12:03 uur 06-03-2018

Barometer van EurObserv’ER rapporteert 17% hernieuwbare energie in 2016; nog drie procentpunten te gaan voor 2020 doelstelling van de Europese Unie (20% hernieuwbaar)

Gratis download:https://www.eurobserv-er.org/pdf/annual-overview-2017-en-renac/

EurObserv’ER publiceert de 17euitgave van deState of Renewable energies in Europe

PARIJS–(BUSINESS WIRE)– Belangrijkste bevindingen

In 2016 is de EU dichter bij het bereiken van de hoofddoelstelling van 2020 gekomen, gesteld in de Richtlijn voor hernieuwbare energie. Volgens Eurostat bedroeg het aandeel hernieuwbare energie van het uiteindelijke bruto finaal energieverbruik in de EU in 2016 17%, wat precies twee keer zo hoog is als in 2004 (8,5%), het eerste jaar waarvoor gegevens werden geregistreerd. De EU komt nu nog slechts 3 procentpunten tekort voor haar doelstelling voor 2020 (deze doelstelling bedraagt 20% hernieuwbare energie).

Verschuiving in de arbeidskrachten voor hernieuwbare energie

De werkgelegenheid in 2015 en 2016 is relatief stabiel en robuust, wat onder andere zichtbaar is aan de maak-industrie. Koploperlanden hebben weliswaar nu soms door marktverzadiging slechts een beperkt aantal arbeidsplaatsen door nieuw geïnstalleerde faciliteiten, maar een flinke werkgelegenheid door de onderhoudsactiviteiten voor bestaande installaties en in de productie-industrie. Deze industrietak die levert vaak aan landen elders, zowel binnen de Europese Unie als wereldwijd.

Offshore overtreft onshore windinvesteringen

In 2015 bedroegen de windinvesteringen in EU-28, voor onshore en offshore wind samen, in totaal € 31 miljard en groeiden deze tot € 34 miljard in 2016, wat overeenkomt met een stijging van bijna 10%. Deze toename in windinvesteringen werd voornamelijk aangedreven door offshore wind, dat zelfs de onshore investeringen in 2016 voorbijstreefde.

Webinar

Neem voor meer informatie over de uitkomsten van de Barometer deel aan de webinar op 27 maart om 11:00 uur CEST. Klik hier om te registreren.

Links

Zie het websiteproject voor meer informatie:

https://www.eurobserv-er.org

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

 

Contacts

Observ’ER
Mw. Diane Lescot
+33 (0) 1 44180080
diane.lescot@energies-renouvelables.org

Check out our twitter: @NewsNovumpr