09:36 uur 27-06-2017

Dole Food Company, Inc. maakt de aanvang bekend van een Consent Solicitation voor de 7,25% Senior Secured Notes die vervallen in 2025

WESTLAKE VILLAGE, Californië–(BUSINESS WIRE)– Dole Food Company, Inc, (‘Dole’) heeft vandaag de aanvang bekendgemaakt van een consent solicitation aangaande bepaalde aanpassingen (de ‘aanpassingen’) aan de Indenture, gedateerd op 6 april 2017, tussen Dole, DFC Holdings, LLC (‘holdings’), als garantsteller, de garantstellende groepsmaatschappijen daarvoor, en Wilmington Trust, National Association, als trustee (de ‘trustee’), voor de 7,25% Senior Secured Notes die vervallen in 2025 (de ‘notes’) (de ‘indenture’). Momenteel bedraagt de geaggregeerde uitstaande hoofdsom in notes $ 300.000.000.

Op basis van deze aanpassingen worden holdings vrijgegeven van de garantie op basis van de indenture (en de andere beperkte verplichtingen op basis van de indenture en de waardepapieren (zoals gedefinieerd in de indenture)), in elk geval, zodra een gekwalificeerde IPO wordt voltooid (zoals gedefinieerd in de indenture) met betrekking tot de gewone aandelen van de uitgever, en behoudens de aanzienlijke gelijktijdige (of eerdere) vrijgave van de garantstellingen van de holding volgens de termijnlenings-kredietovereenkomst en doorlopend-kredietovereenkomst (zoals gedefinieerd in de indenture).

De consent solicitation wordt opgesteld op voorwaarde van de ontvangst van goedkeuring van een meerderheid van de houders op 23 juni 2017 voor de geaggregeerde hoofdsom voor de notes (de ‘vereiste toestemming’). De consent solicitation verloopt om 17.00 uur, New York City-tijd, op 6 juli 2017, tenzij deze wordt verlengd (de ‘verloopdatum’).

Dole zal, tijdig na de verloopdatum en naar de tevredenheid of op basis van de kwijtschelding van alle voorwaarden van de consent solicitation, elke houder van de notes die een geldige goedkeuring (en geen intrekking) heeft gegeven ten behoeve van de aanpassingen een contante betaling (de ‘toestemmingsvergoeding’) geven van $ 2,50 voor elke $ 1000 hoofdsom in notes met betrekking tot de toestemming die is afgegeven.

De aanpassingen worden geëffectueerd na, en zijn geldig op het moment van uitvoering van een aanvullende indenture. Dole stelt zo snel als praktisch mogelijk de uitvoering van een aanvullende indenture voor na het verkrijgen van de vereiste toestemming. Op dat moment worden de aanpassingen die zijn geëffectueerd door de aanvullende indenture geldig en kunnen goedkeuringen niet langer meer worden ingetrokken.

Houders van de notes moeten refereren naar de Consent Solicitation Statement voor een volledige verklaring van algemene voorwaarden voor de toestemmingsaanvragen, gedateerd op 26 juni 2017 (de ‘Consent Solicitation Statement’). Deze wordt op de vastleggingsdatum naar alle houders van de notes gestuurd.

De aanvragende vertegenwoordiger voor de consent solicitation is Morgan Stanley & Co. LLC. Vragen aangaande de consent solicitation kunnen worden gedaan bij Morgan Stanley & Co. LLC. ter attentie van: Liability Management Group via +1-(800) 624-1808 (gratis) of +1-(212) 761-1057. Global Bondholder Services Corporation is de informatievertegenwoordiger aangaande de consent solicitations. Aanvragen voor hulp bij het leveren van toestemmingen of voor extra kopieën van het consent solicitation statement moeten worden gericht aan de informatievertegenwoordiger via +1-(866) 470-3900 (gratis), +1-(212) 430-3774 (banken en brokers) (collect) of contact@gbsc-usa.com.

Deze aankondiging is geen aanbod of verzoek om effecten te kopen. De consent solicitation wordt alleen uitgevoerd door de Consent Solicitation Statement, en valt onder de hierin vermelde algemene voorwaarden.

Dit persbericht bevat ‘forward-looking statements’, in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die onderworpen zijn aan risico’s en onzekerheden. Forward-looking statements, die gebaseerd zijn op de huidige verwachtingen van de directie, zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik van termen zoals ‘kan’, ‘zal’, ‘verwacht’, ‘gelooft’, ‘is van plan’, ‘anticipeert’ en soortgelijke uitdrukkingen. De mogelijke risico’s en onzekerheden waardoor de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van die hierbij zijn uitgedrukt of geïmpliceerd omvatten onder meer: met het weer samenhangende verschijnselen; de reacties van de markt op volumedruk van de industrie; voorraden en prijzen van producten en grondstoffen, energievoorziening en prijsstelling; veranderingen in rente en valuta-wisselkoersen; economische crises; veiligheidsrisico’s in ontwikkelingslanden; internationale conflicten; en quota, tarieven en andere overheidsmaatregelen. Meer informatie over de factoren die de financiële resultaten kunnen beïnvloeden zijn onderdeel van het Consent Solicitation Statement en de bijgesloten documenten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Dole Food Company, Inc.
William Goldfield, 818-874-4647

Check out our twitter: @NewsNovumpr