09:24 uur 25-09-2017

Hoe kunnen nieuwe energiemodellen gedeeld worden door middel van blockchain?

De PROSUME Energy Foundation presenteert een innovatief platform dat de ontwikkeling van nieuwe energiegemeenschapsmodellen gaat revolutioneren

ZUG, Zwitserland–(BUSINESS WIRE)– De toekomst van energie is peer-to-peer: PROSUME Energy Foundation onthult momenteel een nieuw revolutionair platform om elektriciteit uit hernieuwbare en fossiele bronnen uit te wisselen. Het verbindt onafhankelijke energieproducenten, consumenten, innoverende nutsbedrijven en energiegemeenschappen in een lokaal gedeelde markt waar elke ‘peer’ vrij kan interageren in een ecosysteem met meerdere huurders.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: http://www.businesswire.com/news/home/20170923005047/nl/

Prosume Energy Foundation (Photo: Business Wire) Prosume Energy Foundation (Photo: Business Wire)

De leden van de Foundation, professionals met een sterke en langdurige ervaring in de energiesector en in blockchain-softwares, hebben een platform ontwikkeld dat veel van de hedendaagse problemen en kansen met betrekking tot de sector voor energiedeling zal aanpakken, zoals ondersteuning voor regelgevingskaders, prijzen op basis van eerlijk beleid en nieuwe energiemodellen en -kansen, netwerkevenwicht, slimme betaling en slimme facturering.

PROSUME is een op blockchain gebaseerd platform dat dankzij zijn eigen gedecentraliseerde en zelfgereguleerde bewakingssysteem zorgt voor een autonome, onafhankelijke en gedigitaliseerde slimme locatie. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om verschillende energiebronnen uit te wisselen en nieuwe energiegemeenschapsmodellen te bevorderen en te versnellen.

“Wij hebben een groot vertrouwen in het model voor het delen van energie op basis van het peer-to-peer-uitwisselingssysteem. Daarom heeft het PROSUME-platform als belangrijkste doel: de meest innovatieve plaats zijn om energiegemeenschappen te ontwikkelen, om iedereen de mogelijkheid te geven om energie uit te wisselen op transparantere, traceerbaardere, toegankelijkere, flexibelere, veerkrachtigere en duurzamere manier” bevestigt Alfredo Giardina, mede-oprichter van PROSUME Energy Foundation.

De drie pijlers van PROSUME kunnen worden samengevat in de symbolische ‘D’:

  • Decentralisatie: zoals elke consument duidelijk kan zien op de energierekening, bestaat het duurste kostenelement in verband met energie uit de distributiediensten en belastingen in plaats van het daadwerkelijke energieverbruik. PROSUME wil nieuwe gedecentraliseerde energiegemeenschapsmodellen bestuderen en ontwikkelen waarbij ‘prosumers’ de belangrijkste actoren zouden worden.
  • Digitalisering: de almaar bewustere consument zou de gehele energiesector kunnen helpen om beter inzicht te krijgen in de wijze waarop energiepieken kunnen worden gecompenseerd, zodat het gehele samenspel ervan het gebruik van hulpbronnen kan optimaliseren en de ontwikkeling van een duurzamer energiebeleid kan bevorderen, waaronder de diversificatie van bronnen, enz.
  • Decarbonisatie: het starten van een fossiel of nucleair bedrijf is vandaag de dag niet langer economisch praktisch; de bedrijven zouden een aantal jaren nodig hebben om de initiële kosten af te schrijven door de hoge investeringen die nodig zijn; bovendien zou een groot deel van de primaire bronnen niet lokaal zijn, waardoor de kosten nog verder worden verhoogd. Daarom zoeken kleine energiebedrijven naar alternatieven door lokale bronnen te exploiteren, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de meest duurzame en hernieuwbare bronnen.

“PROSUME-oplossingen verbeteren de efficiëntie, terwijl de tijd en kosten voor het beheer van de netwerk- en energie-infrastructuren worden verminderd. We streven ernaar om de netwerk- en energielaag te combineren om een op blockchain gebaseerd internet van energie op te bouwen. Hierdoor nemen de storingspunten en de noodzaak van extra hardware af door de aanpassing van genoemde laag bij de integratie met beschikbare en geïnstalleerde technologieën” vervolgt dhr. Giardina.

De missie van de Foundation is om decentraliserende energiemodellen te bevorderen en een energiegemeenschap te stimuleren via de blockchain-softwaretechnologie door middel van de implementatie van beleidsmaatregelen voor peer-to-peer-energieuitwisseling. Hierbij wordt gericht op mogelijke oplossingen voor alle bestaande fysieke en wettelijke barrières van het energiekader, door te investeren in R&D om innovatieve hardware en IvD-apparaten aan te bieden met betrekking tot slimme meting, slimme netwerken, slimme facturering, energierouters en -apparaten.

PROSUME biedt meerdere gemeenschappen de gelegenheid om te interageren en elkaar te ondersteunen, waardoor veel verschillende toepassingen mogelijk zijn. Het werkt als een p2p-energie-uitwisselingsservice op verschillende platforms, zoals een slimme gemeenschap (waardoor mensen kunnen deelnemen aan specifieke bijeengebrachte verzoeken van de vraag naar energie, waarbij de consument uit verschillende energiebronnen kiest, zoals groen, lokaal, fossiel of duurzaam, en tussenpersonen vermijdt), uitwisseling van energieopslag/-transmissie, platform voor elektrische voertuigen, enz.

Extra functionaliteiten worden toegevoegd en geüpgraded naar het PROSUME-platform om diensten te verlenen zoals flexibele marktwerking, visualisatie van de middelen in de gehele waardeketen, integratie van het bedrijfsproces in het regelgevingskader en andere compatibele energietoepassingen, hardware, enz.

Diverse energiebedrijven uit heel Europa hebben al veel belangstelling voor dit project getoond. PROSUME onderhandelt nu over acht verschillende proefprojecten in Duitsland, Frankrijk, Italië, Zweden, Nederland, België en Luxemburg.

De lancering van PROSUME-tokens

PROSUME organiseert een evenement voor de distributie van tokens dat een upgradebare, van ERC20 afgeleide token met de naam PEF op het Ethereum-platform zal aanbieden. De opbrengst van het tokendistributie-evenement zal worden gebruikt om PROSUME-activiteiten ten uitvoer te leggen en het PROSUME-platform te ontwikkelen.

Deze tokens zullen vervolgens ‘prosumers’ in staat stellen om deel te nemen aan een platform waar elektriciteitsmiddelen die door verschillende bronnen en leveranciers worden geleverd, kunnen worden uitgewisseld. Tokens die voor deze ICO worden geaccepteerd zijn ETH (ethereum), BTC (bitcoin) en LTC (litecoin). De Pre-ICO begint op 27 september 2017 en duurt 12 dagen , en biedt ‘early adopters’ en strategische partners de kans om tokens voor ETH, BTC of LTC uit te wisselen met een aanzienlijke bonus (47%).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Prosume
Giovanni Quaglino
pressoffice@prosume.io

Check out our twitter: @NewsNovumpr