11:21 uur 13-03-2019

CS Global Partners: EY zegt dat staatsburgerschap los staat van fiscaal domicilie

LONDEN–(BUSINESS WIRE)– De CBI Index heeft een rapport gepubliceerd, samengesteld voor toonaangevende internationale belastingadviseurs Ernst & Young (EY), dat belangrijke inzichten verschaft in het onderscheid tussen staatsburgerschap en fiscaal domicilie en de mythe ontkracht dat CBI-programma’s (citizenship by investment), die onder andere worden aangeboden door het Gemenebest Dominica en St Kitts en Nevis, een risico inhouden voor de aangifte van belastingen.

Na een grondige analyse komt EY tot de conclusie dat: (1) staatsburgerschap en fiscaal domicilie twee “onderscheiden” concepten zijn; (2) CBI-programma’s op zich geen belastingontwijking en onjuiste belastingaangifte faciliteren op grond van de CRS; en (3) staatsburgerschap niet relevant is om Dominica, St Kitts en Nevis of St Lucia tot fiscaal domicilie te maken.

Deze bevindingen zijn van belang, omdat ze recente kritiek op CBI-programma’s van organen als de OESO en de Europese Commissie ontkrachten, die grotendeels gebaseerd was op de onterechte gedachte dat CBI-programma’s in feite alleen bedoeld zijn om een nieuw fiscaal domicilie te bieden.

EY heeft historische precedenten en internationale modelverdragen onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat fiscaal domicilie, als concept, “los staat van staatsburgerschap.” Fiscaal domicilie, zo staat te lezen, wordt “vaak bepaald door de persoonlijke sociaaleconomische banden met een land.” Verder wordt gesteld dat in de meerderheid van de gevallen, waaronder bij toepassing van het fiscale modelverdrag van de OESO, wordt gekeken naar fysieke aanwezigheid, een permanente woning, een plaats waar men doorgaans verblijft, of een centrum van vitale belangen, om het fiscale domicilie te bepalen. “Het staatsburgerschap is daarentegen zelden een beslissende factor voor de bepaling van het domicilie.”

In het rapport wordt onderstreept dat CBI een sector is waarin de concepten van fiscale voordelen, fiscaal domicilie en staatsburgerschap vaak – en ten onrechte – met elkaar in verband worden gebracht. Landen kunnen zowel fiscale prikkels als CBI-opties bieden, maar deze staan los van elkaar. Meer gangbare redenen voor het aanvragen van staatsburgerschap zijn volgens het rapport dan ook politieke veiligheid, betere reismogelijkheden, levensstijl en ontsnapping aan vooroordelen.

Dit wordt volgens het rapport ondersteund door de woorden van het OESO, dat in februari 2018 stelde dat CBI-programma’s “in het algemeen niet voorzien in fiscaal domicilie,” en van de Europese Commissie, die in januari 2019 stelde dat “het gebruik van deze programma’s niet neerkomt op belastingontwijking.”

Wat betreft de belastingaangifte conform de CRS, concludeert EY dat “staatsburgerschap geen mogelijkheden zou moeten bieden voor belastingontduiking of -ontwijking, omdat de regels voor belastingaangifte [op grond van de CRS] uitdrukkelijk niet uitgaan van staatsburgerschap als criterium.” Volgens het CRS-implementatiehandboek, zijn “specifieke VS-regels (zoals het gebruik van staatsburgerschap als indicatie voor het fiscaal domicilie) […]” verwijderd uit de CRS.

De Caribische CBI-rechtsgebieden Dominica en St Kitts en Nevis worden in het rapport van EY aangehaald om te laten zien dat fiscaal domicilie niet kan worden verkregen door staatsburgerschap op zich. Het rapport laat zien dat in Dominica de hoeveelheid tijd die wordt doorgebracht op het eiland – niet het staatsburgerschap – het criterium is waarop fiscaal domicilie is gebaseerd. In St Kitts en Nevis wordt onderscheidt gemaakt tussen een tijdelijke ingezetene en een ingezetene (die een bepaalde belastingplicht kan hebben) op grond van de hoeveelheid tijd die wordt doorgebracht in de federatie en het doel van het verblijf. Over de Cariben in het algemeen, zegt EY: “Hoewel het vaak voorkomt dat een persoon staatsburger (hetzij door geboorte, hetzij door naturalisatie) is van hetzelfde rechtsgebied als waar deze ingezetene is, is het duidelijk dat staatsburgerschap geen bepalende factor is voor [fiscaal] domicilie […].”

Door publicatie van dit rapport heeft EY een hoognodige toelichting gegeven op het onderscheid tussen staatsburgerschap en fiscaal domicilie, en derhalve tussen staatsburgerschap door investering en fiscale activiteiten, zoals belastingaangifte conform de CRS.

Het rapport van EY is hier te lezen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Thomas Kohn
pr@csglobalpartners.com
+(44)2073184343
www.csglobalpartners.com