13:49 uur 23-01-2019

REPLY-onderzoek naar toekomstige mogelijkheden van kunstmatige intelligentie

LONDEN–(BUSINESS WIRE)– Kunstmatige intelligentie stelt machines in staat een beter inzicht te verkrijgen in de omringende context, waardoor ze in staat worden gesteld beeld, geluid en spraak te herkennen. Dit wordt mogelijk gemaakt door algoritmes voor machinaal leren. Een actueel onderzoek van Reply, uitgevoerd met het trendplatform SONAR, laat zien welke trends op dit gebied nog steeds relevant zijn.

Het onderzoek vestigt de aandacht op bepaalde aspecten van het potentieel van kunstmatige intelligente, ook wel artificiële intelligentie (AI) genoemd, voor de toekomst. Complexe algoritmes, tools voor Edge Computing die de latentieperiodes verkorten en AI-specifieke hardware vormen de basis voor veel nieuwe producten en services voor mobiel computergebruik, het Internet-of-Things (IoT) en mens-machine-interfaces. Er zijn veel verschillende mogelijke scenario’s, en drie trends spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de toekomst van AI als revolutionair concept:

Analyse op basis van AI

In dit tijdperk van digitale transformatie worden beslissingen genomen op basis van gegevens met behulp van technieken voor voorspellende analyse. Ondernemingen in diverse sectoren maken gebruik van oplossingen voor AI-as-a-service van gevestigde leveranciers of start-ups en schaffen steeds vaker ‘kant-en-klare’, op AI gebaseerde zakelijke tools aan, om Amazon-achtige personalisatie, Google-achtige zoekmechanismen en IBM Watson-achtige voorspellingsfuncties te kunnen implementeren.

Interfaces met AI-functionaliteit

Communicatie tussen mens en machine wordt steeds natuurlijker en zou zelfs de plaats kunnen gaan innemen van smartphones en tablets. Technologiereuzen en nieuwkomers zijn beide in een strijd gewikkeld om het ‘volgende platform’ te realiseren, en maken gebruik van AI om hun interfaces te verbeteren. Consumenten kijken niet meer op van gebruikersinterfaces die in staat zijn tot een gesprek – met name spraakgeactiveerde oplossingen – dankzij de vooruitgang op het gebied van natuurlijke taalverwerking. Verder is vooruitgang geboekt op het gebied van emotionele intelligentie en empathische AI. Er komen steeds meer huisrobots die elk kunnen worden geconfigureerd met een eigen ‘persoonlijkheid’.

Intelligente automatisering

Kunstmatige intelligentie wordt ook steeds meer gebruikt voor het automatiseren van cognitieve taken op sterk uiteenlopende gebieden. Geavanceerde AI-systemen worden gebruikt om preventief onderhoud aan industriële apparatuur en faciliteiten effectiever te maken en supplychainprocessen verder te optimaliseren en te automatiseren. Tools voor robotprocesautomatisering (RPA) helpen bij het automatiseren van alledaagse op regels gebaseerde bedrijfsprocessen, zodat bedrijven hun energie kunnen aanwenden voor belangrijkere processen.

Hoewel kunstmatige intelligentie en de verschillende aspecten ervan al volop in de belangstelling staan, staat de ontwikkeling ervan in veel praktische toepassingen nog in de kinderschoenen. In de komende jaren zal voorspellende analyse een grote invloed uitoefenen op de status van machines en installaties door een combinatie van sensoren, IoT-platforms en AI-gestuurde analysetools. Verfijning van interfaces zal de kloof in kunstmatige intelligentie tussen IQ-intensieve interactie en EQ-gestuurde belevingen steeds verder verkleinen en bedrijven in staat stellen tot interactie op een vriendschappelijker, veel persoonlijker niveau. Chatbots voor klantenservice bieden nog een manier om meer tijd over te houden voor relevantere taken die rendement opleveren. AI-procesautomatisering en AI-gestuurde beslissingen zorgen ervoor dat minder tijd hoeft te worden besteed aan alledaagse cognitieve taken.

“We leven in een tijd waarin AI in hoog tempo zijn intrede doet in het dagelijks leven en op de werkvloer. Sommige ontwikkelingen gaan zo snel, dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen wat morgen allemaal mogelijk zal zijn. De drie trends die door SONAR worden onderkend, bieden bedrijven belangrijke pointers voor het aanwenden van nuttige transformaties die nu al mogelijk zijn door algoritmes toe te passen op gegevens” aldus Filippo Rizzante, CTO van Reply.

Het volledige onderzoek is hier te lezen.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] is gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van oplossingen die zijn gebaseerd op nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven die vooraanstaande industriële groepen in Europa in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en diensten, het bankwezen, verzekeringen en openbaar bestuur helpen bij het definiëren en ontwikkelen van bedrijfsmodellen voor nieuwe verschijnselen als big data, cloudcomputing, digitale media en Internet-of-Things. Tot de diensten van Reply behoren: consultancy, systeemintegratie en digitale services. www.reply.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersonen voor de media:
Reply
Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr