18:32 uur 02-08-2016

Bank of America Corporation diende de kwartaalcijfers in met de formulieren 10-Q en 8-K

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)– De Bank of America Corporation heeft vandaag aan haar aandeelhouders bekend gemaakt, dat zij het kwartaal op 30 juni 2016 heeft afgesloten door het indienen van de kwartaalcijfers via het 10-Q formulier bij de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) op 1 augustus 2016.

Op dezelfde dag diende de Onderneming bij de SEC (het ‘formulier 8-K’) een Actueel verslag in op formulier 8-K met de aankondiging, dat het van tijd tot tijd de resultaten van haar bedrijfssegment kan herclassificeren, op basis van onder meer wijzigingen in de organisatorische afstemming. In het jaarverslag van de Corporation op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2015, heeft de Corporation de resultaten van operaties in vijf bedrijfssegmenten gerapporteerd: Consumer Banking, Global Wealth & Investment Management,Global Banking, Global Markets en Legacy Assets & Servicing, met de rest van de activiteiten vermeld onder All Other (overig). Met ingang van 1 april 2016 en om de segmenten af te stemmen op de manier waarop de onderneming de bedrijven zal beheren, heeft de onderneming de basis van de presentatie gewijzigd door het segment Legacy Assets & Servicing te verwijderen, en als gevolg van een dergelijke wijziging heeft zij de resultaten van haar bedrijfsactiviteiten in de volgende vier bedrijfssegmenten gerapporteerd: Consumer Banking, Global Wealth & Investment Management, Global Banking en Global Markets, met de rest van de activiteiten vermeld onder All Other (overig).

De Corporation heeft, in verband met de voornoemde herschikking van de bedrijfssegmenten, een review van alle consumentenhypotheken voltooid binnen Legacy Assets & Servicing,Consumer Banking, Global Wealth & Investment Management en All Other (overig) met het oog op het strategisch op elkaar afstemmen van de bedrijfsactiviteiten en leningen, inclusief leningen voor anderen, in kern- en niet-kern categorieën, waarbij kernleningen voorkomen op de balans van het desbetreffende bedrijfssegment of niet-kernleningen, welke in principe run-off portfolio’s zijn, alleen op de balans van All Other (overig). De analyse werd uitgevoerd op basis van lening- en consumentenkenmerken zoals de begindatum, het producttype, loan-to-value, FICO-score en achterstalligheidssituatie volgens onze huidige servicingstrategie voor consumenten en hypotheken. Leningen die na 1 januari 2010 werden verstrekt, gekwalificeerd onder door de overheid gefinancierde bedrijfsgarantierichtlijnen, of die anderszins voldoen aan onze garantierichtlijnen van 2015 worden over het algemeen gekarakteriseerd als kernleningen. Leningen in legacy private-label securitisaties, door de overheid verzekerde leningen van voor 2010, kredietproducten zonder oorsprong, en leningen van voor 2010 en geclassificeerd als onrendabel of gewijzigd bij een schuldherschikking voor 2016 worden over het algemeen niet gekarakteriseerd als kernleningen. De herschikking van segmenten heeft geresulteerd in een nettostijging van $ 23 miljard en $ 1 miljard in consumentenvastgoed op de balans van respectievelijk Consumer Banking en All Other (overig), per 1 april 2016. Bovendien zijn de opbrengst, kredietkosten en uitgaven gerelateerd aan de kern- en niet-kernleningen, zowel in het bezit van als onderhouden door anderen, hergeschikt naar het bijbehorende bedrijfssegment of All Other (overig). Bepaalde andere normale, terugkerende aanpassingen zijn ook doorgevoerd voor de segmentpresentatie; zulke bedragen waren niet significant. Balansen van voorafgaande periodes en aanverwante metrieken zijn opnieuw geclassificeerd om te voldoen aan deze herziene classificaties.

Het formulier 8-K vormt een update van de informatie in het zakelijke segment dat gepresenteerd werd in het Jaarverslag, zij het voor zover deze informatie is beïnvloed door de herziene rapportagemethodiek van het zakelijke segment. Daarnaast vormt het formulier 8-K een update voor het Jaarverslag om de classificering van bepaalde leases tot andere activa. Delen van de volgende items van het jaarverslag zijn bijgewerkt om de herziene presentatie te weerspiegelen:

  • Deel II, item 7. Bespreking en analyse door het management van de financiële positie en resultaten van Operations (gedeponeerd als bijlage 99.1).
  • Deel II, item 8. Financiële verslagen en aanvullende gegevens (gedeponeerd als bijlage 99.2).

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov. Een kopie van het document zal ook beschikbaar zijn op de website van het National Storage Mechanism op: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Bank of America Corporation
Michael Pressman, +1-980-386-5083
Assistant General Counsel, Bank of America

Check out our twitter: @NewsNovumpr