Canadese rechtssysteem en verspilling van rechterlijke middelen betekenen.”

Omdat Chevron Corporation nooit bedrijfsmiddelen in Ecuador heeft gehad, proberen de aanklagers onder leiding van de veroordeelde afperser en geschorste advocaat Steven Donziger het Ecuadoriaanse vonnis in andere rechtsgebieden af te dwingen. Donziger en zijn handlangers wilden het vonnis afdwingen tegen zowel Chevron Corporation, dat geen bedrijfsmiddelen in Canada heeft, en Chevron Canada Limited, dat geen onderdeel uitmaakte van de Ecuadoriaanse rechtszaak. De beslissing van vandaag bevestigt voor eens en altijd dat de fraudeurs de aandelen en bedrijfsmiddelen van Chevron Canada Limited niet kunnen najagen.

In september werden Chevron en indirecte dochteronderneming Texaco Petroleum Company in het gelijk gesteld door een internationaal tribunaal aan het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag, dat oordeelde dat de Republiek Ecuador zijn verplichtingen onder internationale verdragen, investeringsovereenkomsten en internationaal recht had geschonden. In een unanieme uitspraak door een panel waarvan ook een door de Republiek Ecuador gekozen arbiter deel uitmaakte, besloot het tribunaal dat een claim van 9,5 miljard dollar tegen Chevron in Lago Agrio (Ecuador) in 2011 tot stand was gekomen door fraude, omkoping en corruptie. De claim was bovendien gebaseerd op vorderingen die jaren eerder al waren beslecht en vrijgegeven door de Republiek Ecuador. Het tribunaal concludeerde dat het frauduleuze Ecuadoriaanse vonnis “internationaal regeringsbeleid schendt” en “niet zou moeten worden erkend of gehandhaafd door de rechtbanken van andere landen.” Deze uitspraak betekent dat Chevron onder internationaal recht niet verplicht is om het Ecuadoriaanse vonnis na te leven.

In 2011 verkregen de aanklagers een vonnis van 9,5 miljard dollar tegen Chevron van een Ecuadoriaanse rechtbank. Maar in 2014 besliste een Amerikaanse federale rechtbank dat het Ecuadoriaanse vonnis het product was van fraude en gangsterpraktijken inclusief afpersing, witwassen, bankfraude, getuigenmanipulatie, rechterlijke omkoping, schending van anticorruptiewetgeving en obstructie van de rechtsgang. De rechtbank verbood handhaving van het Ecuadoriaanse vonnis in de Verenigde Staten. Die beslissing is nu definitief na unanieme bevestiging door een Amerikaans beroepshof en de afwijzing van hoger beroep door het Amerikaanse Hooggerechtshof.

In 2018 werd Donziger geschorst als advocaat in de staat New York en in Washington DC vanwege zijn onrechtmatig handelen in het verkrijgen van het Ecuadoriaanse vonnis.

Wereldwijde pogingen van de aanklagers om het vonnis te handhaven in andere rechtsgebieden liepen ook op niets uit:

  • In november 2017 wees het Braziliaanse Hooggerechtshof een poging om het Ecuadoriaanse vonnis in Brazilië te handhaven unaniem af. De plaatsvervangend openbare aanklager van Brazilië verklaarde dat het vonnis “op onrechtmatige wijze en in het bijzonder door middel van deplorabele daden van corruptie” was uitgevaardigd.
  • Deze verklaring kwam na de uitspraak van een Argentijnse rechtbank in oktober 2017, die ook erkenning van het Ecuadoriaanse vonnis afwees. In juli 2018 werd deze beslissing in stand gehouden door een Argentijns beroepshof, dat verwees naar een gebrek aan jurisdictie.
  • In december 2015 vaardigde het Hooggerechtshof van Gibraltar een vonnis uit tegen Amazonia Recovery Ltd. Dit in Gibraltar gevestigde bedrijf was opgezet door de advocaten en investeerders van de aanklagers om geldstromen voortvloeiend uit het Ecuadoriaanse vonnis te ontvangen en verspreiden. Chevron werd 28 miljoen dollar aan schadevergoeding toegekend. Het gerechtshof vaardigde ook een permanent dwangbevel uit dat Amazonia verbood om de zaak tegen Chevron op welke manier dan ook te ondersteunen. In mei 2018 vaardige het gerechtshof een soortgelijk oordeel uit tegen bestuurders van Amazonia, Frente de Defensa de la Amazonia en de Ecuadoriaanse advocaat Pablo Fajardo voor hun rol in de pogingen om het Ecuadoriaanse vonnis te handhaven. Chevron werd nu 38 miljoen dollar aan schadevergoeding toegekend.

Chevron Corporation is één van de meest vooraanstaande geïntegreerde energiebedrijven ter wereld. Door zijn wereldwijd opererende dochterondernemingen is het bedrijf betrokken bij vrijwel ieder facet van de energie-industrie. Chevron exploreert, produceert en transporteert ruwe olie en aardgas; raffineert, vermarkt en distribueert transportbrandstoffen en smeermiddelen; vervaardigt en verkoopt petrochemicaliën en additieven; wekt energie op en ontwikkelt en benut technologieën die waarde toevoegen in ieder aspect van de activiteiten van het bedrijf. Chevron is gevestigd in San Ramon, Californië (VS) Meer informatie over Chevron is te vinden op www.chevron.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Sean Comey – +1 925-842-5509

of

James Craig – +1 (925) 842-1319