09:34 uur 20-07-2017

De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– De Bank of America Corporation (de “Onderneming”) heeft zijn effectenhouders op de hoogte gesteld dat het op 18 juli 2017 een Actueel verslag op Formulier 8-K heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) waarin de financiële resultaten voor het tweede kwartaal, eindigend op 30 juni 2017 werden aangekondigd, en met melding van een netto inkomen over het tweede kwartaal van $ 5,3 miljard, of $ 0,46 per verwaterd aandeel.


Financiële hoogtepunten van Q2-17 (vergeleken met het kwartaal van het vorige jaar, tenzij anders vermeld)

 • Netto-inkomsten namen toe met 10% tot $ 5,3 miljard en EPS steeg met 12% tot $ 0,46, vergeleken met respectievelijk $ 4,8 miljard en $ 0,41
  • De verkoop van de niet-Amerikaanse kredietkaartactiviteiten resulteerde in een winst van $ 103 miljoen na belastingen
 • De omzet, na aftrek van rentelasten, nam toe met 7% tot $ 22,8 miljard van $ 21,3 miljard
  • De netto rente-inkomsten (net interest income, NII) namen toe met 9% tot $ 11,0 miljard, als gevolg van de hogere rentetarieven evenals de toename van leningen
  • Niet uit rente afkomstig inkomen steeg met 6% tot $ 11,8 miljard dollar, hoofdzakelijk gedreven door de verkoop van de niet-Amerikaanse kredietkaartactiviteiten en de hogere investeringskosten, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere winsten uit de verkoop van schuldbewijzen en lagere inkomsten uit aandelen
 • De reserve voor kredietverliezen daalde met 26% tot $ 726 miljoen van $ 976 miljoen. De netto oninbare schulden daalden met 8% tot $ 908 miljoen van $ 985 miljoen; de netto verhouding oninbare schulden daalde van 0,40% naar 0,44%
 • Niet uit rente afkomstig inkomen steeg met 2% tot $ 13,7 miljard
  • Q2-17 bevatte $ 0,4 miljard aan uitgaven voor de gecombineerde impact van bijzondere waardeverminderingen die verband houden met bepaalde datacenters die momenteel worden verkocht en verhoogde ontslagvergoedingen in het kwartaal
  • De efficiëntieverhouding steeg naar 60%
 • Gemiddelde leningssaldi in bedrijfssegmenten steeg met $ 39 miljard, of 5%, tot $ 827 miljard. De totale gemiddelde depositobalans nam toe met $ 44 miljard, of 4%, tot $ 1,26 biljoen
 • Winst op gemiddelde activa 0,93%; winst op gemiddelde gewone aandelen 8,0%; winst op gemiddelde materiële gewone aandelen 11,2%
 • De boekwaarde per aandeel nam toe met 5% tot $ 24,88; materiële boekwaarde per aandeel nam toe met 6% tot $ 17,78
 • Meer dan verdubbelde YTD-kapitaalrendementen vergeleken met voorgaande jaren door netto-terugkoop van aandelen en gemeenschappelijke dividenden


Hoogtepunten per bedrijfssegment voor Q2-17 (vergeleken met het kwartaal van het vorige jaar, tenzij anders vermeld)

Consumenten

 • Nettowinst van $ 2 miljard
 • Leningen namen toe met $ 18,6 miljard, deposito’s met $ 56,3 miljard
 • De activa van Merrill Edge bemiddeling namen toe met 21%
 • Toename van 13% in gebruikers van mobiel bankieren, tot 22,9 miljoen

Global Wealth and Investment Management (GWIM)

 • Record netto-inkomen van $ 804 miljoen
 • Totale klantbalansen stegen $ 198 miljard naar een record van $ 2,6 biljoen
 • Leningen namen toe met $ 9,6 miljard
 • Stromen beheerd vermogen (assets under management, AUM) van $ 28 miljard in Q2-17

Globaal bankwezen

 • Recordomzet van $ 5 miljard
 • Toename leningen van $ 10,7 miljard
 • Beleggingskosten over het hele bedrijf stegen 9% tot $ 1,5 miljard; een record aan advieskosten
 • Nr. 3 in YTD-IB kosten

Globale markten

 • Verkoop- en handelsopbrengsten van $ 3,2 miljard inclusief negatieve netto waarderingsaanpassing debiting (debit valuation adjustment, DVA) van $ 159 miljoen
 • Met uitzondering van netto DVA namen de verkoop en handelsopbrengsten af met 9% ten opzichte van een sterk Q2-16
  • Vast inkomen nam af met 14%
  • Aandelen gestegen met 3%

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website:
http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op
http://www.sec.gov. Een kopie van het document wordt ook beschikbaar gesteld op de website van het National Storage Mechanism op:
http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Bank of America
Michael Pressman, +1 980 386-5083
Assistent
Juridisch Adviseur

Check out our twitter: @NewsNovumpr