11:07 uur 15-01-2019

Henry Schein en Vets First Choice maken Raad van Bestuur voor Covetrus bekend

David E. Shaw gaat dienen als voorzitter van de Raad; Philip Laskawy gaat dienen als Lead Independent Director

MELVILLE, N.Y. & PORTLAND, Maine–(BUSINESS WIRE)– Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) en Vets First Choice hebben vandaag hun vertegenwoordigers aangekondigd die de 11-koppige Raad van Bestuur zullen vormen voor Covetrus, het nieuwe zelfstandige bedrijf dat zal voortkomen uit de geplande spin-off van het Henry Schein Animal Health-bedrijf en de daaropvolgende fusie met Vets First Choice. De fusie zal naar verwachting omstreeks 4 februari 2019 worden voltrokken.

Zoals eerder aangekondigd, wordt David E. Shaw, medeoprichter en voorzitter van Vets First Choice, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Covetrus. Dhr. Shaw heeft bijgedragen aan de opbouw van een aantal succesvolle, op wetenschap gebaseerde bedrijven, waaronder Ikaria en IDEXX, waar hij oprichtende voorzitter en CEO was. Philip A. Laskawy, een voormalige partner, voorzitter en Chief Executive Officer van het accountantskantoor EY LLP, en momenteel de Lead Independent Director in de Raad van Bestuur van Henry Schein, zal optreden als Lead Independent Director van Covetrus. Van de volgende personen wordt ook verwacht dat zij worden benoemd in de andere Raad van Bestuur van Covetrus:

  • Benjamin Shaw, President, Chief Executive Officer van Covetrus en medeoprichter en Chief Executive Officer van Vets First Choice
  • Betsy Atkins, Chief Executive Officer van venture capital-onderneming Baja LLC
  • Deborah G. Ellinger, senior adviseur voor The Boston Consulting Group en voormalig CEO en/of president van vier door private equity gesteunde bedrijven, waaronder Ideal Image
  • Sandra L. Helton, voormalig EVP en Chief Financial Officer van Telephone and Data Systems, Inc.
  • Mark J. Manoff, voormalige partner en vicevoorzitter voor Noord- en Zuid-Amerika van EY
  • Edward M. McNamara, President en mede-oprichter van het bedrijf TeamLaunch, LLC dat ondernemingen opbouwt
  • Steven Paladino, EVP, Chief Financial Officer en bestuurslid van Henry Schein
  • Ravi Sachdev, partner bij Clayton Dubilier & Rice
  • Benjamin Wolin, voormalig Chief Executive Officer en mede-oprichter van Everyday Health en adviseur voor 3L Capital LLC

“Het is onze bedoeling om een Raad te creëren die de expansieve en transformatieve aard van de Covetrus-kans weerspiegelt, en we zijn van mening dat deze groep genomineerden dat bereikt in termen van kwaliteit, diversiteit, onafhankelijkheid en andere capaciteiten,” aldus David Shaw. “Deze groep beschikt over een sterke mix van relevante ervaring, wereldwijde domeinkennis en uitgebreide capaciteiten die de belangrijke raadsfuncties bestrijken die Covetrus zullen helpen haar op technologie gebaseerde dienstenplatform op te schalen over de hele wereld en haar missie ter bevordering van de wereld der diergeneeskunde te verwezenlijken.”

“Het is een eer om de functie van Lead Independent Director op me te nemen en me te voegen bij een team van zulke capabele Directors,” stelde Philip Laskawy. “Bij Covetrus zullen we ons flink inzetten voor een sterke corporate governance terwijl we ons richten op het creëren van een verantwoordelijkheidskader dat de creatie van waarde op de lange termijn bevordert.”

Aanvullende informatie en waar deze te vinden is

Een registratieverklaring op Formulier S-1/S-4 met betrekking tot deze transactie is ingediend bij de SEC, maar is nog niet van kracht geworden. Investeerders en houders van effecten worden dringend verzocht de registratieverklaring en de voorlopige prospectus (inclusief eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop en alle hierin per referentie opgenomen documenten) en eventuele andere relevante documenten die bij de SEC zijn ingediend zorgvuldig door te lezen zodra deze beschikbaar komen, omdat ze belangrijke informatie zullen bevatten over de partijen en de voorgestelde transactie. De registratieverklaring, de voorlopige prospectus en andere relevante documenten die bij de SEC zijn ingediend, kunnen indien beschikbaar kosteloos worden verkregen op de website van de SEC op www.sec.gov. Deze documenten, indien beschikbaar, kunnen ook kosteloos worden verkregen bij Henry Schein, Inc. op schriftelijk verzoek aan Carolynne Borders via Henry Schein, Inc., 135 Duryea Road, Melville, NY 11747. Deze mededeling vormt geen aanbod om te verkopen of een verzoek om een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen, noch zal er enige verkoop van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie onder het effectenrecht van een dergelijk rechtsgebied. Het voorgestelde aanbod zal alleen worden gedaan door middel van een prospectus die voldoet aan de vereisten van Sectie 10 van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

In overeenstemming met de ‘Safe Harbor’-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 doen de partijen de volgende waarschuwende opmerkingen met betrekking tot belangrijke factoren die er onder andere voor kunnen zorgen dat de toekomstige resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen, verwachtingen en veronderstellingen die in deze mededeling worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze uitspraken worden geïdentificeerd door het gebruik van termen als ‘kan,’ ‘zou kunnen,’ ‘verwachten,’ ‘van plan zijn,’ ‘geloven,’ ‘plannen,’ ‘schatten,’ ‘voorspellen,’ ‘projecteren,’ ‘anticiperen’ of andere vergelijkbare termen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen over de voordelen van de transactie, inclusief toekomstige financiële en operationele resultaten, plannen, doelstellingen, verwachtingen en intenties. Alle uitspraken die betrekking hebben op de bedrijfsprestaties, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan wij verwachten dat ze zich in de toekomst zullen voordoen – inclusief verklaringen met betrekking tot verwachte synergieën en het verwachte tijdschema voor het voltooien van de voorgestelde transactie – zijn toekomstgerichte verklaringen.

Alle door ons gedane toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. Daarom moet u niet afgaan op een van deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, prestaties en verwezenlijkingen of industriële resultaten wezenlijk verschillen van enige toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen bijvoorbeeld worden beïnvloed door factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, risico’s die samenhangen met het vermogen om de transactie te voltooien en de timing van het sluiten van de transactie; het vermogen om de vereiste goedkeuringen te verkrijgen; het vermogen om activiteiten en werknemers op succesvolle wijze te integreren; het vermogen om verwachte voordelen en synergieën van de transactie te realiseren; de potentiële impact van de aankondiging van de transactie of de voltrekking van de transactie op relaties, inclusief met werknemers, klanten en concurrenten; het vermogen om belangrijk personeel te behouden; het vermogen om de prestatiedoelstellingen te bereiken; veranderingen in financiële markten, rentevoeten en wisselkoersen van vreemde valuta; en de aanvullende risico’s en factoren die worden besproken in de registratieverklaring, inclusief die welke zijn besproken onder de rubriek ‘Risicofactoren’ in de registratieverklaring. Wij ondernemen geen plicht en zijn niet verplicht om enige in dit document opgenomen toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

Over Henry Schein

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) is een oplossingenbedrijf voor professionals in de gezondheidszorg, ondersteund door een netwerk van mensen en technologie. Met meer dan 22.000 Team Schein-leden die wereldwijd meer dan 1 miljoen klanten bedienen, is het bedrijf ‘s werelds grootste leverancier van bedrijfs-, klinische, technologische en supply chain-oplossingen om de efficiëntie van kantoorhoudende tandartsendierenartsen en artsen te verbeteren. Het bedrijf bedient bovendien tandtechnische laboratoriaoverheids- en institutionele gezondheidszorgklinieken en andere alternatieve zorglocaties.

Henry Schein is een Fortune 500®-bedrijf en een lid van de S&P 500®- en de Nasdaq 100®-index, en haar netwerk van vertrouwde adviseurs voorziet zorgprofessionals van de waardevolle oplossingen die ze nodig hebben om het operationele succes en de klinische resultaten te verbeteren. Het bedrijf biedt klanten exclusieve, innovatieve producten en oplossingen, waaronder praktijkbeheersoftware, e-commerce-oplossingen, speciale en chirurgische producten, evenals een breed scala aan financiële diensten. Henry Schein opereert via een gecentraliseerd en geautomatiseerd distributienetwerk, met een selectie van meer dan 120.000 merkproducten en Henry Schein-huismerkproducten op voorraad, alsook meer dan 180.000 extra producten die als speciale artikelen beschikbaar zijn.

Henry Schein, met hoofdkantoor in Melville, N.Y., heeft activiteiten of gelieerde bedrijven in 34 landen. De omzet van het bedrijf bereikte een record $ 12,5 miljard in 2017 en is gegroeid met een samengesteld jaarlijks percentage van ongeveer 15% sinds Henry Schein in 1995 een beursgenoteerd bedrijf werd. Ga voor meer informatie naar Henry Schein op www.henryschein.comFacebook.com/HenrySchein en @HenrySchein op Twitter.

Over Vets First Choice

Vets First Choice is een innovator op het gebied van technologiegebaseerde diensten die dierenartsen voorzien van inzichten die zijn ontworpen om de betrokkenheid van klanten en de gezondheid van de dierenartspraktijk te vergroten. Het platform van Vets First Choice, dat is geïntegreerd in de workflow van de veterinaire praktijkbeheersoftware, maakt gebruik van inzichten en analyse, klantbetrokkenheids- en apotheekdiensten, en biedt verbeterde medische compliance via proactief receptbeheer. Door rechtstreeks samen te werken met diergeneeskundige praktijken om hiaten in de zorg te beheren, streeft Vets First Choice ernaar om haar dierenartsklanten in staat te stellen nieuwe omzetmogelijkheden te creëren, zich aan te passen aan het veranderende aankoopgedrag van huisdiereigenaren, hun klantrelaties te versterken en de kwaliteit van zorg en gezondheidsresultaten te verbeteren. Ga voor meer informatie naar www.vetsfirstchoice.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

William Durling
Vice President of Corporate Communications
wdurling@vetsfirstchoice.com
603-769-7471

Nicholas Jansen
Vice President of Investor Relations
nicholas.jansen@vetsfirstchoice.com
407-761-8172

Ann Marie Gothard
Vice President, Corporate Media Relations
annmarie.gothard@henryschein.com
631-390-8169

Carolynne Borders
Vice President, Investor Relations
carolynne.borders@henryschein.com
631-390-8105

Check out our twitter: @NewsNovumpr