09:33 uur 26-03-2018

Indien u in het verleden bepaalde Petrobras-effecten hebt aangeschaft of anderszins hebt verkregen, hebt u mogelijk recht op een financiële vergoeding op grond van een collectieve schikking.

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)– Pomerantz LLP heeft de volgende verklaring afgegeven met betrekking tot het proces terzake effecten van Petrobras.

Belangrijke juridische kennisgeving van het Amerikaanse districtsgerechtshof voor het zuidelijke district van New York

Er zijn twee voorgestelde schikkingen overeengekomen in een collectieve rechtszaak met betrekking tot effecten, aangespannen door beleggers tegen Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”) en sommige van haar gelieerde ondernemingen, het garantiesyndicaat, externe auditors, en huidige en voormalige directieleden en functionarissen. De Schikkingen hebben betrekking op bepaalde door Petrobras uitgegeven effecten. Petrobras, het aangeklaagde garantiesyndicaat en PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC Brazil”) ontkennen alle aantijgingen van onrechtmatig handelen en het districtsgerechtshof heeft zich niet uitgesproken over wie gelijk heeft.

Indien u hebt gevraagd om uitsluiting in reactie op de eerder toegezonden kennisgeving van aanhangigheid van collectieve rechtszaak van 9 mei 2016, bent u wel inbegrepen in deze Schikking. Indien u niet wilt worden inbegrepen in het Schikkingscollectief, dient u opnieuw uitsluiting aan te vragen.

Ben ik inbegrepen in de voorgestelde Schikkingen? Het is raadzaam de website www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com te bezoeken om te kijken of u bent inbegrepen in het Schikkingscollectief. In het Schikkingscollectief zijn alle personen inbegrepen die:

(a) in de periode van 22 januari 2010 tot en met 28 juli 2015 (de “Collectiefperiode”) Petrobras-effecten hebben aangeschaft of anderszins hebben verkregen, met inbegrip van obligaties die zijn uitgegeven door PifCo en/of PGF op de effectenbeurs van New York of door middel van andere Gedekte Transacties; en/of

(b) obligaties hebben aangeschaft of anderszins hebben verkregen die zijn uitgegeven door Petrobras, PifCo, en/of PGF, in Gedekte Transacties, rechtstreeks in, op grond van en/of herleidbaar tot een openbare emissie op 13 mei 2013 geregistreerd in de Verenigde Staten en/of een openbare emissie op 10 maart 2014 geregistreerd in de Verenigde Staten voordat Petrobras een inkomstenoverzicht voor een periode van ten minste twaalf maanden beginnende na de ingangsdatum van de emissies (11 augustus 2014 in het geval van de openbare emissie van 13 mei 2013 en 15 mei 2015 in het geval van de openbare 10 maart 2014) algemeen beschikbaar stelde aan haar aandeelhouders.

Binnen de context van de Schikkingen betekent “Gedekte Transactie” een transactie die voldoet aan een van de volgende criteria:

(i) transacties in Petrobras-effecten genoteerd voor handel aan de effectenbeurs van New York (“NYSE”);

(ii) transacties in Petrobras-effecten die zijn voltrokken via het giraal systeem van de Depository Trust Company; of

(iii) transacties in Petrobras-effecten waarop het Amerikaanse aandelenrecht van toepassing is, inclusief op grond van de beslissing van het hooggerechtshof in de zaak Morrison v. National Australia Bank, 561 U.S. 247 (2010).

De volledige definitie van het Schikkingscollectief, alsmede volledige lijsten van Petrobras-effecten die voldoen aan de criteria (i), (ii) en (iii) zijn beschikbaar op: www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com.

Waarin voorzien de Schikkingen? Petrobras, het aangeklaagde garantiesyndicaat en PwC Brazil hebben ingestemd met de Schikkingen met een gecombineerde waarde van USD 3 miljard (USD 3.000.000.000,00). De voorgestelde schikking voorziet in een financiële vergoeding afhankelijk van: welke effecten u hebt aangeschaft of verkregen; het aantal in aanmerking komende effecten dat u hebt aangeschaft of verkregen; en wanneer u de in aanmerking komende effecten hebt aangeschaft of verkregen.

Hoe kan ik een vergoeding verkrijgen? Om een betaling te ontvangen dient u een Bewijs van Claim in te dienen met poststempel of indieningsdatum van uiterlijk 9 juni 2018. Ga naar de website en dien online een Bewijs van Claim in, of download het Bewijs van Claim en dien het in per post.

Welke andere opties heb ik? Indien u niet wettelijk gebonden wilt zijn aan de Schikking, dient u uzelf uit te sluiten door een schriftelijk uitsluitingsverzoekformulier in te dienen en ervoor te zorgen dat dit uiterlijk 27 april 2018 in ons bezit is. Indien u uzelf niet uitsluit, doet u afstand van alle eventuele claims die u hebt tegen Petrobras, het aangeklaagde garantiesyndicaat en PwC Brazil, en bepaalde andere vrijgestelde partijen. U kunt bezwaar maken tegen de Schikking door een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen en ervoor te zorgen dat dit uiterlijk 11 mei 2018 in ons bezit is. Het is niet mogelijk uzelf uit te sluiten van en eveneens bezwaar te maken tegen de Schikking. In de uitgebreidere kennisgeving die beschikbaar is op de hieronder vermelde website wordt uitgelegd hoe u uzelf kunt uitsluiten en hoe u bezwaar kunt maken. Het gerechtshof zal op 4 juni 2018 een hoorzitting wijden aan de Schikking om te overwegen of definitieve goedkeuring kan worden verleend aan de Schikking en aan een verzoek om advocaatkosten ten bedrage van 9,5% van het totale Schikkingsbedrag, hetgeen neerkomt op een bedrag van USD 285.000.000,00, en een compensatiebedrag van maximaal USD 400.000 voor de vertegenwoordigers van het collectief. U kunt de hoorzitting bijwonen, hetzij in eigen persoon of vertegenwoordigd door een door u aangewezen jurist, maar dat is niet verplicht. Voor meer informatie, inclusief het redres, de voorwaarden en de vrijgave van claims, kunt u bellen naar het onderstaande nummer of een bezoek brengen aan de onderstaande website.

1-855-907-3218
www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

 

 

Contacts

Pomerantz LLP
Jeremy A. Lieberman, Esq., 212-661-1100

Check out our twitter: @NewsNovumpr