09:39 uur 16-01-2017

Bank of America Corporation heeft twee 8-K-formulieren ingediend

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– De Bank of America Corporation (het “Bedrijf”) heeft vandaag zijn houders van effecten op de hoogte gesteld dat het op 13 januari 2017 een Current Report on Formulier 8-K heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) waarin het zijn financiële resultaten aankondigt voor het vierde kwartaal eindigend op 31 december 2016, en meldt een nettowinst over het vierde kwartaal van $ 4,7 miljard of $ 0,40 per verwaterd aandeel, en netto inkomsten voor het gehele jaar van $ 17,9 miljard, of $ 1,50 per verwaterd aandeel.

Financiële hoogtepunten over het 4e kwartaal van 2016

 • Omzet, netto rentelasten namen toe met 2% tot $ 20,0 miljard van $ 19,6 miljard
  • De netto rente-inkomsten (net interest income (NII)) namen toe met 6% tot $ 10,3 miljard, als gevolg van de hogere rentetarieven alsmede de toename van leningen en deposito’s, gedeeltelijk gecompenseerd door $ 0,2 miljard aan marktgerelateerde schuldafdekkingsineffectiviteit
  • Exclusief de aanpassingen voor bepaalde trust preferred securities in het 4e kwartaal van 2015, was de NII relatief vlak
  • Niet-rente-inkomsten namen met 2% af van $ 9,9 miljard tot $ 9,7 miljard
 • De provisie voor kredietverliezen daalde van $ 810 miljoen tot $ 774 miljoen. De netto oninbare schulden daalden van $ 1,1 miljard tot $ 880 miljoen; de netto verhouding oninbare schulden verbeterde tot een historisch laag percentage van 0,39%
 • Niet-rente-uitgaven namen af met 6% oftewel $ 849 miljoen, tot $ 13,2 miljard
 • Inkomsten voor belasting namen toe met 27% tot $ 6,1 miljard
 • Netto-inkomsten namen toe met 43% tot $ 4,7 miljard en EPS steeg met 48% tot $ 0,40, vergeleken met respectievelijk $ 3,3 miljard en $ 0,27
 • Leningenbalans nam toe met $ 19 miljard tot $ 915,9 miljard. Depositobalans nam toe met $ 64 miljard tot $ 1,26 biljoen
 • Depositobalans nam toe met $ 71 miljard, of 6%, tot $ 1,23 biljoen
 • Winst op gemiddelde activa 0,85%; winst op gemiddelde gewone aandelen 7,0% gestegen; winst op gemiddelde materiële gewone aandelen 9,9%
 • Boekwaarde per aandeel nam toe met 7% tot $ 24,04; materiële boekwaarde per aandeel nam toe met 9% tot $ 16,95
 • $ 5,1 miljard aan gewone aandelen teruggekocht en $ 2,6 miljard aan dividend betaald op gewone aandelen in 2016

Hoogtepunten van de bedrijfseenheden voor het 4e kwartaal van 2016

Consumenten

 • Leningen namen toe met $ 20,1 miljard, deposito’s met $ 55 miljard
 • Beleggingsactiva namen toe met 18%
 • Toename van 16% in actieve gebruikers mobiel bankieren, tot 21,6 miljoen
 • Totale besteding creditcard/betaalkaart nam toe met 6%

Global Wealth and Investment Management (GWIM)

 • Totale klantbalansen stegen van $ 50,5 miljard tot meer dan $ 2,5 biljoen
 • Leningen namen toe met $ 9,1 miljard
 • Marge voorafgaand aan belastingen nam toe tot 23%
 • Lange-termijn activa onder beheer stroom van $ 18,9 miljard

Globaal bankwezen

 • Leningen namen toe met $ 15,6 miljard, deposito’s met $ 10,3 miljard
 • Totale bankkosten bedrijfsinvesteringen bedroegen $1,2 miljard
 • Het rendement op gemiddeld toegewezen kapitaal steeg tot 17%

Globale markten

 • Verkoop- en handelsopbrengsten van $ 2,8 miljard inclusief negatieve netto DVA (debit valuation adjustment) van $ 101 miljoen
 • Met uitzondering van netto DVA, verkoop en handelsopbrengsten gestegen met 11%
  • Vaste inkomsten gestegen met 12%
  • Aandelen gestegen met 7%

***

Op dezelfde dag, heeft het bedrijf zijn houders van effecten op de hoogte gesteld dat het op 13 januari 2017 een Current Report on Formulier 8-K heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), om als referentie de hieronder staande bewijsstukken op te nemen in de shelf registration statement op Formulier S-3 (File No. 333-202354)(als gewijzigd, de “Registration Statement”):

 • Distributieovereenkomst met als datum 13 januari 2017 tussen Bank of America Corporation en Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated met betrekking tot het aanbieden van de middellangetermijn notes, serie M
 • Zevende Aanvullende Indenture gedateerd per 13 januari, 2017 tussen Bank of America Corporation en The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. (opvolger van The Bank of New York), hetgeen een aanvulling vormt op de Indenture gedateerd per 1 januari, 1995 voor achtergestelde schuldpapieren, zoals aangevuld
 • Formulier van Global Senior Medium-Term Note, serie M
 • Formulier van Master Global Senior Medium-Term Note, serie M
 • Formulier van Global Subordinated Medium-Term Note, serie M
 • Het oordeel van McGuireWoods LLP aangaande de rechtsgeldigheid van de Notes
 • Goedkeuring van McGuireWoods LLP

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document zal ook beschikbaar zijn op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Bank of America
Michael Pressman, +1-980-386-5083
Assistant General Counsel

Check out our twitter: @NewsNovumpr