12:14 uur 30-01-2017

Kroll Ontrack: E-discovery trends in 2017: van kunstmatige intelligentie tot mobiele datacentra

LONDEN–(BUSINESS WIRE)– Kroll Ontrack is de toonaangevende wereldwijde leverancier van e-discovery-technologieën en -diensten aan bedrijven die betrokken zijn bij geschillen en onderzoeken. Nu bedrijven zich voorbereiden op de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en kunstmatige intelligentie steeds sneller zijn weg naar de markt vindt, voorspelt Kroll dat 2017 een jaar van verandering wordt.

De hoeveelheid data neemt voortdurend toe, net als het aantal communicatiekanalen. Organisaties en hun wettelijke vertegenwoordigers hebben weinig keus: ze zullen nieuwe, technologische processen moeten gebruiken. Alleen dan kunnen ze de benodigde tijd voor het vinden en beheren van vereiste informatie verminderen, en voldoen aan regelgeving en wettelijke voorschriften.

De transformatie van de e-discovery-sector blijft doorgaan om in 2017 aan deze eisen te kunnen voldoen. De enorme internationale consolidatie die we in de afgelopen twee jaar zagen, zal daarmee worden doorgezet. De fusie van Kroll Ontrack met LDiscovery aan het eind van 2016 is daar een voorbeeld van. E-discovery-aanbieders merken dat organisaties steeds meer behoefte hebben aan toegang tot lokale centra voor dataverwerking en documentbeoordeling om te voldoen aan de regels voor gegevensbescherming. Daarnaast willen ze samenwerken met partners die deze faciliteiten overal ter wereld aan kunnen bieden.

Tegen deze achtergrond doet Kroll Ontrack voor 2017 de volgende voorspellingen:

1. Technologie zal een cruciale rol spelen bij de voorbereiding op de AVG

De taaie nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming die momenteel in Europa wordt ingevoerd, zal wereldwijd gevolgen hebben. Voor grensoverschrijdende geschillen en onderzoeken, waarvoor data de grens over moeten om aan onderzoekseisen te voldoen, zal mobiel zoeken zelfs nog belangrijker worden. Deze mobiele oplossingen vinden, verwerken, filteren en beoordelen data ter plekke. Gegevens hoeven niet langer van het ene naar het andere land overgedragen te worden. De AVG bevat strikte regels voor het beschermen van het recht van personen om vergeten te worden, en organisaties zullen de hulpmiddelen nodig hebben waarmee ze persoonlijke gegevens kunnen vinden en wissen. Als bedrijven inbreuk maken op de bepalingen die door de wetgever als het belangrijkst voor gegevensbescherming worden aangemerkt, riskeren ze een boete die kan oplopen tot €20 miljoen of vier procent van hun jaarlijkse wereldwijde omzet over het voorgaande boekjaar, afhankelijk van welk bedrag het hoogste is. De boetes worden opgelegd door de waakhond.

2. E-discovery zal ook toepassingen vinden buiten wet- en regelgeving

E-discovery wordt breed ingezet door professionals die aan juridische zaken op het gebied van geschillen, wetgeving, mededingingsrecht, fusie- en overnameregels, arbeidsrecht en arbitrage werken. Bedrijven zullen e-discovery steeds vaker op een anticiperende manier gaan gebruiken voor het onderkennen, isoleren en aanpakken van compliancevraagstukken die hen blootstellen aan een risico op een interventie of sanctie. Deze trend zal nog heviger doorzetten door de invoering van steeds complexere en agressievere regelgeving, zoals de Franse anticorruptiewetten die in november 2016 van kracht werden.

3. Nieuwe bronnen van bewijs zullen de aandacht krijgen

Ondernemingen creëren meer gegevens dan ooit tevoren. Gegevens worden overal opgeslagen: in datacentra, op laptops, mobiele of draagbare apparatuur, of in de cloud. Ook het aantal kanalen waarmee gegevens van de ene naar de andere plek worden overgebracht, neemt in snel tempo toe. We zien dan ook dat er steeds meer verschillende bewijsbronnen gebruikt worden om een beeld te schetsen van wat er in een juridische kwestie aan de hand is. Hoewel e-mail en gestructureerde data de meest voorkomende bronnen van bewijsmateriaal blijven, nemen andere databronnen zoals sociale media en satellietnavigatiesystemen in belang toe. In veel zaken zorgen ze al voor doorslaggevende inzichten. Klanten kiezen steeds vaker voor aanbieders van e-discovery die een uitgebreide reeks gegevensbronnen in één platform voor analyse kunnen samenvoegen.

4. KI wordt steeds vaker zakelijk ingezet

Slimme juridische en bedrijfsadviseurs zullen de nieuwste technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (KI), graag onder de aandacht van hun klanten brengen. Een lange reeks uitspraken in de Verenigde Staten, en nu ook in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, heeft ervoor gezorgd dat de interesse in, en toepassing van voorspellende codering toeneemt. Deze technologie leert van menselijke documentbeoordelaars en beoordeelt en classificeert documenten nauwkeurig. Dat levert een aanzienlijke kostenbesparing op.

5. Big data gaat een centrale rol spelen bij zaken over mededinging en gegevensbescherming

Toezichthouders zijn zich steeds meer bewust van de invloed die big data heeft op de concurrentie en gegevensbescherming. Vanuit concurrentieoogpunt kan big data die bedrijven bezitten, ervoor zorgen dat zowel artikel 101 (met betrekking tot antitrust-gevallen) en 102 (misbruik van machtspositie) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) in werking treden. Dit wordt onderstreept door het rapport dat de Franse en Duitse mededingingsautoriteiten in mei 2016 gezamenlijk uitgaven. In Competition Law and Data lichten zij toe dat big data artikel 101 VWEU in werking kan zetten, en daarom als een kartel beschouwd kunnen worden. Bedrijven die dagelijks aanzienlijke hoeveelheden gegevens verwerken zullen daar bij hun compliance-strategieën rekening mee moeten houden, en bij hun onderzoeken technologische oplossingen moeten gebruiken.

6. Autoriteiten vragen om elektronische communicatie

Bewijsmateriaal is inmiddels grotendeels elektronisch, maar tot voor kort wilden autoriteiten aanvraagformulieren, fusiedossiers en ander onderzoeksmateriaal nog steeds op papier ontvangen. De invoering van de e-vragenlijst die de Europese Commissie gebruikt voor toezicht op fusies en antitrustonderzoeken betekent dat partijen alle informatie nu elektronisch moeten aanleveren.

In december 2016 publiceerde de EC bovendien richtlijnen met de titel ‘Recommendations for the Use of Electronic Document Submissions in Antitrust and Cartel Case Proceedings’. De EC beveelt het gebruik van elektronische formaten sterk aan. Zelfs papieren documenten moeten worden gescand en leesbaar worden gemaakt.

Tim Philips, Managing Director bij Kroll Ontrack, zegt hierover: “E-discovery blijft essentiële tools en technologieën leveren voor uiteenlopende juridische zaken, en stelt bedrijven in staat efficiënt door dit tijdperk van big data, strenger toezicht en striktere gegevensbeschermingsregels te navigeren. 2017 wordt naar verwachting weer een mijlpaal voor zowel de toepassing als de ontwikkeling van e-discovery-technologie.”

Over Kroll Ontrack LLC

Kroll Ontrack levert technologisch aangestuurde diensten en software om rechtspersonen, bedrijven, overheidsinstellingen en consumenten te helpen gegevens efficiënter en kosteneffectiever te beheren, herstellen, zoeken, analyseren en produceren. Naast onze bekroonde software biedt Kroll Ontrack dataherstel, datavernietiging, elektronische opsporing en documentreviewdiensten aan. Ga voor meer informatie over Kroll Ontrack en zijn diensten naar: http://www.ediscovery.com/uk en volg @KrollOntrackUK op Twitter.

Contacts

Citigate Dewe Rogerson
Charlotte Pascal
Tel: +44 20 7282 1021
E-mail: charlotte.pascal@citigate.co.uk
of
Judith Massey
Tel: +44 20 7282 2987
judith.massey@citigatedr.co.uk
of
Emma Castle
Tel: +44 20 7282 2993
emma.castle@citigatedr.co.uk

Check out our twitter: @NewsNovumpr