09:31 uur 06-07-2017

Frasers Property rondt overname van Catalyst Coop’s aandelencertificaten in Geneba af

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)– Met verwijzing naar het gezamenlijke persbericht van Geneba Properties N.V. (‘ Geneba‘), Catalyst RE Coöperatief U.A. (‘ Catalyst Coop‘) en Frasers Centrepoint Limited (‘ FCL‘ of samen met haar dochterondernemingen, de ‘ FCL Group‘) op 15 april 2017, heeft Geneba vandaag aangekondigd dat een gelieerde onderneming van FCL, Frasers Property Investments (Holland) B.V. (‘ Frasers Property‘), de overname van 86,56% van de aandelencertificaten van Geneba heeft afgerond (de ‘ Overname‘). Binnen een maand vanaf de datum van vandaag zal Frasers Property een eenmalig aanbod in contant geld (het ‘ Eenmalig aanbod‘) doen voor alle resterende uitgegeven en uitstaande certificaten van Geneba tegen een prijs die gelijk is aan die betaald werd aan Catalyst Coop van EUR 3,74 per certificaat 1, na aanpassing voor de gebruikelijke transactiekosten en aanpassingen voorafgaand aan de sluiting zoals gespecificeerd in de transactieovereenkomsten. Geneba verwelkomt Frasers Property als de nieuwe meerderheidshouder van aandelencertificaten van het bedrijf.

De afronding van de overname (de ‘ Afronding‘) betekent dat de benoeming van dhr. Rodney Fehring als lid van de raad van commissarissen, en het ontslag van dhr. Gabriel de Alba, mw. Marian Hogeslag en dhr. Jochen Scharpe als leden van de raad van commissarissen, van kracht is geworden. De raad van commissarissen van Geneba bestaat nu uit dhr. Rodney Fehring, dhr. Gerrit Littel en dhr. Jörn Stobbe.

Gabriel de Alba, voormalig voorzitter van de raad van commissarissen en directeur en partner van The Catalyst Capital Group Inc., stelde:

“Ik wil het managementteam en de medewerkers van Geneba aanbevelen voor de aanzienlijke inspanningen die zij de afgelopen jaren hebben gedaan om het bedrijf operationeel te herbouwen en een echt uniek en winstgevend portfolio van commercieel vastgoed te creëren. Daarnaast heeft de klantgedreven cultuur bij Geneba het bedrijf onderscheiden van haar concurrenten en is dit een belangrijk onderdeel van de prestaties van het bedrijf. Frasers Property is een geweldige partner voor Geneba, gezien de omvang, ervaring en netwerk van deze onderneming. We kijken uit naar het voortdurende succes van Geneba.”

Bovendien zal een van de volledige dochterondernemingen van FCL Group, FCL Treasury Pte. Ltd, Geneba na de Afronding een leningsfaciliteit verstrekken van maximaal EUR 35 miljoen. De leningsfaciliteit wordt gebruikt om (i) de bestaande lening van EUR 15 miljoen van Geneba te herfinancieren met Credit Suisse AG, London Branch, die op 19 augustus 2017 afloopt (de ‘ CS-lening‘), en (ii) andere algemene bedrijfsdoeleinden en incidentele kosten die werden opgelopen als gevolg van de verkoop te financieren. De leningsfaciliteit biedt Geneba een gunstiger prijs in vergelijking met de CS-lening.

Frasers Property is voornemens binnen een maand na de datum van vandaag het eenmalig bod in contant geld voor alle overgebleven uitgegeven en uitstaande certificaten in Geneba te lanceren. Frasers Property zal een informatiememorandum publiceren met gedetailleerdere informatie over het eenmalig aanbod. Geneba zal een informatieve buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders houden om het eenmalig aanbod ten minste zes werkdagen voor het einde van de acceptatieperiode te bespreken.

Over Geneba

Geneba Properties N.V. is een Europees commercieel vastgoedbedrijf dat sinds 2014 zakelijke activiteiten ontplooit en haar hoofdkantoor heeft in Amsterdam, Nederland. Het Bedrijf is eigenaar van en beheert een vastgoedportfolio met een waarde van circa EUR 540 miljoen op 28 februari 2017, bestaande uit langlopend geleased commercieel vastgoed in Duitsland en Nederland.

Geneba’s beleggingsstrategie richt zich op zakelijke vastgoedactiva die de huurders op operationele basis van dienst zijn, zodat ze een ‘thuis voor hun bedrijf’ hebben. De belangrijkste doelen voor investeringen zijn logistieke en lichte industriële gebouwen in Duitsland en Nederland. Geneba’s aandelen worden verhandeld op NPEX. Geneba is onderworpen aan het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten, AFM. Voor meer informatie: www.geneba.com.

______________________________
1 Eenmalig aanbod van EUR 3,74 per certificaat is hoger dan het geschatte eenmalig aanbod van EUR 3,67 per certificaat vermeld in het gezamenlijke persbericht op 15 april 2017, omdat de afgeronde transactiekosten lager zijn dan de geschatte transactiekosten die in aanmerking genomen werden bij de bepaling van het geschatte eenmalige aanbod.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Geneba
Investeerders:
Citigate First Financial
Jan van Ewijk, +31 (0)20 575 4011
Jan.VanEwijk@citigateff.nl
ofMedia:
Gagnier Communications
Dan Gagnier, +1-646-569-5897
dg@gagnierfc.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr