08:21 uur 10-04-2017

Causeway Capital Management verduidelijkt positie Akzo Nobel

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)– Causeway Capital Management LLC heeft vandaag meegedeeld dat het haar kennisgevingen over aanmerkelijke belangen bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gewijzigd in verband met het bezit van aandelen in Akzo Nobel NV. Meest recentelijk in juli 2016 had Causeway de AFM in kennis gesteld van zowel een aanmerkelijk belang in stemrechten, als het bezit van een kapitaalbelang. Causeway heeft echter het advies gekregen dat, omdat het optreedt als discretionaire vermogensbeheerder ten behoeve van haar institutionele klanten, Causeway geen meldbaar economisch belang heeft in de aandelen in de voor haar institutionele klanten beheerde portfolio’s, behalve wanneer het optreedt als de manager en sponsor van beleggingsfondsen, in welk geval het vermogensbezit moet worden toegeschreven aan Causeway. Dienovereenkomstig heeft Causeway haar kennisgeving aangaande aanmerkelijke belangen bij de AFM gewijzigd om weer te geven dat Causeway vanaf 19 juli 2016 stemrechten had op 12.622.992 aandelen van Akzo Nobel, ofwel 5,02% van het totaal aantal uitstaande aandelen, en geen vermogensbelang had dat om verslaglegging vroeg. Causeway heeft aangegeven dat het herziene aanzienlijke vermogensbelang een technische correctie weerspiegelt.

Over Causeway

Het in 2001 opgerichte en in Los Angeles gevestigde Causeway voorziet in diensten voor het beheer van aandelenbeleggingen op internationale, wereldwijde en opkomende aandelenmarkten voor institutionele klanten, waaronder ondernemingen, pensioenplannen, staatsbeleggingsfondsen, Australische pensioenfondsen, wettelijke pensioenregelingen, Taft-Hartley pensioenregelingen, liefdadigheidsinstellingen en stichtingen, beleggingsfondsen en andere collectieve beleggingsinstellingen, goede doelen, private trusts en fondsen, wrap fee-programma’s en andere instellingen. Causeway’s internationale en wereldwijde beleggingsstrategieën gericht op waarde maken gebruik van teamgebaseerde, waardegedreven investeringsdisciplines die diepgaand onderzoek en analyse, actieve portfolio-opbouw en eigen risicobeheer combineren. Causeway beheert tevens kwantitatieve opkomende markten en internationale small cap-strategieën en een wereldwijde strategie voor absoluut rendement.

De onderneming, die volledig in handen is van haar werknemers, beheert met ingang van 28 februari 2017 meer dan $ 46,4 miljard aan totale activa. Meer informatie over de strategieën van Causeway en de beleggingsfilosofie en het beleggingsteam van de onderneming is online beschikbaar op www.causewaycap.com.

Beleggen brengt risico’s met zich mee, met inbegrip van het verlies van de hoofdsom. In aanvulling op de normale risico’s van beleggen, kan het bij internationale investeringen gaan om risico van vermogensverlies door ongunstige wisselkoersschommelingen, door verschillen in algemeen aanvaarde boekhoudkundige grondslagen of door economische of politieke instabiliteit in andere landen. Als het gaat om opkomende markten, kan er sprake zijn verhoogde risico’s die verband houden met dezelfde factoren alsmede door een toename van de volatiliteit en een lager handelsvolume. Beleggingen in kleinere bedrijven brengen extra risico’s met zich mee en vertonen doorgaans een hogere volatiliteit.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media:
Hewes Communications, Inc.
Tucker Hewes, 212-207-9451
tucker@hewescomm.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr