15:22 uur 12-10-2016

Reactie van overheid Ras al-Khaimah op uitlatingen Khater Massaad

RAS AL KHAIMAH, Verenigde Arabische Emiraten–(BUSINESS WIRE)– Het volgende verklaring is een reactie van de regering van Ras al-Khaimah op uitspraken van Khater Massaad:

We hebben ons ervan vergewist dat Khater Massaad zich heeft uitgelaten over zijn gevangenschap in Saudie-Arabië op last van een bevelschrift van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten. Het is belangrijk dat een aantal opmerkingen van hem worden verhelderd.

Het is niet waar dat Massaad niet op de hoogte is gesteld van de aanklacht tegen hem. Regeringsfunctionarissen van Ras al-Khaimah hebben Massaad en zijn advocaten meerdere malen gesproken over de beschuldigingen. Ze hebben de resultaten van uiteenlopende onderzoeken naar zijn handelen als hooggeplaatste ambtenaar met zeggenschap over publieke gelden, investeringen en andere kapitaalgoederen voorgelegd. Gedurende dit onderhoud hebben Massaad en zijn advocaten altijd geweigerd in te gaan op de beschuldigingen of zich te verweren tegen de aantijgingen. Wat betreft de bij verstek gevoerde strafzaak in Ras al-Khaimah, zijn alle procedurele voorschriften opgevolgd, inclusief de publicatie van de ten laste gelegde feiten in een landelijke krant. Dit laatste bevestigde Massaad door bij de overheid bezwaar aan te tekenen tegen de publicatie.

Het is duidelijk dat de bewering dat Massaad niet op de hoogte was van de beschuldigingen of de strafzaak tegen hem is onoprecht en onjuist.

 

 

Statement from Government of Ras Al Khaimah in Response to Statements by Khater Massaad

 

RAS AL KHAIMAH, United Arab Emirates–(BUSINESS WIRE)– The following is a statement from Government of Ras Al Khaimah in response to statements by Khater Massaad:

We are aware of the statement put out by Khater Massaad regarding his detention in Saudi Arabia under a GCC Warrant. It is important that a number of points he makes are clarified.

It is not true that Massaad had no notice of the allegations put to him. On numerous occasions, representatives of the government of Ras Al Khaimah have met with him and his lawyers to discuss the allegations and set out the findings of a wide range of investigations into his conduct as a senior civil servant in charge of RAK public funds, investments and other assets. In these meeting, and at all times, he and his lawyers rejected the opportunity to review the matters raised or present his case. With regards to the criminal case held in his absence in Ras Al Khaimah, full due process was followed including the publication of the claims in a national paper, which Massaad acknowledged by contacting the government and raising an objection to it.

It is clear that any assertion that Massaad had no knowledge of the existence of the allegations or the case against him is disingenuous and false.

Massaad claims to be a Swiss national but he also holds at least 3 other passports including Lebanese, Georgian and Kyrgyzstan. He operates under a series of passports of convenience, as he is doing now.

It is a fact that there are ongoing criminal investigations into the conduct of Massaad and his associates in a number of jurisdictions including India, Switzerland and Georgia as places where the malfeasance occurred for which he faces criminal charges.

Any suggestion that the judiciary in the United Arab Emirates or the Emirate of Ras Al Khaimah is not independent is strongly rejected.

Contacts

Bell Pottinger
0203 772 2469
rak@bellpottinger.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr