09:30 uur 13-01-2017

Cummins Inc. gebruikt geen sjoemelsoftware en maakt zich sterk voor de naleving van uitstootnormen

COLUMBUS, Indiana–(BUSINESS WIRE)– Cummins Inc. (NYSE: CMI) heeft vandaag verklaard dat het bedrijf geen motoren levert voor de FCA-voertuigen die worden genoemd in de schendingskennisgeving van het bureau voor milieubescherming die vandaag werd gepubliceerd. Ook werd de naam Cummins daarin niet genoemd.

Cummins Inc. gebruikt geen sjoemelsoftware en maakt zich sterk voor de naleving van uitstootnormen. Cummins heeft een lange historie van transparante en constructieve samenwerking met regelgevers bij de ontwikkeling en naleving van de uitstootvereisten.

Over Cummins

Cummins Inc., een wereldwijde leider op het gebied van krachtbronnen, is een corporatie van complementaire business units die diesel- en aardgasmotoren en verwante technologieën, waaronder brandstofsystemen, besturingssystemen, luchtbehandelingssystemen, filtratiesystemen, uitstootoplossingen en systemen voor het opwekken van elektriciteit ontwerpen, fabriceren, distribueren en onderhouden. Cummins, met hoofdkantoor in Columbus, Indiana, (VS), heeft wereldwijd circa 55.200 mensen in dienst, en bedient klanten in circa 190 landen en gebiedsdelen door middel van een netwerk van circa 600 eigen en onafhankelijke distributievestiging en circa 7200 dealervestigingen. Cummins behaalde in 2015 een winst van $1,4 miljard bij een omzet van $19,1 miljard. Persberichten zijn te vinden op internet, op www.cummins.com. Volg Cummins via Twitter op www.twittter.com/cummins en via YouTube opwww.youtube.com/cumminsinc.

Uitspraken met betrekking tot de toekomst

De informatie in dit persbericht die niet puur historisch is, waaronder uitspraken over onze vooruitzichten, richtlijnen, voorlopige resultaten, verwachtingen, hoop, overtuigingen en intenties met betrekking tot strategieën voor de toekomst, zijn uitspraken met betrekking tot de toekomst (forward-looking statements) in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Tot deze uitspraken met betrekking tot de toekomst behoren, zonder beperking, uitspraken over onze plannen en verwachtingen voor onze omzet voor het volledige jaar 2016. Onze werkelijke resultaten in de toekomst kunnen aanzienlijk afwijken van de resultaten die worden voorgespiegeld in deze uitspraken met betrekking tot de toekomst als gevolg van diverse factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, de aanname en implementatie van wereldwijde uitstootnormen; de prijs en beschikbaarheid van energie; de snelheid van de ontwikkeling van de infrastructuur; toenemende internationale concurrentie tussen onze klanten; algemene economische, zakelijke en financiële omstandigheden; overheidsmaatregelen; veranderingen in de zakelijke strategieën van onze klanten; prijsactiviteiten van concurrenten; schommelingen in onkosten; arbeidsrelaties; en andere risico’s die worden beschreven in de documenten die zo nu en dan worden ingediend bij de Securities and Exchange Commission, met name in het artikel Risk Factors van ons jaarrapport 2015 op Formulier 10-K. Aandeelhouders, potentiële beleggers en andere lezers wordt aanbevolen deze factoren zorgvuldig mee te wegen bij de evaluatie van de uitspraken met betrekking tot de toekomst, en ze worden gewaarschuwd niet te veel waarde te hechten aan dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst. De uitspraken met betrekking tot de toekomst die in dit persbericht worden gedaan, weerspiegelen de omstandigheden op de datum van dit persbericht. We nemen niet de verplichting op ons uitspraken met betrekking tot de toekomst publiekelijk te herzien in geval van het beschikbaar komen van nieuwe informatie, in verband met toekomstige gebeurtenissen, of in andere omstandigheden. Meer gedetailleerde informatie over factoren die gevolgen kunnen hebben voor onze resultaten, zijn te vinden in de documenten die door ons zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission, beschikbaar op http://www.sec.gov of op http://www.cummins.com in het gedeelte Investor Relations van onze website.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Cummins Inc.
Jon Mills, 317-658-4540
Director, External Communications
Jon.mills@cummins.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr