08:36 uur 06-06-2017

Nieuwe gegevens demonstreren hoge prestaties van HDx als gevolg van THERANOVA, de nieuwe hemodialysebehandeling van Baxter

MADRID–(BUSINESS WIRE)– Baxter International Inc. (NYSE: BAX), een wereldwijde vernieuwer in de nierverzorging, benadrukte nieuwe gegevens over haar nieuwe HDx-behandeling die door de THERANOVA-dialysator mogelijk is op het 54 ste Congress of the European Renal Association (Europese Renale Vereniging) en de European Renal Association and European Dialysis and Transplant Association (Europese Dialyse en Transplantatie Vereniging) (ERA-EDTA), 3-6 juni. Gegevens uit twee onafhankelijke studies concluderen dat HDx, of uitgebreide hemodialyse behandeling, als gevolg van de THERANOVA dialysator, kleine en middelgrote toxinen, vergeleken met hemodiafiltratie (HDF), een ander type van dialyse, op vergelijkbare wijze verwijderd.

Dit Smart News-persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: http://www.businesswire.com/news/home/20170605005286/nl/

Baxter highlighted new data on its novel HDx therapy enabled by the THERANOVA dialyzer at the 54th E ... Baxter highlighted new data on its novel HDx therapy enabled by the THERANOVA dialyzer at the 54th ERA-EDTA Congress, Madrid, June 3-6. The new data concluded HDx (expanded hemodialysis) removal performance is comparable to HDF therapy, another type of dialysis. (Photo: Business Wire)

HDx-behandeling breidt het bereik van moleculen die tijdens de dialyse uit het bloed kunnen worden gefilterd uit, wat resulteert in een filtratieprofiel dat de natuurlijke nier beter nabootst. 1 Naast het verwijderingsprofiel is HDx door THERANOVA even eenvoudig uit te voeren als conventionele hemodialyse (HD) en is het ontworpen om met alle HD-apparaten te werken. Dit zorgt ervoor dat klinieken HDx-behandelingen kunnen aanbieden met bestaande hulpmiddelen en het elimineert de behoefte aan speciale apparatuur en toegevoegde klinische werkstroom, die vereist is voor HDF. Bovendien kan HDF niet voor alle patiënten effectief worden uitgevoerd. 2

In de eerste studie ( Comparison of hemodialysis with medium cut-off dialyzer and on-line hemodiafiltration on the removal of small and middle size molecules, [Vergelijking van hemodialyse met middelmatige cut-off dialysator en on-line hemodiafiltratie bij het verwijderen van kleine en middelgrote moleculen], Abstract # MP530 [Samenvatting # MP530]), volgden Mohamed Belmouaz, MD en zijn collega’s aan CHU Poitiers, de Université de Poitiers in Frankrijk, 10 patiënten over een periode van 12 maanden, met patiënten die HDF behandeling gedurende zes maanden ontvingen, gevolgd door behandeling met HDx met een THERANOVA 500 dialysator gedurende zes maanden. De studie heeft elke twee maanden niveaus van ureum, creatinine, beta-2m en myoglobine in het bloed geëvalueerd. Deze vier moleculen worden in het bloed opgebouwd als gevolg van het falen van de nieren; HD wordt uitgevoerd om toxines uit het bloed te filteren waarbij de dialysator als kunstmatige nier optreedt.

Uit de studie werd geconcludeerd dat HDx-behandeling de vier moleculen in dezelfde mate kon verwijderen als HDF-behandelingen met een hoog volume. Daarnaast vonden de auteurs van de studie dat de albumineniveaus tijdens de HDx-behandeling werden gehandhaafd en vergelijkbaar waren met die van de HDF-behandelingsperiode. Albumine is een van de belangrijkste eiwitten in het lichaam, en een lager serumalbumine-niveau is met sterfte geassocieerd. 3

“Op basis van onze ervaring geloven wij dat behandeling met de THERANOVA dialysator een goed alternatief is voor de HDF-behandeling”, zei Dr. Belmouaz. “We zagen dat HDx gelijkwaardige verwijdering van middelgrote moleculen biedt, gekoppeld aan de operationele eenvoud van het gebruik van standaard hemodialyse infrastructuur, apparatuur, protocollen en personeel. Bovendien tolereren sommige patiënten de HDF-behandeling niet door de noodzaak van ideale vasculaire toegang tot hoge bloedstromen”.

In een tweede observatiestudie ( A short-term report of HD treatments with the new dialyzers Theranova [Een interim rapport over HD behandelingen met de nieuwe dialysatoren van Theranova], Abstract # MP538 [Samenvatting # MP538]), volgden Ugo Teatini, MD en zijn collega’s in ASST Rhodense, Garbagnate in Italië, acht patiënten gedurende vijf weken waar ze in de eerste en de laatste week werden beoordeeld door het meten van pre- en post-behandelingsmonsters van ureum, creatinine, beta2-m, myoglobine, hemoglobine, albumine en totaal serumproteïne. HDx bood dezelfde verwijderingssnelheden voor zowel kleine als middelgrote moleculen (beta2-m, myoglobine) in vergelijking met die die werden verkregen bij HDF-behandelingen met een hoog volume, en handhaafde de albumine niveaus.

“We beschouwen de nieuwe HDx-behandeling als een uitstekende optie voor onze patiënten, met name voor kwetsbare hemodialysepatiënten met een centrale veneuze katheter (CVC)”, volgens Dr. Teatini. “Bij deze patiënten stelt HDx ons in staat om ze met behulp van de CVC-behandeling te behandelen met lagere stromingssnelheden, terwijl HDF hogere bloedstromen zou vereisen die moeilijk te bereiken zijn met een CVC”.

In een eerdere studie, gepubliceerd in Nephrology Dialysis Transplantation, vonden onderzoekers dat HDx die door de THERANOVA dialysator mogelijk is gemaakt, de prestatie van hoge flux hemodialyse en een hoog volume HDF kan overschrijden voor specifieke middelgrote moleculen, met een aanvaardbaar verwijderingsniveau van albumine.

ERA-EDTA presentaties kunnen mogelijk beschikbaar zijn op de website van het congres, na de bijeenkomst. Log voor meer informatie in op era-edta2017.org.

THERANOVA-dialysators zijn bedoeld voor de behandeling van chronisch en acuut nierfalen tijdens hemodialyse. HDx, mogelijk gemaakt door de THERANOVA-dialysator, is verkrijgbaar in Europa, sommige markten in Latijns-Amerika, het Midden- en Verre Oosten, evenals in Australië en Nieuw-Zeeland. Het is nog niet beschikbaar voor gebruik in de Verenigde Staten. Meer informatie is beschikbaar op hdxtheranova.com.

Alleen op voorschrift. Raadpleeg de volledige instructies in de gebruikershandleiding voor een veilig en correct gebruik van de hierin genoemde apparaten.

Over Baxter

Baxter biedt een brede portefeuille van essentiële nier- en ziekenhuisproducten, inclusief thuis-, acute en klinische dialyse; steriele IV oplossingen; infusiesystemen en apparaten; parenterale voeding; operatieproducten en verdovingsmiddelen; en automatisering van apotheken, software en diensten. Het mondiale voetafdruk van de onderneming en de kritieke aard van haar producten en diensten, spelen een sleutelrol bij het uitbreiden van de toegang tot gezondheidszorg in opkomende en ontwikkelende landen. Baxter’s wereldwijde werknemers bouwen verder op het rijke erfgoed van medische doorbraken van de onderneming om de volgende generatie innovaties die patiëntenzorg in de gezondheidszorg mogelijk maken te bevorderen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte uitspraken over HDx en THERANOVA, een van de dialysemembranen van Baxter, inclusief verwachtingen met betrekking tot de geplande lancering van de behandeling, de mogelijke impact op patiënten en de verwachte voordelen in verband met het gebruik ervan. De verklaringen zijn gebaseerd op aannames over veel belangrijke factoren waardoor de werkelijke resultaten materieel kunnen verschillen van die in de toekomstgerichte uitspraken, waaronder de volgende: voldoening aan de regelgevende en andere eisen; acties van regelgevende instanties en andere overheidsinstanties; productkwaliteit, productie of levering, of problemen met de patiëntveiligheid; veranderingen in wet en regelgeving; en andere risico’s zoals geïdentificeerd in de meest recente indiening van Form 10-K en andere SEC-filings van Baxter, die allemaal op de website van Baxter beschikbaar zijn. Baxter verbindt zich er niet toe om zijn toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

Baxter en Theranova zijn handelsmerken van Baxter International Inc. of haar dochterondernemingen.

1 Boschetti-de-Fierro A, et al. MCO membranes: Enhanced Selectivity in High-Flux Class. Scientific Reports (2015); 5: 18448.
2 Golper TA. Is hemodiafiltration ready for broader use? Kidney Int 2015; 88:940–942
3 Mehrotra R 1, Duong U, Jiwakanon S, Kovesdy CP, Moran J, Kopple JD, Kalantar-Zadeh K Serum albumin as a predictor of mortality in peritoneal dialysis: comparisons with hemodialysis.Am J Kidney Dis. (2011) 58:418-28.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Baxter International Inc.
Mediacontact:
Jill Carey-Hargrave
(224) 948-4792
media@baxter.com
of
Beleggerscontact:
Clare Trachtman
(224) 948-3085

Check out our twitter: @NewsNovumpr