15:39 uur 24-01-2017

Internationale coalitie spant proces aan bij de Rechtbank Rotterdam, Nederland, voor de geleden schade door vermeende corruptie en fraude gepleegd door Petroleo Brasiliero, bepaalde afdelingen en de directieleden ervan.

ROTTERDAM, Nederland–(BUSINESS WIRE)– Vandaag heeft een internationale coalitie bekendgemaakt dat ze gisteren een proces heeft aangespannen voor een Nederlandse rechtbank namens de institutionele beleggers die miljoenen dollars verlies hebben geleden via hun beleggingen in Petroleo Brasiliero SA (“Petrobras”). De coalitie verzoekt om een declaratoire beslissing naar aanleiding van de vermeende corruptie van het bedrijf en de directieleden. Daarbij vertegenwoordigt ze beleggers die effecten van Petrobras hebben gekocht op de BM&FBOVESPA-beurs in Brazilië en andere effecten die via transacties zijn verlopen die niet onder het Amerikaanse recht vallen. De gedupeerde groep beleggers is ervan overtuigd dat het Nederlandse rechtsgebied het beste is om juridische stappen te ondernemen, aangezien Petrobras Global Finance B.V. en verschillende andere dochtermaatschappijen en afdelingen van Petrobras daar hun domicilie hebben. Bovendien heeft de Nederlandse rechtspraak ervaring met algemene regelingen voor internationale beleggers die een vergoeding willen voor geleden schade veroorzaakt door fraude en inbreuken op internationale effectenwetgeving.

In de dagvaarding van 172 bladzijden wordt beweerd dat toen de complexe systemen van fraude en omkoping die jarenlang door de directie en medewerkers van Petrobras zijn toegepast in 2014 eindelijk aan het licht kwamen, de beleggers miljoenen dollars, euro’s en Braziliaanse reals verloren door de grote afschrijvingen op activa en de enorme prijsdaling van de aandelen van Petrobras.

De dagvaarding is ingediend door de in Nederland gevestigde Stichting Petrobras Compensation Foundation (“Stichting”), die wordt vertegenwoordigd door een coalitie van Nederlandse, Amerikaanse, Braziliaanse en Britse advocatenkantoren, en die wordt gesteund door een grote groep internationale beleggers en de International Securities Associations and Foundations Management Company Ltd. (“ISAF”). De Stichting is een entiteit zonder winstoogmerk die optreedt namens een groep gedupeerde Petrobras-beleggers. Ze wordt geleid door onafhankelijke directieleden met een sterke ervaring: de heer H. Th. Bouma (voorzitter), voormalige partner van het advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en voormalig raadsheer plv. bij het Gerechtshof Den Haag; de heer A.H. Korthals, voormalige minister van Defensie en voormalige minister van Justitie in Nederland; de heer C.J. Vriesman, voormalig waarnemend burgemeester van Den Helder, voormalig algemeen directeur van Staatsbosbeheer, en voormalige leidinggevende bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Meer informatie over de raad van bestuur en van toezicht staat op de website van de Stichting ( http://www.pbcompensation.com/).

Doelen van de juridische stappen en de vergoeding van verliezen

Het Nederlandse recht wordt ondersteund en gefinancierd door ISAF en voorziet in een maatregel om getroffen beleggers de kans te geven een vergoeding te eisen en een bindende regeling vast te stellen voor de desbetreffende effecten. De Petrobras-beleggers die in aanmerking komen, nemen deel op basis van “vergoeding bij succes”, dus zonder risico of voorafgaande kosten.

De Stichting heeft Petrobras et al. uitgenodigd om een minnelijke schikking voor de door haar vertegenwoordigde beleggers te bespreken, maar tot nu toe is Petrobras niet op die uitnodiging ingegaan. Daarom worden nu juridische stappen ondernomen.

Rechtsgebied

Nederland het beste rechtsgebied om Petrobras te dagvaarden voor deze zaak

Via de Stichting nemen Nederlandse en internationale beleggers juridische stappen in Nederland, waar Petrobras Global Finance B.V. en verschillende andere dochtermaatschappijen en afdelingen van Petrobras hun domicilie hebben. Bovendien waren ook in Nederland gevolgen van de vermeende fraude vastgesteld. De inspanningen voor het proces en de regeling van de Stichting hebben betrekking op de belangrijkste effectenbewijzen van Petrobras die op de BM&FBOVESPA-beurs in Sao Paolo en via verbonden markten zijn verhandeld, zoals Latibex op de Bolsa De Madrid, samen met bepaalde obligaties in euro, sterling en Amerikaanse dollar die via Petrobras Global Finance B.V. waren uitgegeven. De beslissing van de coalitie om de juridische stappen in Nederland te ondernemen, is ook gestoeld op het feit dat indien de partijen tijdens het proces beslissen om een schikking aan te gaan, het Nederlandse rechtstelsel ervaring heeft met algemene regelingen voor internationale beleggers die een vergoeding willen voor geleden schade veroorzaakt door fraude en inbreuken op internationale effectenwetgeving.

Effectenrechtszaken in de Verenigde Staten

De processen die in de VS zijn aangespannen namens beleggers, dekken verliezen in American Depository Shares die op de beurs van New York zijn verhandeld en bepaalde obligaties in Amerikaanse dollar. Dat wil zeggen dat de verliezen van de beleggers in aandelen die op de BM&FBOVESPA-beurs zijn verhandeld en bepaalde obligaties zoals die in euro, niet onder de class-action en processen met opt-outmogelijkheid in de VS vallen.

Bemiddeling in Brazilië

ISAF heeft samen met een coalitie van internationale advocatenkantoren uit verschillende rechtsgebieden grondig de idee onderzocht om een bemiddelingsprocedure te starten tussen de gedupeerde beleggers en Petrobras voor de kamer voor marktbemiddeling van de BM&FBOVESPA-beurs in Brazilië. Uit deze analyse en de analyse van institutionele beleggers die onafhankelijk van ISAF is uitgevoerd, blijkt dat de strategie van een Nederlands proces georganiseerd door de Stichting en ISAF de beste optie is om tot een billijke vergoeding voor de gedupeerde beleggers te komen.

Over de Stichting

Oprichters van de Stichting. De Stichting Petrobras Compensation Foundation, een in Nederland gevestigde stichting die optreedt namens de gedupeerde beleggers van Petrobras, heeft ISAF aangesteld om te communiceren met de beleggers, advocatenkantoren, dienstverleners en de media, en om alle administratieve taken uit te voeren, waaronder de verzameling van verhandelingsgegevens van cliënten, berekeningen van de verliezen, getuigschriften van de verliezen en alle documentverwerking. Daarnaast zal ISAF alle proceskosten betalen, met inbegrip van de juridische kosten, de vergoedingen van experts, de verwerking, de gegevensverzameling, de administratie en de registratie van de claims, alsook mogelijke betalingsadministratie.

AdvocatenkantorenLemstra Van der Korst N.V., een gerenommeerd Nederlands advocatenkantoor gespecialiseerd in class-action, treedt op namens de Stichting en pleegt overleg met de advocatenkantoren  Motley Rice en  Lowey Dannenberg Cohen & Hart en Withers LLP die gespecialiseerd zijn in effectenrechtszaken, en Braziliaanse advocatenkantoren.

Analyse en verwerking van claimsBattea Class Action Services, LLC, een internationale leider op het gebied van het indienen van effectenclaims in het kader van een class-action, is ingehuurd om gegevens van cliënten te verzamelen en de berekeningen van de verliezen van de beleggers te verwerken en te valideren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

ISAF
Adam Foulke, +1 203-252-3378
media@isafpetrobras.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr