10:18 uur 03-02-2017

FinTech Group AG: melding en openbare bekendmaking van transacties door personen die bestuurlijke taken neerleggen en nauw betrokken personen

FRANKFURT, Duitsland–(BUSINESS WIRE)–

1.  Details van de persoon die alle bestuurlijke verantwoordelijkheden neerlegt / persoon die nauw betrokken is

a) Naam

 

Titel:
Voornaam: Martin
Achternaam: Korbmacher

 

2. Reden voor melding

a) Positie/status

 

Positie: Lid van het bestuurlijk of toezichthoudend orgaan

b) Initiële melding

3. Informatie over de uitgever, marktdeelnemers voor emissievergunning, veilingplatform, veiler en toezichthouder op de veiling. 

a) Naam

FinTech Group AG

b) LEI

 

529900IRBZTADXJB6757

4. Informatie over de transactie(s)

a) Beschrijving van het financiële instrument, type instrument, identificatiecode.

Type: Financieel instrument gekoppeld aan een aandeel of schuldinstrument
Omschrijving :  Opties op aandelen van FinTech Group AG

 

b) Aard van transactie

 

Ten uitvoer brengen van opties tegen een vergoeding in contanten

 

c) Prijs en volume

 

Price(s) Volume(s)
7,47 EUR 747.000,00 EUR

 

d) Geaggregeerde informatie

 

Prijs Geaggregeerd volume
7,4700 EUR 747.000,0000 EUR

 

e) Datum van transactie

 

2017-01-31; UTC+1

 

f) Place of the transaction

 

Buiten een handelsfaciliteit

 

 

 

FinTech Group AG: Notification and Public Disclosure of Transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities and Persons Closely Associated with Them

FRANKFURT, Germany–(BUSINESS WIRE)–

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name

Title:
First name: Martin
Last name(s): Korbmacher

2. Reason for the notification

a) Position / status

Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name

FinTech Group AG

b) LEI

529900IRBZTADXJB6757

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Financial instrument linked to a share or a debt instrument
Description: Options for shares of FinTech Group AG

b) Nature of the transaction

Execution of Options against Cash Settlement

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s)
7.47 EUR 747000.00 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume
7.4700 EUR 747000.0000 EUR

e) Date of the transaction

2017-01-31; UTC+1

f) Place of the transaction

Outside a trading venue
Language: English
Company: FinTech Group AG
Rotfeder-Ring 5
60327 Frankfurt am Main
Germany
Internet:

www.fintechgroup.com

Contacts

FinTech
Name:Roman Keßler
Tel:+49 (0) 69 450001 041
Email:roman.kessler@fintechgroup.com, ir@fintechgroup.com

 

 

 

 

Check out our twitter: @NewsNovumpr