21:50 uur 28-02-2019

Gegevens van Incyte’s portfolio voor kankeronderzoek worden uitgelicht in zeven abstracts tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de AACR 2019

WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)– Incyte Corporation (Nasdaq: INCY) kondigt aan dat zeven abstracts met gegevens uit haar kankeronderzoekportfolio zullen worden gepresenteerd op de komende jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for Cancer Research (AACR) 2019. De bijeenkomst vindt plaats van 29 maart t/m 3 april 2019 in het Georgia World Congress Center in Atlanta, Georgia.

De geaccepteerde abstracts bevatten gegevens uit klinische onderzoeken met Incyte’s anti-PD-1 monoklonaal antilichaam, INCMGA00121, bij patiënten met gevorderde solide tumoren, evenals preklinische karakterisaties van het programma voor orale, kleinmoleculige PD-L1-remmers en het bijbehorende PD-L1xCD137 bispecifieke antilichaam.

“De gegevens die worden geaccepteerd voor presentatie tijdens de komende jaarlijkse AACR-bijeenkomst tonen onze voortdurende inzet voor het bevorderen van innovatief onderzoek terwijl we nieuwe therapieën voor patiënten met kanker naar voren willen brengen,” verklaarde Dashyant Dhanak, Ph.D., Chief Scientific Officer, Incyte. “In het bijzonder zijn we verheugd om, voor de eerste keer op een belangrijke medische bijeenkomst, vroege gegevens te presenteren over ons orale PD-L1-remmersprogramma, waarvan de hoofdkandidaat, INCB86550, onlangs aan de fase van klinische proeven is begonnen.”

Belangrijke abstracts zijn:

Klinisch

Pharmacodynamic correlates in a phase 1 study of INCMGA00012, a PD-1 antagonistic monoclonal antibody [Farmacodynamische correlaten in een fase 1-studie van INCMGA00012, een PD-1 antagonistisch monoklonaal antilichaam](Abstract #CT085/9, Phase 1 Clinical Trials: Part 3 [Fase 1 klinische proeven: deel 3])

  • Maandag 1 april 2019, 13:00 uur – 17:00 uur ET, Poster Sectie 16

Assessment of flat dosing strategy for INCMGA00012 in patients with advanced tumors [Beoordeling van de strategie voor vlakke dosering voor INCMGA00012 bij patiënten met gevorderde tumoren] (Abstract #LB-268/14, Late-Breaking Research: Experimental and Molecular Therapeutics [Nieuwste onderzoek: experimentele en moleculaire therapeutica])

  • Woensdag 3 april 2019, 8:00 uur – 12:00 uur ET, Poster Sectie 40

Pre-klinisch

Mondelinge presentaties

Novel small-molecule antagonists of the PD-1/PD-L1 axis that mediate cell surface PD-L1 dimerization and internalization [Nieuwe kleinmoleculige antagonisten van de PD-1/PD-L1-as die de PD-L1-dimerisatie en -internalisatie van het celoppervlak mediëren] (Abstract #4483, Novel Therapeutics [Nieuwe therapeutica])

  • Dinsdag 2 april 2019, 15:00 uur – 17:00 uur ET, Georgia Ballroom 3 – Georgia World Congress Center (Building C)

Preclinical characterization of potent and selective oral PD-L1 small-molecule antagonists [Preklinische karakterisatie van krachtige en selectieve orale PD-L1 kleinmoleculige antagonisten] (Abstract #4480, Novel Therapeutics [Nieuwe therapeutica])

  • Dinsdag 2 april 2019, 15:00 uur – 17:00 uur ET, Georgia Ballroom 3 – Georgia World Congress Center (Building C)

Posterpresentaties

A bispecific Fc-silenced IgG1 antibody (MCLA-1452) requires PD-L1 binding to activate CD137 [Een bispecifiek Fc-silenced IgG1 antilichaam (MCLA-145) vereist PD-L1 binding om CD137 te activeren](Abstract #539/3, Therapeutic Antibodies I [Therapeutische antilichamen I])

  • Zondag 31 maart 2019, 13:00 uur – 17:00 uur ET, Poster Sectie 23

An unbiased screen identifies a CD137xPD-L1 bispecific IgG1 antibody with unique T cell activation and binding properties [Een onbevooroordeeld scherm identificeert een CD137xPD-L1 bispecifiek IgG1-antilichaam met unieke T-cel-activering en bindingseigenschappen](Abstract #541/5, Therapeutic Antibodies I [Therapeutische antilichamen I])

  • Zondag 31 maart 2019, 13:00 uur – 17:00 uur ET, Poster Sectie 23

Characterization of human cancer cell line xenografts in humanized mice [Karakterisatie van menselijke kankercellijnxenotransplantaten in gehumaniseerde muizen](Abstract #1050/1, Human in Mouse [Mens in muis])

  • Maandag 1 april 2019, 8:00 uur – 12:00 uur ET, Poster Sectie 4

Volledige sessiegegevens en gegevenspresentatielijsten voor AACR 2019 zijn te vinden op: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/6812.

Over Incyte

Incyte Corporation is een biofarmaceutisch bedrijf gevestigd in Wilmington, Delaware dat zich richt op de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van eigen therapeutische behandelingsmethoden. Ga voor meer informatie over Incyte naar de website van het bedrijf op www.incyte.com.

Volg @Incyte op Twitter op https://twitter.com/Incyte.

Uitspraken met betrekking tot de toekomst

Met uitzondering van de historische informatie die hierin wordt uiteengezet, bevatten de zaken die in dit persbericht worden uiteengezet, inclusief verklaringen met betrekking tot de ontwikkelingspijplijn van het Bedrijf en de presentatieplannen voor de komende jaarlijkse AACR-vergadering, voorspellingen, schattingen en andere toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het Bedrijf en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden waardoor de werkelijke resultaten materieel kunnen verschillen, waaonder onvoorziene ontwikkelingen en de risico’s met betrekking tot de werkzaamheid of veiligheid van de ontwikkelingspijplijn van het Bedrijf, de resultaten van verder onderzoek en verdere ontwikkeling, de hoge mate van risico en onzekerheid in verband met geneesmiddelontwikkeling, klinische proeven en regulerende goedkeuringsprocessen, andere markt- of economische factoren en de vorderingen van concurrenten en de vooruitgang van technologieën; en andere risico’s die van tijd tot tijd gedetailleerd worden vermeld in de rapporten van het Bedrijf, ingediend bij de Securities and Exchange Commission, waaronder het Formulier 10-Q voor het jaar afgesloten op 31 december 2017. Incyte weigert elke intentie of verplichting om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

1 INCMGA0012 gelicentieerd van MacroGenics, Inc.
2 MCLA-145 ontwikkeling in samenwerking met Merus, NV.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media
Catalina Loveman
+1 302 498 6171
cloveman@incyte.com

Beleggers
Michael Booth, DPhil
+1 302 498 5914
mbooth@incyte.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr