13:36 uur 01-06-2017

Het International WELL Building Institute™ kondigt WELL Portfolio™ aan

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)– Het International WELL Building Institute™ (IWBI™) heeft vandaag bekendgemaakt dat CBRE Group, Inc., Hines en Lendlease behoren tot de toonaangevende wereldwijde ontwikkelaars die samenwerken met IWBI om WELL Portfolio™ te leveren, een nieuw kostenbesparend traject voor de certificering van portfolio’s van bestaande gebouwen binnen de WELL Building Standard™ (WELL). Dit nieuwe traject beloont de toewijding aan doorlopende verbeteringen aan bestaande gebouwen, met speciale aandacht voor beleidsmaatregelen, programma’s, inkooprichtlijnen en plannen die kunnen worden toegepast voor een volledig portfolio van gebouwen.

Een rondetafel van degenen die belangstelling hebben getoond in het WELL Portfolio-concept wordt gehouden op 15 juni in New York City. Degenen die besluiten om te experimenteren met een voorbeeldportfolio van in aanmerking komende gebouwen in deze eerste fase zullen deel uitmaken van een portfolio-adviesraad om de ontwikkeling van het traject verder uit te werken.

“We weten dat wanneer eigenaren, exploitanten en zakelijke huurders van gebouwen hun portfolio in ogenschouw nemen, ze hun parameters doorgaans veranderen op basis van een beleidsmaatregel en niet voor een afzonderlijk gebouw,” aldus Rick Fedrizzi, voorzitter en CEO van IWBI. “Wij zijn van mening dat deze nieuwe aanpak kan zorgen voor onmiddellijke en meetbare prestatieverbeteringen, waardoor projecten erkenning kunnen krijgen voor hun verwezenlijkingen en de heffingen en de totale kosten van het proces worden verminderd.”

“Hines is zeer geïnteresseerd in deze aanpak van het certificeren van de gezondheids- en welzijnskenmerken in bestaande gebouwen, en niet alleen in nieuwbouw,” stelde Charlie Kuntz, Innovation Officer bij Hines.. “Met een groot wereldwijd beheerportfolio voor nieuwbouw en vastgoed willen we voortbouwen op onze verbintenis met betrekking tot duurzaamheid op dit leiderschapsdefiniërende gebied.”

“Mondiale duurzaamheidsindices van derden en benchmarking tools zoals WELL hebben ervoor gezorgd dat institutionele beleggers weloverwogen investeringsbeslissingen kunnen nemen en hun portfolio kunnen verbeteren,” verklaarde Brian Long, groepshoofd Safety & Sustainability bij Lendlease. “Hoewel de nadruk traditioneel is gelegd op het bereiken van positieve milieuresultaten in gebouwen, wordt er nu meer aandacht besteed aan de gezondheids- en welzijnsuitkomsten voor de mens. Lendlease blijft zich inzetten voor beide in ons portfolio, waarbij we voor competitieve differentiatie en waarde op de langere termijn zullen zorgen voor onze klanten.”

“We zijn verheugd om te helpen bij het ontwikkelen van een uitgebreide portfoliobrede benadering voor WELL-certificering en zijn van mening dat dit een belangrijke aanvulling zal zijn op de voortdurende inspanningen om deze standaard in te voeren voor een bredere markt,” sprak David L. Pogue, algemeen directeur Corporate Responsibility, CBRE.

Het uitgebreide wetenschappelijke bewijs dat de basis vormt voor welzijnsbeslissingen is onbetwistbaar en groeit elke dag. Daarmee ondersteunt het verder de waarde van WELL-certificering voor bedrijven die de productiviteit en de betrokkenheid van de werknemers willen verbeteren, voor minder verzuim willen zorgen en mogelijk de uitgaven aan verzekeringspremies voor gezondheidszorg willen verminderen.

“WELL Portfolio is een direct antwoord voor eigenaren en exploitanten die hun wens met ons hebben gedeeld om snel bewezen, wetenschappelijk gebaseerde praktijken in al hun bestaande gebouwen te integreren en om hun werkzaamheden te laten controleren door derden. We kijken uit naar hun inbreng wat betreft de beste manieren om deze praktijken snel op schaal te brengen,” voegde Fedrizzi eraan toe, “Aangezien de verbetering van de gezondheid en het welzijn door middel van betere gebouwen de tweede golf van duurzaamheid uitmaakt.”

Over de WELL Building Standard™

De WELL Building Standard™ (WELL™) is een op prestaties gebaseerd systeem voor het meten, certificeren en bewaken van de kenmerken van de gebouwde omgeving die invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van de mensen die in de gebouwen leven, werken en leren. WELL richt zich op zeven categorieën bouwprestaties: lucht, water, voeding, licht, geschiktheid, comfort en geest. Het fundament van de WELL Building Standard ligt in op bewijs gebaseerd onderzoek dat de verbinding toont tussen de gebouwen waar mensen ongeveer 90 procent van hun tijd doorbrengen en de gezondheids- en welzijnsgevolgens van die gebouwen op hen die ze gebruiken. De WELL Building Standard wordt beheerd door het International WELL Building Institute™ en met behulp van derden gecertificeerd door Green Business Certification Inc. (GBCI). www.wellcertified.com

Over het International WELL Building Institute™

Het International WELL Building Institute™ (IWBI™) is een openbare organisatie die als missie de verbetering van de menselijke gezondheid en welzijn door middel van de gebouwde omgeving heeft. Openbare organisaties zoals IWBI zijn een opkomende Amerikaanse structuur voor bedrijven die zich inzetten voor het in evenwicht brengen van publieke voordelen met winstgevendheid, waarbij de kracht van particulier vermogen wordt ingezet voor het grotere goed. IWBI beheert de WELL Building Standard™ (WELL™): een op prestaties gebaseerd systeem voor het meten, certificeren en bewaken van de kenmerken van gebouwen die invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van de mensen die erin leven, werken en leren. Bovendien ondersteunt het instituut het groeiende aantal professionals die WELL-accreditatie wensen, zoals beheerd door GBCI. www.wellcertified.com

# # #

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

IWBI-contactpersoon voor de pers:
Callie Stanton, 646-654-3438
cstanton@nikecomm.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr