12:06 uur 10-09-2018

Alibaba maakt opvolgingsplan bekend voor executive chairman

HANGZHOU, China–(BUSINESS WIRE)– Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) heeft bekendgemaakt dat chief executive officer Daniel Zhang op 10 september 2019, precies een jaar na vandaag, Jack Ma zal opvolgen als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Alibaba Group. Dhr. Ma blijft de komende 12 maanden aan als executive chairman van het bedrijf om toe te zien op een soepele overgang van het voorzitterschap naar dhr. Zhang.

Dhr. Ma zal zijn huidige termijn als lid van de Raad van Bestuur van de Alibaba Group voltooien tot de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering in 2020.

Dhr. Ma is partner voor het leven van de Alibaba Partnership en is lid van het partnerschapscomité. De Alibaba Partnership bestaat op dit moment uit 36 partners die tevens lid zijn van het senior management van de Alibaba Group of gelieerde ondernemingen. Op grond van de statuten van de Alibaba Group heeft de Alibaba Partnership het recht een meerderheid van de directieleden te nomineren voor de Raad van Bestuur van het bedrijf.

Dhr. Ma heeft een brief opgesteld voor de klanten, werknemers en aandeelhouders van Alibaba, die aan dit persbericht is toegevoegd.

Brief van Jack Ma, oprichter en executive chairman van de Alibaba Group

Beste Alibaba-klanten, Aliren en aandeelhouders,

Vandaag, op de 19e verjaardag van Alibaba, heb ik opwindend nieuws voor u: met de goedkeuring van onze Raad van Bestuur zal Group CEO Daniel Zhang op 10 september 2019, vandaag over precies een jaar, op de 20e verjaardag van Alibaba, mij opvolgen als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Alibaba Group. Gedurende de komende 12 maanden zal ik in mijn functie van executive chairman nauw met Daniel samenwerken om te zorgen voor een soepele en geslaagde overgang. Daarna blijf ik lid van de Raad van Bestuur van Alibaba tot aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2020.

Ik heb de afgelopen tien jaar veel denkwerk en voorbereiding gestoken in dit opvolgingsplan. Het verheugt me zeer het plan vandaag bekend te kunnen maken, dankzij de steun van de Alibaba Partnership en onze Raad van Bestuur. Ik wil ook mijn speciale dank betuigen aan alle collega’s bij Alibaba en hun gezinnen, omdat uw vertrouwen en steun en onze gezamenlijke inzet over de afgelopen 19 jaar ons hebben klaargestoomd om deze dag met vertrouwen en kracht tegemoet te kunnen zien.

Deze overgang laat zien dat Alibaba klaar is voor de stap naar het volgende niveau van zakelijk bestuur, van een bedrijf dat afhankelijk is van individuen tot een bedrijf dat is gebouwd op uitmuntende organisatorische structuren en een cultuur van talentontwikkeling.

Bij de oprichting van Alibaba in 1999 was ons doel een bedrijf op te bouwen dat China en de wereld trots zou maken en dat 102 jaar zou blijven bestaan en zodoende drie eeuwen zou bestrijken. We waren ons uiteraard wel ervan bewust dat niemand 102 jaar lang bij het bedrijf zou blijven. Een duurzaam Alibaba zou moeten beschikken over een fundament van deugdelijk bestuur, een cultuurgerichte filosofie en een consistente ontwikkeling van talent. Geen enkel bedrijf kan alleen op zijn oprichters overleven. Daarvan zou ik me nog wel het meest bewust moeten zijn. Door de fysieke grenzen aan onze vermogens en energie is niemand in staat de verantwoordelijkheden van een chairman en CEO voor altijd te dragen.

We stelden ons 10 jaar geleden de volgende vraag: hoe kan Alibaba duurzaam blijven groeien nadat Jack Ma afscheid heeft genomen van het bedrijf? We geloofden dat de enige oplossing voor het probleem van de opvolging van het leiderschap van het bedrijf de ontwikkeling was van een bestuurssysteem gebaseerd op een unieke cultuur en mechanismen voor de consistente ontwikkeling van talent en opvolgers. Over de afgelopen 10 jaar hebben we voortdurend aan deze ingrediënten gewerkt.

Als iemand die een onderwijsopleiding heeft genoten, ben ik buitengewoon trots op wat ik heb bereikt. Het is de wens van alle onderwijzers dat hun studenten hen overtreffen. Ik zag het dus als mijn verantwoordelijkheid en die van het bedrijf om leidinggevende functies over te dragen aan jongere, meer getalenteerde mensen, zodat zij onze missie “om het gemakkelijk te maken zaken te doen, waar dan ook” kunnen voortzetten. Het uitvoeren van deze missie om kleine bedrijven, jonge mensen en vrouwen overal ter wereld te helpen, is mijn passie. Dit is niet alleen vanaf het begin onze intentie geweest, maar ik voel me ook gezegend dat ik hiertoe in de gelegenheid werd gesteld. Het verwezenlijken van de droom achter deze missie vraagt om de inzet van heel wat meer mensen dan alleen Jack Ma, en om nimmer aflatende inspanningen van generaties van Aliren.

Alibaba is niet alleen bijzonder door onze zakelijke activiteiten, onze schaal, of wat we hebben bereikt. Het mooiste van Alibaba is dat we elkaar hebben gevonden met een gemeenschappelijke missie en visie. Ons partnerschapssysteem, onze unieke cultuur en ons getalenteerde team hebben gezorgd voor een stevig fundament voor het erfgoed van ons bedrijf. Deze institutionele ingrediënten hebben ervoor gezorgd dat het bedrijf soepel heeft gefunctioneerd in de afgelopen vijf jaar, nadat ik de verantwoordelijkheden van CEO in 2013 had overgedragen.

Het door ons ontwikkelde partnerschapsysteem is een creatieve oplossing voor deugdelijk bestuur en duurzaamheid, aangezien het een oplossing biedt voor diverse uitdagingen waarmee grote bedrijven te maken hebben: doorlopende innovatie, leiderschapsopvolging, toerekenbaarheid en continuïteit van de cultuur. Tijdens het sleutelen aan ons managementmodel hebben we in de loop der jaren geëxperimenteerd met en verbeteringen aangebracht in het juiste evenwicht tussen systemen en individuen. Onze problemen kunnen niet worden opgelost door eenvoudig te vertrouwen op individuen of door blindelings een systeem te volgen. Voor het realiseren van duurzame groei op langere termijn is het juiste evenwicht nodig tussen systeem, mensen en cultuur. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ons partnerschapsysteem en onze inspanningen om onze cultuur te beschermen op den duur zullen kunnen rekenen op de waardering en steun van onze klanten, medewerkers en aandeelhouders.

Al sinds de oprichting van het bedrijf in 1999 hebben we het standpunt gehanteerd dat de toekomst van Alibaba moet zijn gebaseerd op een “overvloed aan talent” om onze managementopvolgingsplannen te kunnen voortzetten. Na jaren van hard werk beschikt Alibaba thans over een groep talenten van wereldklasse, zowel in kwaliteit als kwantiteit. De onderwijzer in mij is enorm trots op ons team, onze leiding en onze unieke missiegerichte cultuur, alsmede het feit dat we doorgaan met het ontwikkelen van uitzonderlijke zakelijke leiders en professioneel talent als Daniel Zhang.

Daniel is al 11 jaar lang verbonden aan de Alibaba Group. Sinds hij de functie van CEO heeft overgenomen, heeft hij blijk gegeven van zijn uitmuntende talent, zijn zakelijke scherpzinnigheid en zijn vastberaden leiderschap. Onder zijn leiding heeft Alibaba 13 opeenvolgende kwartalen consistente en duurzame groei doorgemaakt. Zijn analytische denkvermogen is zonder weerga, hij houdt krachtig vast aan onze missie en visie, hij aanvaardt verantwoordelijkheid met passie, en hij beschikt over de durf om te innoveren en creatieve zakelijke modellen uit te proberen. De Chinese zakelijke nieuwsmedia hebben hem terecht uitgeroepen als de nummer 1 van alle CEO’s in 2018. Om deze redenen hebben hij en zijn team het vertrouwen en de steun weten te winnen van klanten, medewerkers en aandeelhouders. Het in gang zetten van het proces van het overdragen van de Alibaba-scepter aan Daniel en zijn team is de juiste beslissing op het juiste moment, want door mijn samenwerking met hen weet ik dat ze er klaar voor zijn. Ik heb rotsvast vertrouwen in onze volgende generatie van leiders.

Zelf heb ik ook nog vele dromen die ik wil realiseren. Wie mij kent, weet dat ik er niet van hou om stil te zitten. Ik ben van plan om mijn functie als oprichter-partner in de Alibaba Partnership te blijven vervullen en een bijdrage te blijven leveren aan het werk van het partnerschap. Ik wil ook terugkeren naar het onderwijs, waarop ik me zeer verheug omdat het me zoveel plezier geeft. De wereld is groot en ik ben nog jong. Ik wil nieuwe dingen proberen, want niemand weet welke nieuwe dromen werkelijkheid kunnen worden.

Maar ik kan u één ding beloven: Alibaba draaide nooit om Jack Ma, maar Jack Ma is voor altijd verbonden met Alibaba.

Jack Ma
10 september 2018

Over Alibaba Group

De missie van de Alibaba Group is het eenvoudig te maken om zaken te doen, waar dan ook, en het doel van het bedrijf is 102 jaar lang duurzame groei te realiseren. Voor het fiscaal jaar eindigende in maart 2018 meldde het bedrijf een omzet van US$ 39,9 miljard.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

 

Contacts

Media
Alibaba Group
Jennifer Kuperman, 415-595-6916
jennifer.kuperman@alibaba-inc.com
of
Rachel Chan, +852-9400-0979
rachelchan@alibaba-inc.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr